temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Розпорядження про забезпечення виконання закону України

З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації ", керуючись ч.7.ст.55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1.       Встановити , що Чернівецька районна рада  та її виконавчий апарат є розпорядником публічної інформації стосовно інформації:

  •  що була створена або отримана в процесі реалізації Чернівецькою районною радою  її повноважень та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради ;
  •   що була отримана або створена виконавчим апаратом Чернівецької районної ради  в процесі забезпечення діяльності Чернівецької районної ради та її органів та яка знаходиться  у володінні виконавчого апарату Чернівецької районної ради .

2.Визначити  відповідальними за забезпечення  доступу до публічної інформації , розгляд , опрацювання , облік , систематизацію , аналіз , контроль запитів на інформацію , надання консультацій щодо оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію , що надходять до Чернівецької районної ради  та її виконавчого апарату : керуючого справами виконавчого апарату районної ради М.В.Смеречинського , головного спеціаліста виконавчого апарату районної ради Л.С.Тарановську, провідного спеціаліста з юридичних питань виконавчого апарату районної ради А.С.Романчука.

3.Постійній комісії районної ради з питань депутатської діяльності , етики , гласності , адміністративно – територіального устрою , взаємодії з органами місцевого самоврядування спільно з виконавчим апаратом районної ради  підготувати проекти рішень районної ради на розгляд чергової сесії районної ради :

 " Про внесення змін в Положення про виконавчий апарат районної ради" ;

"Про внесення змін до регламенту Чернівецької районної ради 6 скликання , затвердженого рішенням №18  2 сесії районної ради 6 скликання від 30 грудня 2010 року ".

4. Визначити, що діловодство за запитами про доступ до публічної інформації має окрему від документації виконавчого апарату районної ради реєстрацію. В зв’язку з цим підготувати відповідні зміни до номенклатури справ виконавчого апарату районної ради.

5. Відповідальними за забезпечення доступу до публічної інформації в виконавчому апараті районної ради М.В.Смеречинському , Л.С.Тарановській, А.С.Романчуку забезпечити :

Керуючому справами виконавчого апарату районної ради М.В.Смеречинському :

5.1. Надання інформацій  за запитами на інформацію.

5.2. Організацію роботи щодо опрацювання , систематизації , аналізу та контролю за своєчасним задоволенням запитів, ведення обліку , запитів на інформацію.

5.3.Здійснення реєстрації запитів на інформацію , що надходять до Чернівецької районної ради та її виконавчого апарату поштою , факсом , телефоном , електронною поштою.

5.4. Надання консультативної допомоги  запитувача під час оформлення запитів.

5.5. Забезпечення систематичного оперативного оприлюднення і оновлення інформації про діяльність Чернівецької районної ради та її виконавчого апарату , відповідно до статті 15 Закону.

5.6. Забезпечення дотримання вимог статті 9 Закону щодо організації роботи з документами , що містять службову інформацію

5.7. Визначення спеціального місця , обладнаного відповідною оргтехнікою , для роботи запитувачів із документами , що містять публічну інформацію , чи їх копіями та для подання письмових запитів  громадянами з обмеженими можливостями.

6.Затвердити :

6.1. Порядок доступу до публічної інформації , розпорядником якої є Чернівецька районна рада та її виконавчий апарат ( додається).

6.2.Перелік відомостей , що становлять службову  інформацію у Чернівецькій районній раді  та її виконавчому апараті (додається).

6.3.Форму запиту на інформацію ( додається).

6.4. Норми витрат на копіювання або друк документів, що подаються за запитом на інформацію ( додаються).

7.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

                Голова районної ради                                                                               Ю.Какурін

                Смеречинський 

                21353

 

Інші розпорядження Ви можете скачати та переглянути по даному посиланню.