temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

ЗВІТ про роботу Чернівецького районного Будинку дитячої та юнацької творчості за 2018 рік

ЗВІТ

про роботу Чернівецького районного Будинку дитячої

та  юнацької творчості за 2018 рік

Формування дитини як повноцінної особистості неможливе  без позашкільного мікросоціуму, де діти мають змогу спілкуватися з однолітками, розвивати власні здібності, реалізовувати, розкривати й утверджувати власне «Я». Важливим параметром повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити. Одним із таких творчих осередків для розвитку та успішної самореалізації вихованців є Будинок дитячої та юнацької творчості.

Чернівецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості – комплексний заклад позашкільної освіти, заснований на спільній комунальній власності територіальних громад Чернівецького району.

В своїй роботі  заклад керується Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепцією Нової української школи, Національною стратегією розвитку освіти в Україні до 2021року, Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді, законодавчими  актами України, Указами Президента України, наказами Міністерства  освіти і науки, рішеннями органів місцевого самоврядування в галузі позашкільної освіти  та власним Статутом.

Сьогодні БДЮТ – це особливе освітнє середовище, куди йдуть за покликанням душі і серця, бажанням розвивати свої природні здібності й обдарування, здобувати первинні професійні знання, вміння і навички, необхідні для соціалізації, подальшої самореалізації.  

Діяльність закладу спрямована на вивчення й задоволення освітніх  потреб вихованців та їхніх батьків, мотивування і стимулювання розвитку природних нахилів та творчих здібностей вихованців. Педагогічне кредо колективу -від природних задатків до творчих злетів. У закладі існує правило для батьків, керівників гуртків, дітей: «Серед нас немає нездібних та непотрібних. Кожен талановитий та успішний». За цим принципом і працює позашкільний заклад, головна  педагогічна проблема якого –  «Впровадження інноваційних  технологій в освітній процес з метою формування компетентностей особистості гуртківця та підготовка його до життя в сучасних умовах».

Приміщення закладу пристосоване, загальна площа складає – 102кв.м. Для організації освітньої діяльності використовуються   методичний кабінет, хореографічний залта інколи кабінет директора.Усікабінети закладу укомплектованінеобхіднимобладнанням, реквізитом та меблями для проведеннягурткових занять відповідно до навчальнихпрограм та профілюгуртків. Проте нагальною залишається проблема забезпеченнягуртків матеріалами  для проведення занять та нестача робочих кімнат. Враховуючи останнє (нестачу робочих кімнат)  гуртки працюють на базі шкіл району, між школами та закладом позашкільної освіти укладено угоди про співпрацю. Платних гуртків немає.

Освітній процес у БДЮТ забезпечували 28 педагогічних працівників, з них мали: основну роботу в закладі – 6, сумісників-22.Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра мали  24 педагоги, базову вищу – 1,  молодшого спеціаліста – 3.

Серед них мають 10 тарифний розряд 14 керівників гуртків, 11 тарифний розряд – 1педагогів, 12 тарифний розряд -1 педагог, 15 тарифний розряд – 1  педагог. З них: 2 відмінники освіти України, 8 педагогів нагороджено грамотами Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА, ОЦТТУМ, ОСЮН, відділу освіти, 1 педагог занесений до Книги трудової Слави Чернівецького району.«Кадрове ядро» становлять особи віком 40-50 років  та віком 50-55 років, які давно працюють у системі   позашкільної освіти   і забезпечують високу результативність. Зазвичай із дітьми працюють самовідданні й закохані у свою роботу педагоги, справжні ентузіасти, і лише цим пояснюється брак плинності кадрів за досить низького рівня зарплат.

         Тижневе навантаження основних педагогічних працівників становить 18 годин, сумісників– 4 та 6  годин.

Відділом освіти Чернівецької райдержадміністрації  забезпечено збереження мережі гуртків БДЮТ. Кількість гуртків та гуртківців є сталою і становила в 2018 році 36 гуртків, в яких займалось 570 дітей, що становило  31%  від загальної кількості учнів району. 36 гуртків працюють як  на базі закладу, так і на базі 11 закладів загальної середньої освіти селища і району задля того, щоб кожна дитина, незалежно від місця проживання, могла обрати для себе заняття відповідно до таланту, здібностей та вподобань.  363 дітей (31,3%), що проживають у сільській місцевості,  охоплено позашкільною освітою.

