temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Р ІШ Е Н Н Я №468 39 позачергової сесії районної ради 6 скликання від 23 січня 2015року

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №  468

23 січня  2015року              39 позачергова   сесіярайонної

    6 скликання

 

 

 

Про комплексну програму розвитку і

вдосконалення  матеріально-технічної бази

Чернівецького відділення  Могилів-Подільської

 об’єднаної державної податкової інспекції на 2015-2019 роки

 

 

 

Розглянувши лист Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної  державної податкової інспекції від 12.01.2015 року №3 , відповідно до п.16.ч.1.ст.43  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада В И Р І Ш И Л А :

1.      Затвердити комплексну програму розвитку і вдосконалення матеріально-технічної бази Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції на 2015-2019 роки ( додається).

2.      Вважати таким , що втратило чинність рішення №202  18  сесії районої ради 6 скликання  від 01.06.2012 року "Про єдину комплексну програму розвитку і вдосконалення  матеріально-технічної бази  Чернівецького відділення  Могилів-Подільської  обєднаної державної податкової інспекції Вінницької області  державної податкової служби на 2012-2017 роки ".

3.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування , бюджету , фінансів ( Я.Д.Говдик).
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Заступник голови районної ради                                      С.Злощинський 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення № 46839  позачергововї сесії

районої ради 6 скликання

                                                                                                        від 23січня 2015 року

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

 РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ НА 2015-2019 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна характеристика програми

 

        Комплексна програма розвитку і вдосконалення матеріально-технічної бази  Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції  на 2015-2019 роки (далі – Комплексна програма) розроблена Могилів-Подільською ОДПІ  за участю Чернівецької райдержадміністрації та Чернівецької районної ради, виконавчого апарату районної ради.

Загальна характеристика Комплексної програми додається.

I. Мета і основні завдання Комплексної програми

    Метою Програми є виконання вимог Концепції стратегічного плану  економічного розвитку  Чернівецького району, забезпечення повноти обліку платників місцевих податків і зборів,  прозорості нарахування та своєчасності сплати коштів до місцевого бюджету  для фінансування витрат, пов’язаних з розвитком   Чернівецького району. 

    Основні завдання :

-          створити умови для партнерських взаємовідносин  фіскальної служби та платників податків;

-          забезпечити платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

-          забезпечити повну обізнаність щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);

-          забезпечити значне зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;

-          поліпшити механізм дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми

        Комплексна програма  являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки  району,  і на цій основі,  забезпеченню повного задоволення державних і соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва, нових робочих місць, збільшенню випуску якісних конкурентоздатних товарів, насиченню товарних ринків, зведенню до мінімуму негативного впливу на економіку регіону тіньового бізнесу, максимальному поєднанню інтересів СПД – платників податків з інтересами податкової служби, надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів на основі добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань, запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриттю та розслідуванню, запобіганню корупції в органах державної податкової служби та виявленню її фактів, забезпеченню безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби,  захисту їх від протиправних посягань,  пов’язаних з виконанням службових обов’язків, забезпечення комфортних умов платникам податків шляхом функціонування  центрів обслуговування платників податків.

Термін реалізації основних заходів Комплексної програми розраховано на чотири  роки в один етап.

Завдання програми та результативні показники

Завданням Комплексної програми є підвищення технічного рівня єдиної інформаційної та комп'ютерної мережі Чернівецького відділення Могилів-Подільської ОДПІ  відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків, вдосконалення та розвиток матеріально-технічної бази Чернівецького відділення Могилів-Подільської ОДПІ з метою покращення надання адміністративних  послуг та створення комфортних умов для платників податків (Додаток 3) .

Очікувані результати:

-          створення сприятливого інвестиційного клімату;

-          створення умов для розвитку підприємництва;

-          налагодження партнерських стосунків з платниками податків;

-          створення комфортних умов та належне обслуговування платників податків;

-          розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;

-          спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування органів ДПС;

-          підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;

-          впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів обслуговування платників податків та зборів до місцевого бюджету Чернівецького району;

-          забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної податкової служби;

-          забезпечення повноти та своєчасності надходження коштів до місцевого бюджету Чернівецького району;

-          розширення бази оподаткування;

-          формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС.

  

Ресурсне забезпечення районної Комплексної програми розвитку і вдосконалення матеріально-технічної бази  Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції  на 2015-2019 роки здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а саме: проведення поточного ремонту приміщень, проведення загального водопроводу, облаштування громадської вбиральні, здійснення енергозберігаючих заходів (встановлення накопичувальної ємкості системи опалення, заміна дерев’яних вікон та дверей на металопластикові, утеплення та ремонт покрівлі) придбання комп'ютерної техніки  включаючи комп'ютери, принтери, блоки безперебійного живлення, кондиціонери,та інше.

