temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Розпорядження голови районної ради від 03.08.2017року Про проведення конкурсу на посади керівників комунальної установи та підприємства

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е НН Я

 

 

03 серпня  2017 року                                   смт.Чернівці                                     №57

 

 

Про проведення конкурсу на посади

керівників комунальної установи та підприємства

 

 

                        Відповідно до ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 14 сесії районної ради 7 скликання від 30.03.2017року№244 «Про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району»:

            1. Оголосити з 04.08.2017року конкурс на посади керівників  комунальної установи та підприємства, що  є об’єктами спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району :

1.1) Головного лікаря  комунальної установи«Чернівецька лікарня планового лікування»;

1. 2) Директора, завідувача комунального підприємства « Чернівецька центральна районна аптека».

2. Оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на посади керівників комунальної установи та підприємства зазначених в п.1 цього розпорядження в газеті «Чернівецька зоря», офіційному веб -сайті Чернівецької районної ради(додаток 1).

3. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору кандидатури на посаду керівника комунальної установи та підприємства (додаток2).

4. Відділу організаційного забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради (Тарановська Л.С.) сприяти в організаційному, інформаційному, матеріально-технічному забезпеченні роботи конкурсної комісії.

5. Чернівецькій райдержадміністрації рекомендувати визначити відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам  на посади керівника установи, підприємства та подати до конкурсної комісії висновок до закінчення терміну прийняття документів від претендентів.

 

 

Голова районної ради                                                         В.Мельничук

 

 

Володовський

21461

                                                      

 

 

 

 

Додаток 1 до розпорядження голови районної ради від 03.08.2017 року №57

 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

на заміщення посадкерівників  комунальної  установи та підприємства:

Головного лікаряКУ «Чернівецька лікарня плановго лікування»                               Директора, завідувача  КП   «Чернівецькацентральна районна аптека».

Відповідно дост.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення   14 сесії районної ради 7 скликання від 30.03.2017року №244 «Про порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району», Чернівецька районна рада оголошує проведення конкурсного добору на посаду головного лікаря комунальної установи «Чернівецька лікарня планового лікування» та  директора, завідувача комунального підприємства «Чернівецька центральна районна аптека».

Для участі в конкурсному доборі необхідно подати такідокументи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією;

- копії документів про освіту;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1465;

- довідку про наявність або відсутність судимостей;

- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію декларації про майно та доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік ;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду;

- письмову згоду на обробку персональних даних;

- копію трудової книжки;

- пропозиції кандидата щодо подальшої господарської та фінансово-економічної діяльності, установи,підприємства  об’єктів спільноїкомунальної власностітериторіальних громад  сіл, селища Чернівецького району , викладені у довільній формі (бізнес-план, програма діяльності тощо).

Документи приймаються упродовж 20 календарнихднів з дняоприлюдненняоголошенняпро проведенняконкурсу за адресою: смт Чернівці,  вул. Святомиколаївська, 103/1(Чернівецька районна рада).Довідки за телефоном:21461.

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                 О.В.Сауляк

 

 

 

 

 

Додаток 2 до розпорядження голови районної ради від 03.08.2017 року №57

Склад конкурсної  комісії з проведення  конкурсного добору  кандидатури на посаду Головного лікаря комунальної установи «Чернівецька лікарня планового лікування» та Директора, завідувача комунального підприємства «Чернівецька центральна районна аптека» у складі:

 

Сауляк О.В. – заступник голови районної ради, голова комісії;

 

Володовський В.В.- головний спеціаліст з юридичних питань відділу організаційного забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, секретар комісії;

 

Члени комісії:

 

Гринько Т.С.- голова постійної комісії районної ради  з питань регулювання комунальної власності ,  соціальної політики , побутового та торговельного обслуговування населення;

 

Кузь А.Й.- перший заступник голови райдержадміністрації;

 

Тарановська Л.С. – начальник відділу організаційного забезпечення діяльності ради та зв’язків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради;

 

Попов О.В. – голова постійної комісії районної ради з питань  питань освіти , охорони здоров’я, культури ,  законності та правопорядку;

 

 

Якимчак А.П. – голова профспілки КУ «Чернівецька лікарня планового лікування», лікар медицини з невідкладних станів.

 

 

                                              

Заступник голови районної ради                                      О.В.Сауляк