В закладі позашкільної освіти створено сприятливе середовище для навчання в гуртках за різними напрямами позашкільної освіти дітей соціально незахищених категорій. В гуртках  БДЮТ навчається: 2 дітей-сиріт, 7 дітей-напівсиріт, 3 дітей, які виховуються опікунами, 3 дітей з особливими освітніми потребами, 120 дітей з багатодітних сімей, 7 дітей, батьки яких є учасниками АТО, 5 дітей-переселенців.

Діюча мережа гуртків дає можливість гуртківцям проявити себе в різних напрямах творчості. Заклад здійснює  навчання і виховання за п’ятьма напрямами позашкільної освіти:

  • науково-технічний              -         26 група     -      410 дитини
  • художньо-естетичний         -          5 груп     -       80 дітей
  • туристсько-краєзнавчий      -         1 група     -      17дітей
  • еколого-натуралістичний    -         3 групи     -     47 дітей
  • фізкультурно-спортивний    -        1група       -     16дітей.

 

З них : 216  учнів  -   молодшого шкільного віку

             314 учнів -    середнього шкільного віку

             40учнів   - старшого шкільного віку.

За рівнями позашкільної освіти охоплено дітей та підлітків:

початковий рівень –  320 гуртківців;

основний  рівень –  250  гуртківців

вищий рівень – учнів немає.

 Порівняно з минулим  роком зросла кількість дітей середнього шкільного віку  та збільшилась кількість гуртків початкового рівня.

     Освітній процес в  гуртках БДЮТ початкового та основного рівнів навчання здійснювався відповідно до типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України (2014, 2015, 2016, 2017 років), комбінованих навчальних планів і програм, що обговорювалися на засіданнях методичних об’єднань, погоджених методичною радою методичного кабінету відділу освіти і затверджених  начальником відділу освіти Чернівецької РДА. Таких програм - 10. 

Чернівецький Будинок  дитячої та юнацької творчості організовує роботу з дітьми та юнацтвом за принципом добровільності вибору видів діяльності та диференційованості відповідно до інтересів, здібностей вихованців, учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальне заняття, вікторина,  репетиція, концерт, змагання, походи, екскурсія, практична робота на природі, на науково-дослідній ділянці та інші форми роботи.

Вихованці БДЮТ є активними учасниками районних, обласних та Всеукраїнських масових заходів. Саме завдяки інноваційному підходу до роботи, впровадженню сучасних інформаційних технологій педагоги працюють надзвичайно ефективно, доказом чого є високі результати, яких досягають наші вихованці. Гордістю закладу є гуртки ПТМ (кер.г.Антонюк Т.В.), паперопластика (кер.г. Черняк О.В.), в’язання гачком (кер.г.Іваськевич Г.І.), українська вишивка (кер.г. Іваськевич Г.І.), чарівний квілінг, тістопластика (кер.г. Ганькевиич Л.І.), «Сувенір» (кер.г. Насіковська О.А.), «Столяр» (кер.г. Лук’яненко Д.С.), народознавство (кер.г. Микулінська Л.С.), «Юні дослідники біорізноманіття» (кер.г. Продан М.В.), «Юні фотонатуралісти» (кер.г. Гасич С.В.), «Фантазія» (кер.г. Марцісь Л.В.), «Народні ремесла України» (кер.г. Керніцька Т.П.).

Робота  «Гоночний атомобіль» вихованця гуртка «Столярик» Лук’яненка Сергія   представлена на Всеукраїнській виставці робіт гуртківців початкового технічного моделювання.

В 2018 році в обласних масових заходах гуртківці вибороли:

  • ІІ загальнокомандне місце в змаганнях з ПТМ (Лебідь Карина, ВередінКрістіна)
  • ІІ загальнокомандне місце  у виставці робіт гуртківців ПТМ  (Шульга Дар’я, Кирилюк Владислав, Лук’яненко Сергій, Антонюк Ольга, Маслей Дар’я, Мостова Яна, Полякова Дар’я)
  • ІІІзагальнокомандне місце в конкурсі на кращу методичну розробку.

110 гуртківців взяли участь  в 17 обласних масових заходах і в особистому заліку здобули 38 призових місць.

            Вихованці гуртків «Сучасний танець» (кер.г. Кайтанюк О.Ф.), «Хореографічний» (кер.г. Бойко С.В.) були активними учасниками різноманітних заходів селища та району. Танцювальні колективи «Веселка» та «Чарівність» стали лауреатами обласного фестивалю учнівської та вчительської творчості «Проліски надії».

Результати

участі вихованців БДЮТ  в обласних масових заходах                

(індивідуальний залік)

Назва конкурсу

 

2018р.

 

учасники

переможці

 

 

ПІБ гуртківців

(переможці )

 

«Український сувенір»

5

3

Мельник Анастасія, Канюка Олександра, Олейник Катерина

 

«Новорічна композиція»

4

1

Ботиньова Олександра

 

«Космос. Людина.

Духовність»

3

1

Слізевський Сергій

 

 «Інформаційні технології»

2

-

-

 

«Автомодельні змагання»

4

-

-

 

«Змагання з ПТМ»

2

2

Лебідь Карина, ВередінКрістіна

 

«Наш пошук і творчість –тобі, Україно»

8

3

Бабій Владислав, Крижанівська Крістіна, Сауляк Ангеліна

 

«Виставка робіт ПТМ»

10

7

Шульга Дар’я, Кирилюк Владислав, Антонюк Ольга, Маслей Дар’я, Мостова Яна, Полякова Дарія, Лук’яненко Сергій

 

«Знай і люби свій край»

15

4

Годз Вікторія, Годз Ірина, Канюка Олександра, Бурковська Олександра

 

«Мистецтво оригамі»

12

4

Гнатюк Діана, Корнійчук Софія, Скрут Іванна, Якубовська Ангеліна

 

«Майстри оригамі»»

2

-

-

 

«Моя Україно»

15

5

Безвушко Ольга, Комар Аліна, Крижанівська

Крістіна, Попов Богдан, Варшко Софія

«Творча майстерня»

2

1

Годз Вікторія

«В об’єктиві натураліста»

3

1

Лобода Ольга

«Проліски надії»

12

-

Танцювальний колектив «Чарівність»

ХІ Міжнародний екологічний конкурс «Загадкове життя домашніх улюбленців» (обл.етап)

7

5

Олейник Катерина, Канюка Олександра,

Ботиньова Олександра, Комар Аліна, Удовенко Людмила

І Всеукраїнський юнацький природоохоронний рух «Зелена естафета»

4

1

Кривак Любов

Всього

110

38

 

 

            Гуртківці активно долучаються до різноманітнихзаходів району та селища. Так з нагоди святкування 655річниці заснування м.Вінниці, вихованці під керівництвом Ганькевич Л.І., Насіковської О.А., Голюк Н.В., Томащук О.В., Гнатишиної О.М.  підготували композиції та сувеніри з овочів, фруктів, квітів на обласний фестиваль «Свято урожаю» та на обласну виставку з нагоди святкування Дня працівника сільського господарства;  30 сувенірів ветеранам праці з нагоди  Міжнародного дня людей похилого, сувеніри, вітальні листівки учасникам АТО та ООС, батькам, сувеніри кращим людям селища.

            Чернівецький БДЮТ є центром організації змістовного дозвілля школярів району. Підвищено рівень проведення районних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю.Вихованці БДЮТ брали участь в огляді художньої  самодіяльності,  концертних програмах до Дня Перемоги,  Міжнародного дня захисту дітей, Міжнародного жіночого дня 8  Березня, Дня працівників освіти, Дня незалежності України, Дня Святого Миколая, новорічно-різдвяних заходах та в інших святкових програмах. Педагоги разом зі своїми вихованцями проводили майстер-класи гурткової роботи з паперопластики, тістопластики, початковаго технічного моделювання, м’якої іграшки, виготовлення іграшок-сувенірів. Наші виставки декоративно-прикладного мистецтва неодноразово  переглядали жителі селища та району, що приносило їм неабияку радість та естетичне задоволення.

            Поряд з цим гуртківці були активними учасниками благодійних акцій: «Лист солдату», «Привітай захисника України»,  «Допомога ветерану», «Різдвяний подарунок» та ін.

Різноплановість  напрямів роботи педагогічного колективу, залучення до участі в навчально-виховному процесі батьків сприяли збільшенню кількості учасників масових заходів різного рівня.