 

Напрями діяльності і заходипрограми

1. Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету.

1.1. Всебічно аналізувати стан обсягів виробництва продукції, фінансово-економічний стан підприємств з метою мобілізації платежів до бюджетів усіх рівнів та удосконалення системи адміністрування податків і зборів. За результатами аналізу  та з врахуванням факторів, що негативно впливають на стан адміністрування податків та зборів, розробляти  додаткові заходи щодо  забезпечення  надходжень до бюджетів усіх рівнів.

                                                                                2015-2019 роки                            Чернівецьке відділення Могилів-ПодільськоїОДПІ

Фінансове управління Чернівецької райдержадміністрації   

 

1.2.Впровадження організаційних заходів щодо забезпечення адміністрування податків та зборів до бюджетів усіх рівнівта удосконалення системи адміністрування податків і зборів, забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати платежів до місцевого  бюджету Чернівецького району підприємствами, установами, організаціями, СПД, фізичними особами.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ

 

1.3.    Організація роботи щодо своєчасності та повноти відшкодування з бюджету сум ПДВ платникам податків, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території району. На підставі економічного аналізу зменшення до мінімуму кількості проведення перевірок суб'єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ. Виявлення проблемних питань стосовно забезпечення надходжень та відшкодування з бюджету сум ПДВ.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

2. Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи.

2.1.   Подальше удосконалення системи відбору платників для документальних
перевірок та підвищення якості контрольно-перевірочної роботи, звернення
особливої уваги на тих суб'єктів підприємницької діяльності, що постійно зменшують платежі до місцевого  бюджету району та мають по ним заборгованість.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

2.2.   З метою залучення до оподаткування фізичних осіб, що здійснюють торгівлю та надають різного роду послуги без відповідної державної реєстрації,
організувати проведення комплексних попереджувально-профілактичних
заходів, в першу чергу рейдів, відпрацювань тощо. Систематично силами
спеціально створених мобільних груп проводити оперативні перевірки СПД з
питань дотримання чинного законодавства у сфері готівкового обігу.

   2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ,  

 Управління  економіки

Чернівецької райдержадміністарції.

2.3.   Здійснювати перевірки щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог
чинного   законодавства   з   питань   проведення   розрахунків   у   сфері   торгівлі, громадського харчування та послуг. Особлива увага - СПД, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та звітують про нереально низькі суми виручки по реєстраторам розрахункових операцій та розрахунковим книжкам, або звітують про відсутність об'єкту оподаткування податком на прибуток.

  

      2015-2019 роки                                                                   Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ

2.4.      Здійснити комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за
своєчасністю отримання та опрацювання декларацій з ПДВ з метою недопущення зволікань при відшкодуванні з бюджету сум ПДВ суб’єктам господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території району, в першу чергу – бюджетоутворюючим підприємствам та підприємствам, що перебувають в комунальній власності.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

 

2.5.      Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів
діяльності суб'єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території району, визначення економічного потенціалу та
зростання виробничих потужностей цих суб'єктів, темпів зростання заробітної
плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, надання інформації райдержадміністрації стосовно суб’єктів господарювання, економічний потенціал яких не відповідає рівню задекларованих податків та зборів, в першу чергу до місцевого  бюджету Чернівецького району.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

2.6. Забезпечити проведення документальних перевірок СПД-юридичних осіб, СПД-фізичних осіб, фізичних осіб по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, надходження до бюджету донарахованих сум, вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ   

 

2.7.   Взаємодіяти з Чернівецькою райдержадміністрацією, Чернівецькою районною радою з питань погашення заборгованості із заробітної плати та розрахунків із бюджетом по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю.

      

       2015-2019 роки

Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ, 

  Управління  економіки

Чернівецької райдержадміністрації.

2.8.     Забезпечити систематичне проведення контрольних зустрічних звірок щодо суб'єктів господарювання, які сплачують плату за землю, за використання надр та збір за геологорозвідувальні роботи.

 

      2015-2019 роки

Чернівецьке відділення

Могилів-Подільської ОДПІ, 

  Управління  економіки

Чернівецької райдержадміністрації.

2.9.        Проведення звірок з Управлінням держземагенства у Чернівецькому районі на предмет відповідності до даних державного земельного кадастру задекларованих площ земельних ділянок, що знаходяться у власності або користуванні.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення

Могилів-Подільської ОДПІ   

2.10.   Продовжити практику взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо повноти обліку фізичних осіб-платників плати за землю, повноти та своєчасності сплати її до бюджету.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ   

2.11.   Готувати необхідні матеріали та забезпечувати участь представників Могилів-Подільської ОДПІ  на засіданнях робочих груп з питань координації дій органів ДПС і владних структур по забезпеченню надходжень податків, зборів (обов'язкових платежів) до місцевого  бюджету Чернівецького районуу повному обсязі та зменшення податкового боргу по податках та зборах до  бюджету району. Використовувати всі передбачені чинним законодавством важелі впливу до тих платників податків, які ухиляються або мінімізують їх сплату.

