temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№134 7 сесії районної ради 7 скликання від 04.10.2016року

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №  134

 

04 жовтня 2016 року                       7  сесія 7 скликання

 

Про внесення змін  та доповнень до рішення №29 2 позачергової

сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне засідання  від 18.12.2015 року

"Про районну цільову соціальну  програму "Молодь Чернівеччини "

 на 2016-2018 роки ( з внесеними змінами  та доповненнями

 рішенням №70  4 сесії районної ради 7 скликання від 26.04.2016 року )

 

Розглянувши лист Чернівецької  районної державної адміністрації від 30.09.2016 року № 01-21-2259,  відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернівецька районна рада ВИРІШИЛА:                                                   

1. Внести  такі зміни та доповнення до рішення № 29 2 сесії районної ради  7 скликання 2 пленарне засідання  від 18.12.2016 р. «Про районну цільову соціальну програму «Молодь Чернівеччини» на 2016-2018 роки:                                                                                               1.1. - додаток 1 «Загальна характеристика районної цільової соціальної програми «Молодь Чернівеччини» на 2016 – 2018 роки", а саме п.2 (Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми) доповнити текстом: лист  військового комісаріату № 738 від 26.05. 2016 р. доручення в.о. голови райдержадміністрації № 3212-07 від 27.09.2016 р.;                                                                                     1.2.  – п.9  (загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього)  - число 168 120 змінити на число 185 120; п.9.1( в тому числі бюджетних коштів) – число 152 920 замінити числом 169 920;                                                                                                                                                     1.3. – розділ «Завдання програми та результативні показники» доповнити частиною 9 такого змісту: - Організовувати виїзд робочих груп до населених пунктів району для роботи з призовною молоддю та доставки її до пунктів медичного обстеження;                                                                                                                                                                                  1.4. – в розділі «Обсяги та джерела фінансування» замінити число 248.3 на 265.3, а число 233.1 замінити  на число 250.1;                                                                                                                                                     1.5. – додаток 2 «Ресурсне забезпечення Районної цільової соціальної програми «Молодь Чернівеччини» на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції: 

                                                              

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього витрат на виконання Програми

обсяги ресурсів всього, в тому числі:

80 560

40 810

63 750

185 120

районний бюджет

75 560

35 810

58 550

 169 920

кошти не бюджетних джерел

5 000

5 000

5 200

15 200

1.6. – додаток 3 «Показники продукту «Районної цільової соціальної програми «Молодь Чернівеччини» на 2016-2018 роки», доповнити пунктом 35 такого змісту:

№  з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні  дані на початок дії програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього за період дії програми

35.

Кількість призовної молоді

осіб

335

25

-

-

 

1.7. – додаток 4 «Напрям діяльності та заходи «Районної цільової соціальної програми «Молодь Чернівеччини» на 2016 – 2018 роки», а саме розділу ІІ «Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей п. 2.1.  частина 6 «Організовувати  урочисті проводи з відправкою до пункту збору юнаків району на строкову військову службу до лав Збройних Сил України» в підпункті 7 «Орієнтовні обсяги фінансування» замінити число 6.0, на  число11.0 і викласти в новій редакції:

з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

рік

тис. грн

 

 

Організовувати урочисті проводи з відправкою до пункту збору юнаків району на строкову військову службу до лав Збройних Сил України

2016- 2018

 Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

2016

 

2017

 

2018

11.0

 

6.5

 

7.0

Створення у молоді позитивного іміджу військової служби.

Посилення військово-патріотичної роботи серед молоді

 1.8. – додаток 4 «Напрям діяльності та заходи «Районної цільової соціальної програми «Молодь Чернівеччини» на 2016 – 2018 роки», а саме розділу ІІ «Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей п. 2.1. доповнити частиною 9 такого змісту:                                                                                                                                  

з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

рік

тис. грн

 

 

Організовувати   виїзд робочих груп до населених пунктів району для роботи з призовною молоддю та доставки її до пунктів медичного обстеження

2016- 2018

 Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

2016

 

2017

 

2018

12.0

 

6.5

 

7.0

Створення у молоді позитивного іміджу військової служби.

Посилення військово-патріотичної роботи серед молоді

 

Голова районної ради                                                                    В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутись