temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Р І Ш Е Н Н Я № 437 від 04 листопада 2014 року 36 позачергова сесія 6 скликання

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 437

 

04 листопада  2014 року                             36 позачергова  сесія 6 скликання

 

Про уточнене призначення доходів

 і   видатків районного бюджету

на  2014рік   та затвердження

 звіту про виконання  районного бюджету

за 1-ше півріччя   2014 року   

 

      Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада ВИРІШИЛА:

  1. Уточнити призначення доходів районного бюджету на  2014 рік  в сумі    67572998,70 грн., з них загальний фонд в сумі 66085626 грн. і спеціальний фонд в сумі 1487372,70 грн. та видатків районного бюджету  на   2014 рік    в сумі 67913962,40 грн., з них загальний фонд 66532339 грн. та спеціальний фонд 1381623,40  грн, в тому числі:       

 

 

                                                                                                                                                                                       грн.

Найменування

Уточнене призначення

на  2014 рік

Виконано за

1-ше півріччя   2014 року

 

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб

6853539

2624284,11

 

 

 

 

 

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

 

41500

 

31319

 

Інші надходження

 

1052,69

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

 

7261,10

 

Частина чистого прибутку(доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету

 

12500

 

1762

 

Разом власні та закріплені доходи

6907539

2665678,90

 

Кошти, що надходять з бюджетів нижчих рівнів (вилучення)

 

299073

 

127073,02

 

Дотація вирівнювання, що одержана з державного бюджету

 

32792000

 

15706479,65

 

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

 

 

614500

 

 

204810

 

Субвенції

25472514

12283782

 

В т.ч. Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 

 

222690

 

 

58935

 

ВСЬОГО доходів загального фонду

66085626

30987823,57

 

Спеціальний фонд

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

 

380500

 

314701,59

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

 

887872,70

 

216182,86

 

Інші субвенції

219000

30000

 

ВСЬОГО доходів спеціального фонду

1487372,70

560884,45

 

РАЗОМ

67572998,70

31548708.02

 

 

 

 

 

Видатки

 

 

Загальний фонд

 

 

Органи місцевого самоврядування

549850,93

301388,74

 

Освіта

25995120,83

15399118,52

 

Охорона здоров»я

5378062

2457493,09

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

26589262,56

13006726,58

 

- пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

501000

259344

 

- пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

790000

317432,10

 

- пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби,  на житлово-комунальні послуги

56000

10469

 

- пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

63000

21494,51

 

- пільгигромадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

45000

9018

 

- пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

15300

3645,26

 

- пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

220000

114615

 

- пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про культуру», частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

400000

185111,39

 

- пільгове медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5000

4700

 

- пільги окремим категоріям громадянам з послуг зв»язку

60000

26842

 

- пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги

100000

32468

 

- пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

95000

27528,68

 

- допомога в зв’язку з вагітністю і пологами

250000

86362,26

 

- допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

4000000

1844869,52

 

- одноразова допомога про народженні дитини

6055800

3989778,30

 

- допомога на дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням                   

1200000

437039,68

 

- допомога на дітей одиноким матерям

1700000

654959,39

 

- тимчасова допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів

550000

146781,80

 

- допомога при усиновленні дитини

108700

17890,87

 

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям

2500000

1235800,24

 

- субсидіїнаселенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

110829

23427

 

- субсидії  населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1500000

571750,06

 

- допомога на догляд за інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу

293800

163212

 

- витрати на поховання учасників бойових дій

18500

3250

 

 - державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

4000000

1832226,08

 

- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

19900

15427,63

 

- інші програми соціального захисту неповнолітніх

5500

2500

 

- утримання центрів соціальних служб для молоді

250302,56

209543,59

 

- соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

9040

6040

 

- заходи з оздоровлення дітей

85000

0,00

 

- територіальний центр

1348596

641915,11

 

- фінансова підтримка    громадських організацій

30000

9369

 

- виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку

98400

53201,11

 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

67895

48715

 

Культура

1995797,82

952156,56

 

Періодичні видання

105045,88

40529

 

Фізична культура і спорт

297788,01

159579,15

 

Резервний фонд

10000

 

 

Проведення виборів

20910,97

 

 

Дотація вирівнювання

4665042

2129734,12

 

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості мережі бюджетних установ

450000

149100

 

Інша дотація

108000

61200

 

Інші видатки

118458

53989,98

 

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів

 

60000

 

 

Інша субвенція

189000

 

 

Всього видатки загальний фонд

66532339

34711015,74

 

Спеціальний фонд

 

 

 

Освіта

581716

301543,10

 

Охорона здоров»я

81342.40

163416,11

 

Культура

81465

25262,85

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг

607100

205904,63

 

Інші субвенції

30000

 

 

Всього видатки спеціального фонду

1381623,40

 

696126,69

 

РАЗОМ

67913962,40

35407142,43

 

2.Затвердити виконання районного бюджету за  1-ше півріччя   2014 року  по доходах в сумі    31548708,02 грн., з них загальний фонд в сумі 30987823,57 грн. та спеціальний фонд в сумі 560884,45 грн. і по видатках в сумі 35407142,43 грн., з них загальний фонд 34711015,74 грн. та спеціальний фонд 696126,69.грн.

3. Опублікувати це рішення в газеті  «Чернівецька зоря»

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування , бюджету, фінансів (Говдик Я.Д.)

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                                             С. Злощинський

Повернутись