 

      2015-2019 роки                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ, 

  Управління економіки

Чернівецької райдержадміністрації.

2.12.     Проводити заходи щодо залучення до сплати податків та зборів до  місцевого  бюджету Чернівецького району суб'єктів господарської діяльності, які ухиляються від їх сплати, не звітують або перебувають  в розшуку.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

 

3. Профілактика та боротьба зі злочинністю у сфері оподаткування

 

3.1.Провести спеціальні операції по виявленню та припиненню фактів незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі контрафактних та контрабандних алкогольних напоїв,  тютюнових виробів.

 

2015-2019 роки                                                               Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ   

 

3.2. З метою посилення боротьби з „відмиванням” доходів, одержаних внаслідок несплати податків, використання фіктивних підприємницьких структур в господарській діяльності, провести спільні заходи  по перевірці транспортних засобів на предмет законності перевезення вантажів, легітивності здійснення фінансово-господарських операцій та забезпечити вилучення майна, що знаходиться в незаконному обігу і використовується для одержання „тіньових” доходів.

 

   2015-2019 роки                                                                                                Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ, 

  Управління економіки

Чернівецької райдержадміністрації.

 

4.  Забезпечення погашення податкових зобов'язань

 

4.1. Розгляд пропозицій підприємств і організацій щодо розстрочення сплати податкових зобов'язань та підготовка відповідних рішень згідно з вимогами податкового законодавства. Здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

 

4.2.     Вжиття заходів стосовно удосконалення роботи з виявлення, оцінки,
збереження і реалізації безхазяйного майна та майна, що перебуває в податковій
заставі.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

4.3. Негайно інформувати Чернівецьку райдержадміністрацію, Чернівецьку району раду щодо виникнення заборгованості по податках та зборах підприємств, що перебувають в комунальній власності.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

4.4.Організація роботи із погашення заборгованості з податків та зборів до  бюджету Чернівецького району, в тому числі шляхом залучення дебіторської заборгованості платників податків. Інформувати Чернівецьку райдержадміністрацію, Чернівецьку району раду  стосовно проведеної роботи та її результатів в розрізі суб’єктів господарювання – боржників.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

 

5.   Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та
удосконалення роботи з платниками податків.

 

5.1. В зв'язку з змінами до Податкового Кодексу проводити  інформування та роз'яснення платникам податків та громадянам нових податкових норм в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Чернівецької райдержадміністарції. 

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

5.2.   З метою своєчасного та професійного інформування платників про зміни в
податковому законодавстві, розширити, в засобах масової інформації,коло тематичних рубрик з вивчення норм податкового законодавства.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

5.3.        Роз'яснення у засобах масової інформації порядку оскарження рішень
органів державної податкової служби та розгляду скарг платників податків

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

5.4.  Забезпечити інформування широкого кола платників про зміни в податковому законодавстві на ринках, інших місцях масового перебування людей з залученням всіх можливих ресурсів.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

5.5.  Забезпечити належне проведення на території району податкового всеобучу шляхом організації семінарів, круглих столів, брифінгів за участю керівників та бухгалтерських працівників підприємств, установ та організацій. Готувати відповідні методичні рекомендації та інші види друкованої продукції.

2015-2019 роки                                                                          Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

5.6. Забезпечити в Чернівецькому відділенні Могилів-Подільській ОДПІ  належну роботу для роз'яснення податкового законодавства, особистого прийому платників податків та громадян посадовими особами Могилів-Подільської ОДПІ, вжиття заходів щодо своєчасного та якісного розгляду їх звернень.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

5.7. З метою підвищення податкової культури населення Чернівецького району, виховання платників в дусі добровільної сплати податків, пропаганди та вивчення основ податкового законодавства молоддю, щорічно проводити в навчальних закладах місячники податкових знань, огляди-конкурси на кращий твір (реферат) з податкової тематики, вікторини, брейн-ринги, ділові ігри, інші заходи.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

 

5.8. Проведення моніторингу діяльності органів державної фіскальної служби шляхом опитування населення та висвітлення його результатів в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті  Чернівецької райдержадміністрації з відповідними заходами та пропозиціями.

2015-2019 роки                                                                     Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

 

6. Робота з кадрами, зміцнення матеріально-технічної бази Могилів-Подільської ОДПІ.

6.1. Здійснити комплекс організаційних заходів щодо удосконалення роботи з кадрами, в першу чергу по забезпеченню належної їх підготовки, перепідготовки, створенню дієвого кадрового резерву, розстановці. Гостро реагувати на факти зловживань, корупційні діяння, інші правопорушення з боку працівників податкової служби. Комплектувати посади державних службовців відповідно до вимог законів «Про державну службу», КЗпП України, антикорупційного законодавства.

