temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№31 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне засідання від 18.12.2015року

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 31

 

18 грудня  2015 року                                                                                  2 сесія 7 скликання

                                                                                                                      2пленарне засідання

 

 

Про програму  "Підтримки розвитку охорони здоровя

та створення сучасних умов для надання медичних послуг в

Чернівецькій  лікарні планового лікування на

2016-2018 роки "

 

 

 

 

 

 

Розглянувши листа районної державної адміністрації від 15.12.2015 року №01-20-3343, відповідно до п.16.ч.1.ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"районна рада ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити програму "Підтримки розвитку охорони здоровя та створення сучасних умов для надання медичних  послуг в Чернівеькій лікарні планового лікування  на 2016-2018 роки " ( додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти , охорони здоров’я, культури , законності  та правопорядку  (О.В.Попов).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                    В.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення № 31 2 сесії  районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18 .12.2015 року

 

Загальна характеристика Програми

« Підтримка розвитку охорони здоров’я  та  створення сучасних умов для надання медичних  послуг  в Чернівецькій  лікарні  планового лікування

 на 2016-2018  роки  »

 

1. 

1.Ініціатор розроблення Програми  

  Чернівецька лікарня планового лікування

2

2.Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробника програми

Резолюція голови Чернівецької РДА від 30.11.2015 року

3

3.Розробник Програми  

Чернівецька лікарня планового лікування

4

4.Співрозробники Програми 

  -

5

5.Відповідальний виконавець Програми 

  Чернівецька лікарня планового лікування

6

6.Учасники Програми

  Чернівецька лікарня планового лікування

7

7.Термін реалізації Програми  

  2016-2018 рр

8

8.Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм

  Районний , селищний , сільський бюджети

8

8.1.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, 

  8495,9 тис.грн

 

у тому числі: 

  

 

бюджетних коштів

  

 

з них кошти районного бюджету

7000,0 тис грн

 

         Селищного та сільського бюджету

1000,0 тис грн

 

коштів інших джерел  

 495,9 тис грн

 

 

 

 

 

                       

 

 

ПРОГРАМА

 « Підтримка розвитку охорони здоров’я  та  створення сучасних умов для надання медичних  послуг  в Чернівецькій  лікарні  планового лікування

 на 2016-2018  роки  »

      Назва організації , що подає програму :   Чернівецька лікарня планового 

                                                                       лікування.

       Покращення якості надання медичних послуг є пріоритетним напрямком  діяльності для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

       Чернівецька лікарня планового лікування  розрахована на  81 ліжко стаціонару та    Консультативна поліклініка на 150 відвідувань у день .

                                                                      І . Характеристика програми

    Ця Програма - це комплекс заходів, що здійснюються на районному  рівні з метою фінансової   підтримки   лікувального закладу. Спрямована на вирішення  таких актуальних питань  як підвищення рівня  надання медичних послуг в Чернівецькій лікарні планового лікування , зниження споживання енергоресурсів , нагромадження та поширення практичного досвіду на впровадження інших перспективних проектів , збереження теплового режиму .

 ІІ.  Мета програми

   Метою Програми є створення належних умов перебування хворих в медичному закладі, покращення якості надання медичних послуг населенню району. Поліпшення  матеріально - технічної бази охорони здоров’я та забезпечення виконання заходів відповідно прийнятої програми щодо покращення стану здоров’я нації. Забезпечення внутрішньої та зовнішньої  привабливості                                     

                                     ІІІ Завдання програми .

        Залучення коштів  суб’єктів підприємництва , бюджетів різних рівнів  та їх спрямування на енергозбереження та  модернізацію об’єкту.

         Підвищення рівня надання медичних послуг населенню.

ІУ. Основні напрямки реалізації Програми

  1. Оснащення та переоснащення закладу охорони здоров’я району медичною апаратурою та обладнанням.
  2. Реконструкція та капітальний ремонт будівель.
  3. Соціальна підтримка хворих.
  4. Благоустрій медичного закладу.
  5.  Забезпечення  заробітною платою медичних працівників .

