temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Р ІШ Е Н Н Я № 490 41 позачергової сесії районної ради 6 скликання від 27 березня 2015року

 


 

 
У К Р А Ї Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р ІШ Е Н Н Я № 490
 
 
 
­­­­­­­­­­ 27  березня   2015 року                                          41 позачергова  сесія районної ради
                                                                                  6 скликання 
 
 
Про програму забезпечення  територіальної 

оборони  та мобілізаційної підготовки щодо проведення

часткової мобілізації на території Чернівецького району

та підтримки  військових формувань на 2015-2016 роки

 

 

 

 

 

Розглянувши лист Чернівецької районної державної адміністрації від 06.03.2015 року №702 , відповідно до  п.16ч.1ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада ВИРІШИЛА:
1.Затвердити програму забезпечення територіальної оборони та мобілізаційної підготовки щодо проведення часткової мобілізації на території  Чернівецького району  та підтримки військових формувань на 2015-2016 роки ( додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності та правопорядку (С.О.Продан).
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                 В.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

Забезпечення територіальної оборони та мобілізаційної підготовки щодо проведення часткової мобілізації  на території  Чернівецького  району та

   підтримки військових формувань на 2015 – 2016 роки

І. Загальні положення

       Ця програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 14.01.2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію», Закону України “Про затвердження указу Президента України “Про часткову мобілізацію”, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 4, частини 3 статті 7, статей 17,18 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Закону України «Про оборону України» розпорядження голови облдержадміністрації від 18.04.2014 р. №5 Т-р, «Про невідкладні заходи щодо посилення охорони державного кордону, забезпечення правопорядку, недопущення утворення сепаратистських мітингів на території зони територіальної  оборони», п.17 статті 91 Бюджетного кодексу України.

         Мобілізаційна підготовка     -    комплекс    організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших  заходів,   які  здійснюються  в  мирний  час  з  метою  підготовки  національної економіки,  органів державної влади,  інших державних органів,  органів місцевого самоврядування,  Збройних Сил України, інших   утворених   відповідно   до   законів  України  військових формувань,    а    також   правоохоронних   органів, сил цивільного   захисту,   підприємств,   установ  і  організацій  до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб  оборони  держави  і  захисту  її  території  від  можливої агресії,забезпечення   життєдіяльності  населення  в  особливий період.

        Мобілізація – комплекс заходів з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу.

          Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів  державної влади, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств , установ, і організацій.

         Часткова мобілізаціяпроводиться в окремих місцевостях держави, та стосується певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

          Територіальна оборонає комплексом загальнодержавних, воєнних та спеціальних заходів, що застосовуються під час загрози або відкриття агресії з метою охорони та захисту державного кордону від посягань ззовні, забезпечення умов для надійного функціонування державних органів, мобілізаційного та оперативного розгортання сил, охорони важливих об’єктів і комунікацій, боротьби з диверсійно-розвідувальними силами та іншими озброєними формуваннями агресора на території країни, а також радіаційного, хімічного, біологічного захисту населення від наслідків аварій, об’єктів, небезпечних у хімічному відношенні та підтримання режиму воєнного стану.

         Організація безпосередньої реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їх виконанню здійснюється місцевими органами виконавчої влади та виконавчими комітетами селищної та сільських рад.

ІІ. Мета та головні напрямки Програми

     Мета цієї Програми полягає у:

 • підтриманні мобілізаційної готовності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;
 • виконанні завдань з мобілізаційної підготовки району,проведення часткової мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду;
 • забезпеченні готовності та здатності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, при необхідності провести перехід з мирного на воєнний стан, а також готовності населення і території держави до оборони відповідно до вимог Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу», Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 р. № 15/2015, вирішенні комплексу завдань та заходів щодо підготовки до збройного захисту, захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту;
 • вирішенні проблем забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами під час організації оповіщення громадян, які призиваються на військову службу та відправки їх на зборні пункти та у військові частини.
 • Здійсненні керівництва у сфері оборони та забезпечення громадського порядку на території району:
 • координації та контроль поставлених завдань у сфері оборони органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до Закону України «Про оборону України»
 • організації формувань відповідно до виконання покладених на них завдань;
 • сприянні у підтриманні відповідного режиму в контрольованій прикордонній зоні;
 • здійсненні інших повноважень у галузі територіальної оборони передбачених законами.
 • сприянні організації та діяльності військових частин щодо здійснення оборони держави відповідно до Закону України «Про оборону України»