2015-2019 роки                           Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ.

 

6.2. Вдосконалення матеріально-технічної бази Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції, а саме: придбання комп'ютерної техніки та копіювальної техніки, включаючи комп'ютери, сервери, копіювальні апарати, принтери, блоки безперебійного живлення, кондиціонери для серверної кімнати та комутаційних центрів, комутатори, маршрутизатори, матеріали та комплектуючі засоби обчислювальної техніки з метою удосконалення та підвищення технічного рівня єдиної інформаційної та комп'ютерної мережі, проведення поточного ремонту приміщень, здійснення енергозберігаючих заходів: встановлення автономного опалення, в т.ч. з використанням альтернативних видів палива, заміна дерев’яних вікон та дверей на металопластикові, утеплення та ремонт покрівлі, та інше.

     2015-2019 роки                                                              Чернівецьке відділення                                                                                                                  Могилів-Подільської ОДПІ.

6.3. Створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на використанні сучасної комп'ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати податків і скорочення розмірів тіньової економіки.

     2015-2019 роки                                                  Чернівецьке відділення

 Могилів-Подільської ОДПІ.

 

Система управління та контролю за ходом виконання програми

Управління і контроль за ходом виконання заходів Комплексної програми здійснює Чернівецька райдержадміністрація та Чернівецька районна рада.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                    М.Смеречинський

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА

районної Комплексної програми розвитку і вдосконалення матеріально-технічної бази  Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції на 2015-2019 роки

1

Ініціатор розроблення програми:

Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу  про розроблення програми

 

3

Розробник програми

Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ

4

Співрозробники програми

Чернівецька райдержадміністрація, Чернівецька районна рада

5

Відповідальний виконавець програми

Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ

6

Учасники програми

Чернівецьке відділення Могилів-Подільської ОДПІ,

Чернівецька райдержадміністрація, Чернівецька районна рада

7

Терміни реалізації програми

на 2015-2019 роки

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього грн..

250000,0

8.1

в тому числі бюджетних коштів

250000,0

8.1.1

- з них коштів районного бюджету

42500,0

8.1.2.

В тому числі позабюджетних коштів

0

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                    М.Смеречинський

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 Додаток №2

                                                                                                       до рішення №468  39 позачергововї сесії районної ради 6 скликання від 23 січня 2015 року

 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

районної Комплексної програми розвитку і вдосконалення матеріально-технічної бази  Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції на 2015-2019 роки

 

 

                                                                                                                                          грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

 

 

 

2015 рік

 

 

 

2015 рік

 

 

 

2016 рік

 

 

 

2017 рік

 

 

 

2019 рік

Всього витрат на виконання програми

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

75000,0

5000,0

5000,0

5000,0

25000,0

250000,0

державний бюджет

-

-

-

50000,0

-

50000,0

обласний бюджет

67500,0

45000,0

45000,0

-

-

157500,0

районний бюджет

7500,0

5000,0

5000,0

-

25000,0

42500,0

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                    М.Смеречинський

 

                                                                                

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток №3

                                                                             до рішення №468 39 сесії районної ради

6 скликання від 23січня 2015 року

 

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

районної Комплексної програми розвитку і вдосконалення матеріально-технічної бази  Чернівецького відділення Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової інспекції на 2015-2019 роки

 

 

№з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Iетап виконання програми

IIетап

IIIетап

Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Показники продукту програми

1

Надходження до Зведеного бюджету

млн. грн.

22,4

25,7

26,1

26,6

27,1

27,7

0

0

5,3

2

Надходження до місцевого бюджету

млн. грн.

15,1

18,4

18,7

19,2

19,7

20,2

0

0

5,1

3

Податкова заборгованість

млн. грн.

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0

0

0,6

4

Контрольно-перевірочна робота

млн. грн.

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0

0

0,5

II

Показники ефективності програми

1

Збільшення надходжень до зведеного бюджету

млн. грн.

0

3,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0

0

+3,6

2

Збільшення надходжень до місцевого бюджету

млн.грн.

 

0

3,3

0,4

0,5

0,5

0,4

0

0

+5,1

3

Зменшення податкової заборгованості

млн.грн.

0

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

-0,6

4

Збільшення надходжень  за рахунок контрольно-перевірочної роботи

млн. грн.

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

0

+ 0,5

III

Показники якості програми

1

Збільшення  кількості платників податків

шт.

868

888

920

950

1000

1050

0

0

182

2

Зменшення кількості боржників (юридичних осіб)

шт.

16

11

9

7

5

2

0

0

14

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                М.Смеречинський

Повернутись