V. Очікувані результати виконання Програми

            Передбачається, що виконання Програми дасть змогу оснастити медичний заклад району сучасною медичною апаратурою, медичним обладнанням, санітарним автотранспортом, реформувати заклад охорони здоров’я відповідно до потреб населення та привести стан будівлі  лікувально – профілактичного закладу району в належний стан, а отже, підвищить ефективність та якість надання кваліфікованої та спеціалізованої лікувально – профілактичної допомоги населенню району.

VІ. Фінансове забезпечення заходів Програми

            Фінансування Програми здійснюватиметься з районного, сільських та селищного  бюджетів та за рахунок інших джерел  не заборонених чинним законодавством України. Обсяг фінансування Програми визначатиметься , виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

              Запланований обсяг фінансування  Програми становить:

2016 рік - 2655,3  тис. грн

2017 рік - 2725,3 тис. грн

2018 рік – 3115,3 тис. грн.  

  Керуючий справами виконавчого апарату

 районної ради                                                                                М.Смеречинський

Додаток №2 до рішення № 31 2 сесії  районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18 .12.2015 року

 

Ресурсне забезпечення районної цільової Програми

« Підтримки розвитку охорони здоров’я  та  створення сучасних умов для надання медичних  послуг  в Чернівецькій  лікарні  планового лікування

 на  2016-2018  роки  »

 

 

тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 

2016р

2017 р 

2018 р. 

Усього витрат на виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

2655,3

2725,3

3115,3

8495,9

районний бюджет 

2255,3

2225,3

2519,4

7000,0

Місцеві бюджети сіл, селищ:

300,0

350,0

350,0

1000,0

кошти небюджетних джерел 

  

  150,0  

  150,0

  195,9

  495,9

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату

 районної ради                                                                                М.Смеречинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                             Додаток №3 до рішення № 31 2 сесії  районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18 .12.2015 року

 

 

Показник продукту районної  цільової  Програми

« Підтримка розвитку охорони здоров’я  та  створення сучасних умов для надання медичних  послуг  в Чернівецькій  лікарні  планового лікування

 на 2016-2018  роки  »

 

 

№ з/п

Назва показника

Од. виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2016 рік

2017рік

2018р

Всього за період дії Програми (або до кінця дії Програми)

1

2

3

4

5

6

 

10

І. Показники продукту програми

 

1.

Кількість лікарських відвідувань

тисяч одиниць

72000

72500

73000

73500

219000

 

Кількість пролікованих хворих амбулаторного прийому

одиниць

29000

30000

30500

31000

91500

 

Кількість ліжко-днів у  звичайнихстаціонарах

тис .одиниць

25418

25920

26730

27540

105608

 

Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування

Тис.

одиниць

2000

2050

2100

2150

6300

ІІ. Показники ефективності програми

1.

Середня  продовжуваність перебування у звичайнихстаціонарах хворого

дні

9,2

9,8

10

10,2

30

 

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

дні

313,8

320

330

340

990

 

Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування

дні

9,6

9,8

9,9

10

29,7

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Показники якості програми

1.

Кількість повторної госпіталізації

%

1,2

1,1

1

0,9

Не більше 1

2.

Частота переведених хворихв стаціонариінтенсивного лікування

 

 

 

 

 

 

 

-           дорослих з захворюванням терапевтичного профілю

%

3

2,5

2,0

1,5

До 2

 

-           дітей з захворюваннямі терапевтичного профілю

%

6

5,5

5,0

4,8

До 5

 

-           частота СКАРГИ на медичнудопомогу

%

5

3

2

0

На  5%  нижче від 2015 року

                   
 

        

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                                                            М.Смеречинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4 до рішення № 31 2 сесії  районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18 .12.2015 року

 

Напрями діяльності та заходи районної цільової програми

« Підтримка розвитку охорони здоров’я  та  створення сучасних умов для надання медичних  послуг  в Чернівецькій  лікарні  планового лікування

  на 2016-2018  роки  »

 

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікувальний результат

 

 

1.1.

І . Оснащення закладу охорони здоров’я медичною апаратурою , обладнанням та предметами довгострокового користування.

Придбання  кардіомонітора   2 шт

2016-2017 рр

 

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016р -   30000 грн

2017р-      35000грн

 

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

 1.2.

Придбання  Інфузомату  1 шт

 

2016р

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016р- 5000грн

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

1.3.

Придбання Електрокардіографа одно канального  2 шт

2017-

2018рр

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2017р-     30000 грн

2018р -   35000 грн

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

1.4.

Придбання Дефібрилятора 1 шт

 

2018р

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2018 р –

20 000 грн

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

1.5.

Придбання Спірографа

 

2018р

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2018 р

-20 000 грн

 

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

1.6.

Придбання Холодильника

2017р

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2017р-

20 000 грн

 

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

1.7.

Придбання Шафи сухо жарової в кількості  4 шт

2017-2018 рр

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2017р-     15000 грн

2018р     -20000грн

 

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

1.8.

Придбання 6-ти канального ЕКГ апарату

 

2016-2017рр

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2017р-

35000 грн

Покращення медичного обслуговування  населення району

 

 

1.9.

Придбання

Реанімобіля

2016 р

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016 р

- 600 000 грн

Доставка хворих до закладів  третинного рівня

 

 

1.10.  

Придбання житла для медичних праівників

2016 р

ЛПЛ

РДА

 

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016р

200 000грн

Заповнення вакантних лікарських посад молодими спеціалістами

 

 

2.1

ІІ. Реконструкція та капітальний ремонт будівель.

 

Реконструкція та реставрація будівлі ЛПЛ ззовні

2018 р

ЛПЛ

РДА

Районний ,селищний та сільські бюджет

2018 р-            1 000 000 грн

 

Комфортне перебування хворих у лікувальному закладі

 

 

2.2

Капітальний ремонт відділення екстренної ( невідкладної ) медичної допомоги

2017р

ЛПЛ

РДА

Районний ,селищний та сільські бюджет

2017р –

600 000 грн

 

Комфортне перебування хворих у лікувальному закладі

 

 

3.1

                                                                                     ІІІ.  Соціальна   підтримка хворих

Забезпечення  медикаментами , медичним інструментарієм та  перев’язувальними матеріалами

2016 – 2018рр

 

ЛПЛ

РДА

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016 р-

150 000 грн

2017р

-200 000 грн

2018 р-

200 000 грн

 

Покращення медичного обслуговування хворих

 

 

3.2

Придбання рентген плівки

та реактивів, хімреактивів для КДЛ

2016-

2018 рр

ЛПЛ

РДА

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016-50300грн

2017-50300грн

2018-50300грн

 

Покращення медичного обслуговування хворих

 

 

3.3

Придбання продуктів харчування

2016-2018рр

ЛПЛ

РДА

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016-200000грн

2017-          200 000грн

2018-          200 000грн

 

Покращення медичного обслуговування хворих

 

 

4.1

ІУ. Благоустрій  медичного закладу.

Проведення поточного ремонту у відділеннях ЛПЛ

2016-2018рр

ЛПЛ

РДА

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016р-50000грн

2017р

60000грн

2018р

70000грн

Комфортне перебування хворих у лікувальному закладі

 

 

4.2.

Придбання малоцінних предметів, м’якого інвентарю, миючих засобів, посуду тощо.

2016-2018рр

ЛПЛ

РДА

Районний ,селищний та сільські бюджет

2016р-150000грн

2017р

160000грн

2018р

170000грн

Комфортне перебування хворих у лікувальному закладі

 

 

5.1

У. Забезпечення  заробітною платою медичних працівників

Виплата  Індексації

відповідно до величини приросту споживчих цін

2016-2018рр

ЛПЛ

РДА

Районний бюджет

2016р-

1220 000грн

2017р-

1320000 грн

2018р

1350000 грн

 

Покращення

життєвого рівня

 

                       

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                            М.Смеречинський

Повернутись