temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Р ІШ Е Н Н Я №466 39 позачергової сесії районної ради 6 скликання від 23 січня 2015року

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №466

 

23 січня  2015року              39 позачергова   сесіярайонної

    6 скликання

 

 

 

 

Про  районну програму підтримки  діяльності КУ

"Чернівецький  районний трудовий архів "на 2015-2017 роки

 

 

 

 

Розглянувши  лист КУ "Чернівецький районний трудовий архів"  від 18.11.2014 року №7 , відповідно до п.16.ч.1.ст.43 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " ,  районна  рада  В И Р І Ш И Л А :

 

 

1.      Затвердити районну програму   підтримки діяльності КУ "Чернівецький районний трудовий архів " на 2015-2017 роки   ( додається).

2.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  планування , бюджету , фінансів ( Я.Д.Говдик).

 

 

 

 

                Заступник голови районної ради                                                 С.Злощинський

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення №  466  39 позачергової сесії районної ради 6 скликання від 23  січня 2015 року

РАЙОННА ПРОГРАМА

підтримки діяльності комунальної установи

«Чернівецький районний трудовий архів» на 2015-2017 роки

 

 

    Програма підтримки діяльності комунальної установи «Чернівецький районний трудовий архів»/далі Програма/ розроблена відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», розпорядження Президента України «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України» від 13.04.2005 року № 957/2005-рн, з метою збереження та використання в гуманітарних цілях архівних документів.

    Трудовий архів створено для забезпечення збереженості документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування , що розташовані на території району. В архівосховищі трудового архіву зберігається 14216 справ з особового складу ліквідованих установ за період з 1944 року до наших днів. Дані документи мають велике соціально – правове значення у забезпеченні прав та законних інтересів громадян.

    Матеріально – технічна база трудового архіву не відповідає сучасним стандартам і потребам, в наслідок чого реальною стала загроза втрати частини архівного фонду. Більша частина документів з особового складу зберігаються на підлозі в архівосховищі. Так як ремонт в архівосховищі не проводився і підлога є джерелом пилу, який руйнує документи, це є великим порушенням зберігання архівних документів. Відповідно до «Положення про умови зберігання архівних документів»( затвердженого наказом Державного комітету архівів України від 15.01.2003 року  № 6)  архівосховища мають бути обладнанні стаціонарними металевими стелажами.

        Через нестачу матеріально – технічних, фінансових і трудових ресурсів «Чернівецький районний трудовий архів не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови для роботи з документами.

    Розв’язання перелічених та інших проблем передбачається Програмою.

Мета та основні завдання:

 

    Мета Програми полягає у створені умов для зберігання, поповнення та використання документів з особового складу.

    Основними завданнями Програми є:

-          зміцнення матеріально-технічної бази трудового архіву;

-          створення умов гарантованого зберігання документів;

-          створення умов для ефективного впровадження в архівних установах сучасних інформаційних технологій.

 

Фінансове забезпечення:

 

    Фінансування Програми здійснюється з місцевого бюджету та з власних надходжень. При формуванні місцевого бюджету щорічно слід передбачити кошти на реалізацію Програми, а саме: на матеріально – технічне утримання, поточний ремонт та заробітну плату працівників, в тому числі із розрахунку щомісячної виплатою завідувачка – заробітна плата в розмірі 2 мінімальних заробітних плат, упорядник по трудовому договору заробітна плата – 50% ставки від розміру мінімальної заробітної плати, бухгалтер по трудовому договору – 35% ставки від розміру мінімальної заробітної плати.

    Розрахунок вартості окремих завдань визначається окремими кошторисами в залежності від нагальних потреб.

    Дозволити 80 % отриманих коштів трудового архіву від упорядкування документів направляти на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам архіву, а саме:упоряднику – 60 %, бухгалтеру – 20%.

    20 % направляти на придбання канцелярських товарів та на інші потреби трудового архіву.

    Загальний обсяг фінансування з місцевого бюджету Програми становить 242744,32 грн.(згідно таб. № 1).

    Загальний обсяг фінансування з власних надходжень Програми становить92000 грн. (згідно таб. №1)

                                                                                                                                             Таблиця  1

Заходи щодо збереження архівних документів з особового складу

 у Чернівецькому районні.

 

№ п/п

Найменування заходу

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування грн.

