temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення №539 44 позачергової сесії районної ради 6 скликання від 10 вересня 2015року

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №539

10 вересня 2015 року                                           44 позачергова  сесія районної ради 6 скликання

Про районну комплексну програму виконання

Чернівецькою районною державною адміністрацією повноважень ,

делегованих Чернівецькою  районною радою  по забезпеченню

державної політики  в бюджетній  та соціальній сфері  та реалізації

заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району на 2015-2016 роки

 

 

 

 

 

                               Розглянувши листа  райдержадміністрації від 01.09.2015 року №01-21-2351 , враховуючи лист фінансового управління райдержадміністрації від 03.09.2015 року №267, відповідно до п.16 ч.1.ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"районна рада  ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити районну комплексну програму виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією повноважень , делегованих Чернівецькою  районною радою  по забезпеченню державної політики  в бюджетній  та соціальній сфері  та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району на 2015-2016 роки (додається).

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів (Говдик Я.Д.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Голова районної ради                                                     В. Мельничук

 

 

 

 

                                                           Додаток №1 до рішення №539   44 позачергової сесії

                                               районної ради 6 скликання від 10.09. 2015 року

 «Комплексна районна  програма

виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району»

 

І.  Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

 

Протягом останніх років фінансування видатків з загального фонду Державного бюджету не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання власних  та делегованих повноважень.

  Основними завданнями даної Програми є забезпечення виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших програм районного бюджету, делегованих повноважень, передбачених ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування щодо спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району:

 здійснення правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надання підприємствам, установам, організаціям методичної та іншої практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства;

підготовка, дослідження аналітичних та інших матеріалів разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств про соціально-економічне і суспільно-політичне становище в районі, надання рекомендацій з даного питання.

 

Загальна характеристика комплексної районної  програми виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району

1

Ініціатор розроблення програми:

Чернівецька районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови Чернівецької районної державної адміністрації від 04.02.  2015 року  № 01-20-480

3

Розробник програми

Організаційний відділ апарату Чернівецької райдержадміністрації

4

Співрозробники програми

Управління: фінансове, праці та соціального захисту населення, відділи: економіки, фінансово-господарського забезпечення апарату  Чернівецької райдержадміністрації,  культури Чернівецької райдержадміністрації

5

Відповідальний виконавець програми

Організаційний відділ апарату Чернівецької  райдержадміністрації

6

Учасники програми

Управління: фінансове, праці та соціального захисту населення, відділи: економіки, фінансово-господарського забезпечення апарату  Чернівецької райдержадміністрації,  , сектор культури Чернівецької райдержадміністрації

7

Терміни реалізації програми

2015-2016 роки.

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

-

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програмив 2015 р. всього, в тому числі:

  ____80.0__тис. грн..

9.1

коштів районного бюджету:

_____80,0___тис. грн..

9.2

коштів інших джерел

-____ 0,0 ____тис. грн..

 

 

 

ІІ. Мета і основні завдання Комплексної програми

 

 На підставі ст.44 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з метою покращення системи державного управління, подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету органів виконавчої влади на місцях, розроблено «Комплексну районну  програму виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району на 2015-2016 роки».

 

Метою Програми є:

 

  Забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

  Проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району.

        Виконання вимог Концепції стратегічного плану економічного розвитку Чернівецького району, спрямованих на реалізацію єдиної політики розвитку району  відповідно до стратегії та пріоритетів розвитку на основі об’єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадськості, посилення економічної активності і забезпечення економічного зростання. Забезпечення повного збалансування місцевих бюджетів за делегованими державними повноваженнями, реалізації державної політики у сфері соціально трудових відносин соціального захисту населення району. Посилення контролю за повнотою використання субвенцій, які отримуються з державного та обласного бюджетів у галузі соціального захисту та інших субвенцій. Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням коштів освітньої та медичної субвенції з Державного бюджету.

  

ІІІ.  Основні завдання у межах і формах визначених Конституцією і законами України:

<>········забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально трудових відносин соціального захисту населення району;

 

 • створення комфортних умов та належне обслуговування населення району;

 

 • створення умов партнерських взаємовідносин управлінь та пільгових категорій населення;

 

 • забезпечення населення району якісними та своєчасними послугами;

 

 • забезпечення повної обізнаності громадян щодо змін у законодавчій базі (шляхом подання роз’яснень, консультацій);

 

 • забезпечення взаємодії управлінь, відділів, служб райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами району;

 

 • спрощення процедури надання послуг.
 

ІV. Підстава для прийняття програми:

 «Комплексна районна  програма виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району»

розроблена на підставі:

 •  Конституції України;
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 • Закону України « Про місцеві державні адміністрації»
 • Закону України „Про Державний бюджет на 2015 рік”.
 • Бюджетного Кодексу України
 • Кодексу Закону «Про працю»
 • Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2006р. №843
 • Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”
 • Закону України „Про соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ”
 • Закону України „Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених піклування батьків ”
 • Наказів міністерств та відомств.

