temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№78 4 сесії районної ради 7 скликання від 26.04.2016року

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 78

 

26.04. 2016 року                   4  сесія 7 скликання

 

Про реформування друкованого засобу

масової інформації та редакції,

засновником (співзасновником)

яких є Чернівецька районна рада

 

Розглянувши листа редакції газети  "Чернівецька зоря" від 15.03.2016 року №26, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети  «Чернівецька зоря» КП «Редакція газети «Чернівецька зоря» стосовно способу реформування, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань  освіти , охорони здоров’я , культури , законності та правопорядку  районна рада ВИРІШИЛА: 

1. Вийти зі складу засновників друкованого засобу масової інформації газети «Чернівецька зоря» та редакції КП«Редакція газети «Чернівецька зоря»з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб'єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об'єктів реформування  та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) ,  трудовому колективу редакції.

3. Укласти угоду про зміну засновника (складу співзасновників) та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та вимог цивільного законодавства  України у суб'єкт господарювання. 

4. Виконання функцій комісії з перетворення  редакції КП  «Редакція газети «Чернівецька зоря» Чернівецької районної радипокласти на редактора Бабій Ольгу Вікторівну. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або з 1 січня 2017 року.

5. Редактору газети «Чернівецька зоря» О.В.Бабій :

5.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або з 1 січня 2017 року провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

5.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

5.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

5.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір оренди приміщення, яке знаходиться за адресою: 24100, Вінницька область, смт. Чернівці, вул. Леніна, 103/1, строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій.

5.5.  Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації газеті «Чернівецька зоря».

5.6. Подати на затвердження чергової сесії районної ради пропозиції для виконання зобов'язань щодо сплати заборгованості редакції із податків та обов'язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов'язань редакції відповідно до законодавства.

6. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у газеті «Чернівецька зоря».

 7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  освіти , охорони здоров’я , культури , законності та правопорядку.

 

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                          В.Мельничук                                              

 

Повернутись