temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Розпорядження голови районної ради від 11 серпня 2016 року №39 "Про проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів культури"

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е НН Я

 

 

11 серпня  2016 року                                   смт.Чернівці                                     №39

 

 

 

Про проведення конкурсу на посади

керівників комунальних закладів культури

 

 

                        Відповідно до ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.211 – 215 Закону України «Про культуру», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів» від 28.01.2016 року № 955-VIII, п.2 рішення №107  6 сесії районної ради 7 скликання від 04.08.2016року «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури, що є об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад сіл , селища Чернівецького району»:

            1. Оголосити з 12.08.2016року конкурс на посади керівників  комунальних закладів культури, що  є об’єктими спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району  (далі – комунальних закладів культури):

1.1) директора комунального закладу«Чернівецький районний Будинку культури»;

1. 2) директоракомунальної установи « Чернівецька централізована бібліотечна система».

2. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів культури зазначених в п.1 цього розпорядження на офіційному веб -сайті Чернівецької районної ради та газеті «Чернівецька зоря», що додається.

3. Відділу організаційного забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради (Л.С.Тарановська) сприяти організації онлайн-трансляції жеребкування, відео - та аудіофіксації засідань конкурсної комісії.

4. Керуючому справами виконавчого апарату М.В.Смеречинському сприяти в організаційному, інформаційному, матеріально-технічному забезпеченні роботи конкурсної комісії.

 

 

 

Голова районної ради                                                         В.Мельничук

 

 

Володовський

21461

                                                                                         

 

Додаток

 

Розпорядження голови  Чернівецької районної ради від 11.08.2016р. №39

 

 Оголошення

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Відповідно до вимог підпункту 1 пункту 2 розділу IІ Положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівників комунальних  закладів культури, що є об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад сіл , селища Чернівецького району, затвердженого рішенням   6 сесії районної ради 7 скликання від 04.08.2016року  №107 «Про затвердження Положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посади керівників комунальних закладів культури, що є об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад сіл , селища Чернівецького району», Чернівецька районна рада інформує про початок приймання документів від громадських організацій, незалежних фахівців у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування, членів професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону, членів міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури для включення до персонального складу конкурсної комісій з обрання:

Директора комунального закладу “Чернівецький районний Будинок культури ”

Директора комунальної установи“Чернівецька централізована бібліотечна система”

Для участі в жеребкуванні громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування необхідно подати наступні документи:

·         лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, до якого додаються заява та анкета на кожного кандидата;

·         копію Статуту громадської організації, завірену належним чином.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії. 

Документи  приймаються з  12.08. 2016 року по26.08.2016 року включноза адресою: смт Чернівці, вул. Леніна, 103 (Чернівецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Чернівецької районної ради: cher.rada@ukr.net 

Жеребкування громадських організацій відбудеться 30.08.2016 рокув приміщенні Чернівецької районної ради за адресою: смт Чернівці, вул. Леніна, 103.

Довідки за телефоном: 21353, 21461.

 

Відповідно до частини 8 статті 215 Закону України “Про культуру”, в зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу  “ Чернівецький районний Будинок культури ”  та директора комунальної установи      “ Чернівецька централізована бібліотечна система ”  районна рада, як орган управління, оприлюднює дані про умови праці керівників  та необхідні відомості про дані закладів

1. Умови матеріального забезпечення Керівника комунального закладу  “ Чернівецький районний Будинок культури ” 

За виконання обов’язків, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок бюджетних коштів або частки доходу Закладу, що здійснює фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку.

 Заробітна плата Керівника складається з:

·         посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу, відповідно до чинного законодавства України;

·         нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;

·         надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі до 50 % від посадового окладу (індексація, категорія). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується.

Премії нараховуються  згідно   чинного  законодавства України, Колективногодоговору та відповідно до Положення про преміювання.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянуто відповідно до змін щодо умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

 Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки.