            Варто відзначити роботу районного об’єднання старшокласників «Юніор», яке відвідують лідери учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти району. Чернівецьке районне об’єднання старшокласників «Юніор» - місце, де вихованці здобувають цінні вміння та навички, зокрема, розвивають лідерські  якості, що неодмінно стане їм у пригоді в дорослому житті. Цікавими та змістовними були заняття школи управлінської майстерності (двічі на рік). Реалізовувались актуальні та змістовні  проекти, проводились різноманітні конкурси, акції, квести, тренінги та ін.

            З метою  підвищення якості освітнього процесу, забезпечення БДЮТ сучасними навчальними програмами методична служба  спільно з керівниками гуртків постійно працює над удосконаленням навчальних програм, підготовкою методичних рекомендацій з різних напрямів позашкільної роботи. За звітний період було укладено 4 навчальні програми,   2 інформаційно-методичних збірники.

            Педагогічні працівники є постійними учасниками  обласних семінарів з різних напрямів позашкільної роботи. 4 керівників гуртків пройшли курсову перепідготовку  при ВАНО та були атестовані.

Щорічно педагоги  закладу є учасниками та призерами обласного конкурсу на кращу методичну розробку.

2018рік

  • ІІІ місце –методистСтавнічук В.В.  за роботу «Обдаровані діти в освітньому просторі БДЮТ»
  • ІІІ місце – культорганізатор Гнатишина О.М. за розробку  інтелектуальної гри-конкурсу «Чиє зверху?».

Психологічна просвіта в закладі здійснювалась у формі проведення інформаційних бесід («Україна – наш спільний дім», «У країні загальнолюдських цінностей», «Наповнюємо серце добром», про здоровий спосіб життя), виступів («Виховання та навчання власних дітей», «Емоційне благополуччя вихованців: бажане і реальне», «Профілактика суїцидальної поведінки дітей»), тренінгів («Я серед таких, як я», «Повір у себе», «Оминаємо гострі кути», «Хочеш бути сучасним – будь здоровим!», «Скажемо алкоголю, палінню та наркотикам –НІ!», тренінг з розвитку творчого мислення, «Наше майбутнє»), лекції-тренінгу («Я – випускник Нової української школи!»), мінілекції-тренінгу («Я і мої обов’язки та права») та семінару-тренінгу (««Кібербулінг як новітня форма агресії та одна з найгостріших проблем взаємодії дитини з Інтернетом»), ігрового тренінгу з міжособистісного спілкування, психолого-педагогічних семінарів («Профілактика конфліктних ситуацій серед учнівського середовища та формування позитивного психологічного іміджу»), лекторіїв («Психологічний підхід у роботі з обдарованими дітьми», «Особливості роботи з дітьми девіантної поведінки», «Ефективна взаємодія тріади: педагог-гуртківці-батьки»), години спілкування («Що таке толерантність?», «Будь упевненим»), розповсюдження буклетів «Десять золотих правил виховання щасливих дітей, або поради доктора В. Клайна» та «Азбука для батьків».

Результативність та підсумок проведення тестувань та анкетувань висвітлено та узагальнено в аналітичних довідках.

Виховання дітей – щоденний нерозривний процес. Тому активно реалізується співпраця з батьками вихованців, адже вони – наші найкращі помічники і прихильники. Для батьків проводяться  батьківські збори, де вони мають можливість ознайомитися з традиціями, навчальними програмами, планами  будинку творчості, а також бесіди, консультації, спільні заняття батьків і дітей, організовуються родинні конкурси та виставки робіт, дні відкритих дверей для батьків. Часто батьки є активними учасниками масових заходів, проводять майстер-класи – усе це спрямовано на зміцнення родини, посилення почуття спільної причетності до виховання дитини.

Батьки надають велику матеріальну допомогу у придбанні матеріалів для роботи гуртків, а саме: фарб, клею, паперу, деревини, борошна, тканини.

Робота БДЮТ з охорони праці та безпеки життєдіяльності спрямована на дотримання норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу. Розроблено та затверджено інструкції з охорони праці, пожежної  та техногенної безпеки. Питання  організації та стану роботи з охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу обговорювалося на нараді керівників гуртків при директорові. Згідно з вимогами та необхідністю проводяться  позапланові інструктажі з охорони праці; повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці з працівниками.                                                                        

   Протягом 2018  року нещаснихвипадків з вихованцямита педагогами закладу не було.

Адміністрація закладу спільно із колективом  постійно працює над покращенням матеріально-технічної бази, підтримкою її у робочому  стані. Щорічно проводився поточний ремонт  робочих кімнат. Заклад забезпечено періодичними виданнями та підключено до мережі Інтернет.

Відповідно до «Закону України «Про освіту» ст. 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» на сайті районної ради та у блозі БДЮТ висвітлюється публічна інформація про заклад, а саме: Статут БДЮТ, штатний розпис, освітні програми, фінансові звіти за рік та квартал, кошторис,  звіти про роботу закладу та виконання програм.

Робота закладу висвітлюється в пресі, блозі БДЮТ, на сайті районної ради та відділу освіти, в соціальній мережі Facebook, де анонсуємо і викладаємо всі заходи, акції, свята,  проводимо обговорення й аналіз. До групи у Facebookактивно приєдналися працівники БДЮТ, шкіл району, вихованці, представники державної влади, колеги-позашкільники області. Слід зазначити, що наші сторінки користуються чималою популярністю (460підписників), серед підписників збільшується кількість батьків вихованців, їхніх знайомих, друзів. Ми намагаємося робити нашу сторінку більш цікавою й додаємо різноманітні відео майстер-класів, а також відео, які можуть надихати та підвищувати настрій.

Управління закладуздійснюєтьсязгіднорічного плану роботи закладу. Аналізрезультатіввнутрішнього контролю знаходитьвідображення у рішенняхпедагогічної ради, відповідних наказах по закладу.

Видано  50наказівз основноїдіяльності;  58наказів з кадровоїроботи та 7 наказів адміністративно-господарських питань.

            Проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких обговорювалися  інноваційний потенціал педагога у формуванні творчих здібностей гуртківців; позашкільна освіта в контексті Нової української школи; річний план роботи, план роботи на період літніх канікул; стан роботи з обдарованими дітьми; виконання заходів районноїПравовиховної програми на 2015-2019 роки; заслуховувались звіти керівників гуртків, що атестуються та ін.

Фінансування закладу здійснювалося в межах кошторисних призначень на 2018 рік, затверджених сесією районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік» №412 від 22.12.2017р. Відповідно до кошторисних призначень на 2018р. здійснено підписку періодичних видань на суму 3118 грн., придбано колонку blutusJBLна суму 899 грн, господарських товарів для поточного ремонту кімнат БДЮТ на суму 2365грн. ( фарба (полова, біла), колісники, електролампочки (10шт.),  водоемульсія, лак, колорекс), канцелярського приладдя на суму 2347грн (папір А-4, клей ПВА, кольоровий папір та картон,гофрокартон, ватман, скотч, папки, файли, гуаш, маркери, пружини та обкладинки, крейда кольорова, зошити, фотопапір, чорнило), журнали планування та обліку гурткової роботи на суму 1920 грн., електропилка на суму 1650 грн. Здійснено ремонт комп’ютера та принтера на суму 2350 грн.

Безкоштовно відділом освіти Чернівецької райдержадміністрації Будинку дитячої та юнацької творчості  передано для використання в роботі комп’ютер на суму 19419грн.

Заклад позашкільної освіти потребує зміцнення матеріально-технічної бази, збереження, розвитку мережі гуртків БДЮТ та забезпечення їх функціонування, зокрема, забезпечення закладу позашкільної освіти проектором, екраном, ноутбуком, матеріалами для технічних гуртків. Але найболючішим залишається нестача робочих кімнат, відсутність актової зали.

Підсумовуючи роботу закладу за 2018 рік слід відзначити, що   діяльність колективу ЗПО і надалі буде спрямована на:

- забезпечення якісної позашкільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів здобувачів освіти  та батьків, потреб держави;

- збереження та розвиток  мережі закладу з урахуванням потреб вихованців, суспільних запитів і державних вимог;

- спрямування діяльності педагогів закладу на підвищення якості заняття як основної форми освітнього процесу БДЮТ;

-активневпровадженняінноваційнихтехнологій в освітнійпроцес;

-збільшення та інтенсифікаціяактивних та цікавих форм масовоїроботи з дітьми;

- забезпечення  якісної підготовки вихованців до участі у заходах від районного до Всеукраїнського рівнів;

-зміцнення матеріально-технічної бази БДЮТ.

 

 

 

 

 

 

Директор БДЮТ                                                                      Н.Городинська

 

 

 

 

        

 

Повернутись