              ІІІ. Очікувані результати виконання Програми

             Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити своєчасне проведення мобілізації;
 • забезпечити своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття військовослужбовців, техніки на збірні пункти та у військові частини;
 • підготувати органи виконавчої влади та місцевого самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;
 • виконати мобілізаційні завдання у повному обсязі та у встановлені терміни;
 • забезпечити створення матеріально-технічного резерву;
 • забезпечити в разі потреби проведення занять з особовим складом;
 • забезпечити виявлення та боротьбу з можливими диверсійними терактами;
 • забезпечити активізацію роботи створених загонів оборони;
 • забезпечити в цілому проведення запланованих заходів щодо територіальної оборони. 

                       ІУ. Фінансове забезпечення виконання Програми.

       Фінансування Програми  для забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової мобілізації  на території Чернівецького району та підтримки військових формувань на 2015-2016 роки здійснюється за рахунок коштів районного, селищного і сільських бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

       Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на реалізацію Програми у 2015 році складає: районний бюджет- 205.0 тис.грн; селищний та сільські бюджети – 77.0 тис. грн..; позабюджетні кошти – 75.0 тис. грн у 2016 році складає :районний бюджет -265.0 тис.грн;  селищний тасільські бюджети – 71.0 тис. грн..позабюджетні кошти – 75.0 тис. грн

       Обсяги фінансування при корегуванні Програми будуть визначатися за окремими рішеннями районної ради.

       Головним розпорядником коштів по Програмі визначено Чернівецьку райдержадміністрацію. Райдержадміністрація здійснює фінансування заходів Програми, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням спільної роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військкомату, правоохоронних органів, громадських організацій з підготовки та проведення мобілізації людських, транспортних ресурсів на території району та інших заходів, зазначених у розділі ІІ відповідно до компетенції.

                          У. Контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснюватиме Чернівецька районна державна адміністрація .          

Додаток №1 до рішення №490 41 позачергової сесії районної ради 6 скликання від 27.03.2015 року

 

 

Загальна характеристика

Програми забезпечення територіальної оборони та мобілізаційної підготовки щодо проведення часткової мобілізації  на території

Чернівецького району та підтримки військових формувань на

2015 – 2016 роки

 

                                                                                                              

1.

Ініціатор розроблення програми

Райдержадміністрація

2.

Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України «Про часткову мобілізацію»від 14.01.2015 р 15/2015; Закони України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

3.

Розробник Програми

Райдержадміністрація

4.

Учасники Програми

Райдержадміністрація, селищна та сільські ради,Могилів-Подільський ОМВК, МРВ УСБУ у Вінницькій обл. ,фінансове управління райдержадміністрації

5.

Термін реалізації Програми

На період до 2016 року

5.1

Етапи виконання Програми ( для довгострокових програм)

2015 – 2016 роки

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний, селищний та сільські

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

ВСЬОГО:

В.т.ч.

2015 р. – 357.0 тис. грн...

2016 р. – 411 .0 тис. грн...

7.1

Кошти районного бюджету

2015 р. - 205.0 тис.грн,

2016 р. – 265.0 тис.грн.

7.2

Кошти селищної та сільських рад

2015 р. – 77.0 тис.грн.

2016 р. – 71.0 тис.грн.

7.3

Кошти небюджетних джерел

2015 р.- 75.0 тис. грн..

2016 р.- 75.0 тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутись