temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№34 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне засідання від 18.12.2015року

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 34

 

 

18  грудня  2015 року                                                          2 сесія 7 скликання

                                                                                               2пленарне засідання

 

 

Про внесення змін та доповнень  до рішення №423

27 сесії районної ради 5 скликання   від

30.04.2009 року "Про комплексну програму захисту

населення і території Чернівецького району у разі загрози

та виникнення надзвичайних ситуацій на 2009-2015 роки "

 

 

 

                        Розглянувши листа Чернівецької райдержадміністрації від 18.11.2015 року № 01-21-3061, відповідно до п.16.ч.1.чт.43  Закону України "Про  місцеве самоврядування  Україні"  районна рада ВИРІШИЛА:

1.      У назві програми "п.1.рішення №423 , в додатку №1 до цього рішення числа "2009-2015 "замінити числами  "2009-2016 ".

2.      Доповнити додаток №1 рішення 423  текстом (додається).

3.      Додатки №№2,3,4 викласти в редакції ( додаються). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Голова районної ради                                                                                В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1до рішення № 34 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне

засідання від 18.12.2015 року

 

 

Зміни до додатка 1 "Загальна характеристика

Комплексної програми захисту населення і територій Чернівецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2009 – 2016 роки"

 

1.

Ініціатор розробки Комплексної програми

Головний спеціаліст цивільного захисту райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку Комплексної програми

Рішення 41 сесії обласної Ради 6 скликання від 29.09.2015 року № 937 « Про внесення змін та доповнень до Обласної комплексної програми захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2008 – 2015 роки, затвердженої рішенням 16 сесії обласної Ради 5 скликання від 19 березня 2008 року № 511»

3.

Розробник Комплексної програми

Головний спеціаліст цивільного захисту райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець Комплексної програми

Головний спеціаліст цивільного захисту райдержадміністрації

5.

Учасники Комплексної програми

Сільські та селищна ради, підприємства, установи та організації району

6.

Термін реалізації Комплексної програми

2009 – 2016 роки

6.1.

Етап виконання Комплексної програми

ІІ-й етап 2013-2016 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Комплексної програми

Районний, сільських та селищної рад

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми

135.4 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування Комплексної програми

Районний, сільських  та селищної рад

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                             М.Смеречинський

 

 

 

 

 


Додаток 2 до рішення № 34 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне

засідання від 18.12.2015 року

 

Зміни до додатка 2 "РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комплексної програми захисту населення і територій Чернівецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2009 – 2016 роки"

 

                                                                                                                                                                            тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Комплексної програми

І етап виконання Комплексної програми

ІІ етап 2013-2016 роки

Всього витрат на виконання програми

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

 

 

Обсяги ресурсів, в тому числі:

130.2

169.1

219.6

289.7

1165.4

892.8

Районний бюджет

46.2

1

15.6

12.7

162.5

238

Селищний та сільські бюджети

24

48

24

30

87

203

Кошти не бюджетних джерел

60

60.9

60

65

195.9

441.8

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради                                                                                             М.Смеречинський

 

 


Додаток 3 до рішення № 34 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне  засідання від 18.12.2015 року

Зміни до додатка 3 «ПОКАЗНИКИ НАПРЯМІВ

виконання Комплексної програми захисту населення і територій Чернівецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2009 – 2016 роки»

№ п/п

Назва заходів

Одиниця виміру

Вихідні дані

Витрати по рокам (тис. грн.)

Всього

 по розділам

Очікуваний

результат

І етап

ІІ етап

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Здійснення заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків НС, запровадження заходів щодо запобігання їм та максимального зменшення їх наслідків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

12

 

6

 

12

 

6

 

6

 

6

 

35

 

124

 

 

 

Своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС

- придбання та запровадження програмно-моделюючих комплексів, що забезпечують прогнозування та оцінку наслідків НС та спеціалізованого комп’ютера

Спеціальний комп’ютер та програмне забезпечення

Відсутні

35

 

 

 

 

 

 

 

35

 

- придбання та встановлення в населених пунктах електросирен С-40

Населених пунктів - 9

Встановлено - 5

6

12

6

12

6

6

6

35

89

 

2.

Удосконалення системи оперативного реагування на НС

 

 

0.5

8.4

2

2

 

 

 

 

12.9

Підвищення оперативності при реагування на НС

- забезпечення сучасною переносною комп’ютерною технікою Note- Book  штабу з ліквідації наслідків НС в місці його постійної дислокації.

1 комплект

Відсутні

 

8

 

 

 

 

 

 

8

Всебічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС

- технічне оснащення  штабу з ліквідації наслідків НС в місці його постійної дислокації.

4 комплекти

відсутні

0.5

0.4

 

 

 

 

 

 

0.9

 

- придбання сучасних засобів вимірювання радіаційної та хімічної обстановки, придбання цифрового фотоапарату

1 прилад

Прилад - 1

 

 

2

2

 

 

 

 

4

 

3.

Матеріально-технічне забезпечення з ліквідації наслідків НС та організація життєзабезпечення потерпілого населення

 

 

60

60

60.9

65

65

65.9

65

65

506.8

Матеріально-технічне забезпечення першочергових заходів при ліквідації НС

- утримання та поповнення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації НС згідно із визначеною номенклатурою

 

Згідно із затвердженою номенклатурою

60

60

60

65

65

65

65

65

505

Створення мінімального необхідного резерву матеріально-технічних засобів

- придбання польових кухонь  для організації харчування аварійно-рятувальних бригад, спеціалізованих служб та потерпілого населення

2 кухні

відсутні

 

 

0.9

 

 

0.9

 

 

1.8

Організація харчування ліквідаторів та потерпілого населення при ліквідації НС

4.

Забезпечення пожежної безпеки району та заходів щодо її поліпшення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення і поліпшення пожежної безпеки району


 

5.

Забезпечення організаційних та практичних заходів безпеки людей на водних об’єктах

 

 

28

28

30

30

30

32

32

28

238

Докорінне покращення ситуації щодо безпеки людей на водних об’єктах

- дольове утримання Могилів-Подільської регіональної аварійно-рятувальної служби „Дністер”

 

 

10

10

12

12

12

14

14

10

94

Забезпечення готовності до дій за призначенням служби на водних об’єктах

- забезпечити та утримування сезонних  рятувальних постів на воді

6 постів

Відсутні

18

18

18

18

18

18

18

18

144

 

6.

Підготовка керівного складу цивільного захисту, органів управління і сил, навчання населення правилам поведінки при загрозі чи виникненні НС

 

 

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

1.4

6.3

 

- забезпечення команди – поста радіаційно-хімічного спостереження на обласних змаганнях постів РХС

 

 

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

1.8

Підвищення рівня фахової підготовки особового складу постів

- обладнання навчально-консультаційного пункту цивільного захисту

 

Відсутні

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

4.5

Можливість проведення занять з різними категоріями

 

Всього по програмі

 

 

130.2

109.1

99.6

109.7

101.7

104.6

103.7

135.4

838

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                   М.Смеречинський

 

                                                                                                                              Додаток 4 до рішення № 34 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне

засідання від 18.12.2015 року

 

Зміни до додатка «НАПРЯМИ

діяльності та заходи Комплексної програми захисту населення і територій Чернівецького району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2009 – 2016 роки»

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання )

Перелік заходів програм

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. .грн.

Очікуваний

результат

 

 

1.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Здійснення заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків НС, запровадження заходів щодо запобігання їм та максимального зменшення їх наслідків:

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

Своєчасне попередження населення про загрозу чи виникнення НС

 

 

 

 

- придбання та запровадження програмно-моделюючих комплексів, що забезпечують прогнозування та оцінку наслідків НС та спеціалізованого комп’ютера

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 

 6

- придбання та встановлення в населених пунктах електросирен С-40

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Сільські та селищний бюджети

 

 35

2.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Удосконалення системи оперативного реагування на НС

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 

Підвищення оперативності при реагування на НС

- забезпечення сучасною переносною комп’ютерною технікою Note- Book  штабу з ліквідації наслідків НС в місці його постійної дислокації.

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

  Районний бюджет

 

 

 Всебічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС

- технічне оснащення  штабу з ліквідації наслідків НС в місці його постійної дислокації.

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 

- придбання сучасних засобів вимірювання радіаційної та хімічної обстановки, придбання цифрового фотоапарату

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 

3.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Матеріально-технічне забезпечення з ліквідації наслідків НС та організація життєзабезпечення потерпілого населення

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 

Матеріально-технічне забезпечення першочергових заходів при ліквідації НС

- утримання та поповнення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації НС згідно із визначеною номенклатурою

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 65

Створення мінімального необхідного резерву матеріально-технічних засобів

- придбання польових кухонь  для організації харчування аварійно-рятувальних бригад, спеціалізованих служб та потерпілого населення

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

  Районний бюджет

 

 

Організація харчування ліквідаторів та потерпілого населення при ліквідації НС

4.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Забезпечення пожежної безпеки району та заходів щодо її поліпшення.

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 

Забезпечення і поліпшення пожежної безпеки району


 

5.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Забезпечення організаційних та практичних заходів безпеки людей на водних об’єктах

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Сільські та селищний бюджети

 

 

Докорінне покращення ситуації щодо безпеки людей на водних об’єктах

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- дольове утримання Могилів-Подільської регіональної аварійно-рятувальної служби „Дністер”

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Сільські та селищний бюджети

 

10

Забезпечення готовності до дій за призначенням служби на водних об’єктах

 

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- забезпечити та утримування сезонних  рятувальних постів на воді

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Сільські та селищний бюджети

 

18

6.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Підготовка керівного складу цивільного захисту, органів управління і сил, навчання населення правилам поведінки при загрозі чи виникненні НС

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет, сільські та селищний бюджети

 

 

  Підвищення рівня фахової підготовки особового складу постів

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- забезпечення команди – поста радіаційно-хімічного спостереження на обласних змаганнях постів РХС

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

0.4

Забезпечення готовності до дій за призначенням служби на водних об’єктах

 

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

- обладнання навчально-консультаційного пункту цивільного захисту

2016 рік

Чернівецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

1

Можливість проведення занять з різними категоріями

 

Всього по програмі

135.4

 

 

                Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                   М.Смеречинський

 

 

 

Повернутись