 

V. Обґрунтування необхідності прийняття Комплексної програми

 

 «Комплексна районна  програма виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району»

є нормативним документом, який визначає стратегію  та організаційну основу створення органами державної влади, місцевого самоврядування правових  адміністративно-управлінських, фінансово-господарських умов для всебічного соціально економічного розвитку району та системи соціального захисту населення територіальних громад.

Реалізація програми передбачає взаємодію органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району, населення району, управлінь та відділів, служб райдержадміністрації  та громадських організацій.

Дана програма необхідна для належного виконання основних завдань  відділів та управлінь, служб районної державної адміністрації.

 

VІ. Заходи комплексної програми

Районна державна адміністраціяв межах, визначених
Конституцією  і  законами  України на території району:

<>······ 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість),

тис. грн., в тому числі:

Очікуваний результат

Всього

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування   та  суб’єктами господарювання району для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району

 

Сприяння інвестиційній діяльності на території району

2015-2016 роки

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

районний бюджет

20,0

10,0

10,0

Розвиток інвестиційної діяльності на території району

2.

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на місця

 

 

 

2015-2016 роки

Районна  державна адміністрація

районний бюджет

115,0

50,0

65,0

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району

3.

Проведення навчань-семінарів, застосовуючи технічні засоби оповіщення і телекомунікаційні послуги електрозв’язку

2015-2016 роки

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

районний бюджет

 

30,0

 

15,0

 

15,0

Вдосконалення системи державного управління та місцевого самоврядування

4.

Проведення нарад щодо обговорення змін до нормативно-правових актів

2015-2016 роки

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

районний бюджет

15,0

5,0

10,0

Розвиток пріоритетних галузей економіки, співпраця, обмін досвідом

 

Разом

 

 

районний бюджет

180,00

80,00

100,00

 

 

 

VІІІ. Очікувані результати

            Зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення району, створення умов для зростання заробітної плати, усунення внутрішньо-регіональних і міжгалузевих диспропорцій в оплаті праці, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом'якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;

            Раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;

            Продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергоощадних технологій у галузях виробництва;

               Створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства шляхом забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;

Забезпечення взаємодії органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району, населення району, управлінь,  відділів, служб  райдержадміністрації  та громадських організацій;

Забезпечення повного збалансування місцевих бюджетів за делегованими державними повноваженнями, реалізації державної політики у сфері соціально трудових відносин соціального захисту населення району;

Посилення контролю за повнотою використання субвенцій, які отримуються з державного та обласного бюджетів у галузі соціального захисту та інших субвенцій;

Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням коштів освітньої та медичної субвенції з Державного бюджету;

Встановлення  постійного контролю наявності залишків на реєстраційних рахунках місцевого бюджету, головних розпорядників коштів місцевого бюджету, а також бюджетних установ і закладів як по загальному так і по спеціальному фонду;

Забезпечення першочергового спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків, зокрема видатків на оплату праці з нарахуваннями та на розрахунки за спожиті енергоносії.

ІХ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання Програми.

Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.

У результаті виконання заходів Програми,  співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських та селищної рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи райдержадміністрації щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота з метою удосконалення цього напрямку діяльності.

У межах і формах, визначених Конституцією України, статтею 44  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законами України, передбачається  вирішення питань:

здійснення ефективної   управлінської   діяльності;

підвищення ступеня прозорості та  ефективності  управлінської діяльності;

удосконалення взаємодії органів влади з населенням;

збалансування повноважень  і  відповідальності  в  діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.

Х. Ресурсне забезпечення «Комплексної районної  програми виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району на 2015-2016 роки»

 

                                                                                                                             тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
2015 рік
2016 рік
Всього витрат на виконання програми
1
2
3
7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

 
 
 

державний бюджет

-
-
-

районний бюджет

80,0
100,0
180,0

кошти не бюджетних джерел

-
-
-
 

ХI. Показники продукту «Комплексної районної  програми виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району на 2015-2016 роки»

 

№ з/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
Виконання програми
Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)
2015 рік
2016 рік
1
2
3
4
5
6
7
І
Показники продукту програми
1
Підготовка проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших  програм
од.
17
17
22
22
2
Кількість проведених семінарів, нарад, навчань, колегій, комісій
од.
40
40
50
50
ІІ
Показники ефективності програми
1
Підвищення ступеня прозорості діяльності райдержадміністрації
%
100
100
100
100
ІІІ
Показники якості програми
1
Обсяг фінансування районних Програм
тис. грн.
80
80
100
180

 

ХII. Координація та контроль за ходом виконання «Комплексної районної  програми виконання Чернівецькою районною державною адміністрацією  повноважень делегованих Чернівецькою районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній та соціальній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Чернівецького району на 2015-2016 роки»

            Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Чернівецька райдержадміністрація та постійна комісія районної ради з питань планування бюджету, фінансів.

ХIІІ. Виконавці програми:

Виконавцями  даної програми є Чернівецька районна державна адміністрація її відділи,  управління, служби.

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                       М.Смеречинський

 

 

 

Повернутись