Керівнику Закладу може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Закладу. Індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України. При отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

1.2. Фінансування та надання платних послуг

На утримання Чернівецького районного будинку культури  у 2016 році виділено 436,3 тис. грн. З них:

·         на заробітну плату – 309,2 тис. грн.;

·         середньомісячний фонд заробітної плати – 25,8 тис. грн.;

·         на придбання канцелярських та господарських товарів – 15,0 тис. грн.

·         на послуги зв’язку – 5,3 тис. грн.;

·         на відрядження – 1,0тис. грн.;

·         на електроенергію – 20,0 тис. грн.;

·         оплата інших енергоносіїв – 60,0 тис. грн.

Спец . фонд   за перше півріччя 2016 року склав   1,5   тис. грн., (за оренду приміщення).

1.3. Станом на 01.08. 2016 року матеріально – технічна база становить:

3 комплекти комп’ютерної техніки;

6 комплектів звукопідсилювальної апаратури;

77 комплектів сценічних костюмів;

2 музичніцентри;

3 телевізори;

5 магнітофонів;

1 відеомагнітофон.

2. Умови матеріального забезпечення Керівника комунальної установи 

“ Чернівецька централізована бібліотечна система ” 

За виконання обов’язків, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок бюджетних коштів.

 Заробітна плата Керівника складається з:

·         посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом  установи, відповідно до чинного законодавства України;

·         нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;

·         надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі до 50 % від посадового окладу (індексація, категорія). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується.

Преміїнараховуються   згідно   чинного  законодавства України, Колективногодоговорута відповідно до Положення про преміювання.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянуто відповідно до змін щодо умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

 Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки.

 

2.2. Фінансування та надання платних послуг

На утримання Чернівецької централізованої бібліотечної системи  у 2016 році виділено 1705,6 тис. грн. З них:

·         на заробітну плату – 1609,9 тис. грн.;

·         середньомісячний фонд заробітної плати – 111,7 тис. грн.;

·         на придбання канцелярських та господарських товарів – 43,7 тис. грн.

·         на послуги зв’язку – 12,0 тис. грн.;

·         на відрядження – 3,0тис. грн.;

·         на електроенергію – 12,0 тис. грн.;

·         оплата інших енергоносіїв – 25,0 тис. грн.

Спец . фонд   за перше півріччя 2016 року склав   0,3   тис. грн., (за макулатуру).

2.3. Станом на 01.08. 2016 року матеріально – технічна база становить:

7 комплектів комп’ютерної техніки;

1 домашній кінотеатр;

1 звукопідсилююча апаратура;

1 програвач;

3 телевізори;

2 фотоапарати;

1 відеомагнітофон;

3 магнітофони.

 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

на заміщення посади директора комунального закладу “Чернівецький районний Будинок культури ” та директора комунальної установи  “ «Чернівецька централізована бібліотечна система ” 

Відповідно до статтей 21¹, 21², 21³, 214, 215 Закону України “Про культуру” та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”, Чернівецька районна рада оголошує проведення конкурсного добору на посаду директоракомунального закладу “Чернівецький районний Будинок культури ” та директоракомунальної установи“Чернівецька централізована бібліотечна система  ”.

Для участі в конкурсному доборі необхідно подати наступні документи:

·         заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови Чернівецької районної ради;

·         згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

·         автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

·         довідку про наявність чи відсутність судимості;

·         інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

·         копію документу, що посвідчує особу;

·         копію документів про вищу освіту;

·         два рекомендаційні листи довільної форми;

·         мотиваційний лист довільної форми.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою.

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу по 10.09.2016 року включно за адресою: смт Чернівці,  вул. Леніна, 103 (Чернівецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Чернівецької районної ради: cher.rada@ukr.net 

Конкурсна комісія буде сформована до 08.09.2016, перше та друге засідання якої відбудуться 20.09., 23.09.2016 року відповідно.

Довідки за телефоном: 21353, 21461.