Джерело фінансування

У тому числі за роки

2015

2016

2017

1

Забезпечити обладнання архівосховища

2016-2017

6000

Місцевий бюджет

   -

4000

2000

6000

Власні надходження

2000

2000

2000

2

Поточний ремонт приміщень архіву

2015-2016

2000

Місцевий бюджет

-

2000

-

2000

Власні надходження

1000

1000

-

3

Зплата працівникам, а саме:завідувачці, бухгалтеру (по трудовому договору), упоряднику (по трудовому договору)

2015-2017

234744,32

Місцевий бюджет

75200

78208

81336,32

72000

Власні надходження

16000

24000

32000

4

Інші потреби

2015-2017

-

Місцевий бюджет

-

-

-

12000

Власні надходження

2000

4000

6000

 

 

 

334744,32

 

96200

115208

123336,32

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                  М.Смеречинський

 

Аналітична записка до Районної програми.

 

 

    В комунальній установі «Чернівецький районний трудовий архів» працює упорядник по цивільно – правовій угоді на 0.5 % мінімальної заробітної плати. З моменту укладання угоди трудовий архів заключив договори на упорядкування документів( з 2011 – 2014 роки) з:

 - Чернівецьким районним центром зайнятості за 1992-2012 роки,

 - Шаргородським «Райагролісом» за 2001- 2010 роки,

 -  Відділом держкомзему за 2001-2011 роки,

 - Чернівецьким РТСК ТСОУ за 1995 – 2008 роки,

 - Вінницькою насіневою інспекцією за 1995 – 2012 роки,

 - Управлінням ветеринарної медицини у Чернівецькому районі за  2003 – 20.08.2012 роки,    - Управлінням агропромислового розвитку Чернівецької РДА за 1992 – 2008 роки,

- Відділом статистики у Чернівецькому районі за 1999 – 2010роки,

- Чернівецькою районною державною адміністрацією за 2001-2010 роки,

- Управлінням ПФУ у Чернівецькому районі за 2007 – 2010 роки,

- Чернівецьким райСеС за 1991 – 2012 роки,

- Чернівецькою районною радою за 2003 – 2010 роки,

- ВАТ «Чернівецьке РП «Агромаш» за 1941 – 2011 роки( в стадії упорядкування),

- Чернівецькою районною виборчою комісією за 2013 рік,

- Саїнською сільською радою за 2006 – 2010 роки,

- Фінансовим управлінням райдержадміністрації  за 1991 – 2001 роки( в стадії упорядкування),

- Володівецькою сільською радою за 2001 – 2010 роки,

- «Чернівецьким райавтодором» за 2008 – 2010 роки,

- ТУДСА у Вінницькій області( в стадії упорядкування)

- Моївською сільською виборчою комісією за 2014 рік

    За упорядкування документів в трудовий архів надійшло 37568,68 грн. З цих коштів виплачувалася  заробітна плата упоряднику (60 % згідно «Районної програми підтримки діяльності КУ «Чернівецький районний трудовий архів» на 2012 – 2014 роки) та бухгалтеру (20 % згідно «Районної програми підтримки діяльності КУ «Чернівецький районний трудовий архів» на 2012 – 2014 роки)

    На 2015 рік трудовий архів планує взяти на упорядкування документи від Районної ради за 2011 – 2012 роки, Райдержадміністрації за 2011 – 2012 роки, Чернівецького районного центру зайнятості за 2007-2010 роки(справи безробітних), Березівської сільської ради за 1999 – 20010 роки, Відділу освіти райдержадміністрації   за 1993 – 2008 роки.

    На 2016 рік трудовий архів планує взяти на упорядкування документи від  Райлікарні за 2002 – 2009 роки, Гонтівської сільської ради за 1999 – 2010роки, Відділу культури та туризму  райдержадміністрації  за 1991 – 2010 роки., Бабчинецької сільської ради за 1944 – 2010 роки

    На 2017 рік трудовий архів планує взяти на упорядкування документи від Борівської сільської ради за 2003 – 2010 роки, Білянської сільської ради за 1995 – 2010роки,  Мазурівської сільської ради за 2004 – 2010 роки,       

    В зв’язку з збільшенням обсягу роботи  виникає необхідність ввести штатну одиницю архівіста – упорядника.

 

 

Завідувачка КУ

«Чернівецький районний

трудовий архів»                                                                 А.С.Фащевська

 

Повернутись