temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

19 жовтня 2018 року відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань земельних відносин

19 жовтня2018 року відбулосязасіданняпостійноїкомісіїрайонної ради з зпитаньземельнихвідносин, контролю за дотриманнямохорони природного навколишньогосередовища, розвиткуагропромислового комплексу, голова комісії  Дідов А.Г.

На комісії заслухано інформаціїначальникавідділуу Чернівецькомурайоні Головного управлінняДержгеокадастру у ВінницькійобластіДідоваА.Г.:

  1. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних  ділянок сільськогосподарського  призначення,  що перебувають у власності  Беспалько Надії Яківни для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва на території  Березівської    сільської   ради  Чернівецького району  Вінницької області.
  2. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського  призначення, яка належить Павличенко Гафії Прокопівні для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва  і знаходиться за межами населеного пункт,  на території Сокільської сільської   ради  Чернівецького району Вінницької області.
  3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського  призначення,  що перебуває у власності  Свідри Володимира Петровича для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва на території  Борівської сільської ради Чернівецького району  Вінницької області.
  4. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського  призначення , що перебуває у власності   Колісніченка Василя Фризоновича для ведення товарного  сільськогосподарського  виробництва на території Гонтівської сільської   ради  Чернівецького району Вінницької області.
  5. Про затвердженнятехнічноїдокументації з нормативноїгрошовоїоцінкиземельноїділянкисільськогосподарськогопризначення,  щоперебуває у власності  гр.. Чайковської Ольги Андріївни для ведення товарного  сільськогосподарськоговиробництва на територіїБабчинецькоїсільської ради Чернівецького районуВінницькоїобласті.
  6. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського  призначення,  яка належить  гр..Остапчуку Анатолію Васильовичу для ведення товарного  сільськогосподарськоговиробництва  і знаходиться за межами населеного пункту , на територіїМазурівськоїсільської   ради  Чернівецького району  Вінницькоїобласті.
  7. Про звернення депутатів Чернівецької районної ради до Верховної Ради України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів.

На комісіїрозглянуто та погоджено на розглядпрезидії та сесіїрайонної ради  усі проектирішень. 

 

Повернутись