temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№30 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне засідання від 18.12.2015року

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 30

 

 

18  грудня  2015 року                                                                     2 сесія 7 скликання

                                                                                                          2пленарне засідання

 

 
 
Про районну програму "Соціальної роботи з сімями, які опинилися 
в складних життєвих обставинах на території 
Чернівецького району "на 2016-2018 роки
 
 
 
                        

 

 

Розглянувши листа районної державної адміністрації від 14.12.2015 року №01-20-3324, відповідно до п.16.ч.1.ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну   програму  ""Соціальної роботи з сімями, які опинилися 
в складних життєвих обставинах на території Чернівецького району "на 2016-2018 роки    ( додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти , охорони здоров’я, культури , законності  та правопорядку  (О.В.Попов).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                    В.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1до рішення №30  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 

 

до районноїпрограми «Соціальна робота з сім’ями, які опинилися  життєвих обставинах у Чернівецькому районі на 2016 – 2018 роки»

Загальна характеристикадо районноїпрограми «Соціальна робота з сім’ями, які опинилися  в складних життєвих обставинах у Чернівецькому районі на 2016 – 2018 роки»

1.

Ініціатор розробки Комплексної програми

Чернівецький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку районноїпрограми

Погодження відділу економічного розвитку і торгівлі Чернівецької райдержадміністрації від 14.12.2015 р. №128

Погодження фінансового управління Чернівецької райдерж адміністрації від 14.12.2015 р. № 407

3.

Розробник районноїпрограми

Чернівецький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4.

Відповідальний виконавець районноїпрограми

Чернівецький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5.

Учасники районної  програми

Сільські та селищна ради, сектор у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації,служба у справах дітей райдержадміністрації,  Чернівецький ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області

6.

Термін реалізації районноїпрограми

 2016- 2018  роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні районноїпрограми

Районний, сільськіта селищний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації районноїпрограми

2157,7 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансуваннярайонної програми

Районнийбюджет,бюджетисільських та селищної рад

 

 

 

 

Обгрунтування актуальностіпрограми «Соціальна робота з сім’ями, які опинилися  в складних життєвих обставинах у Чернівецькому районі на 2016 – 2018 роки»

Сім’я є своєрідною моделлю великого суспільства, найкращим засобом соціалізації дитини, який відтворює в собі усю сукупність суспільних стосунків: соціальних, політичних, національних, економічних, соціокультурних, юридичних, тощо. Це дозволяє розглядати сім’ ю, як об’єкт суспільних відносин, оскільки вона може здійснювати свої функції у суспільстві. Але не кожна сім’я в умовах трансформації суспільства здатна їх виконати.

Сучасна сім’я переживає кризове становище. Зменшилася народжуваність , девальвуються цінності сімейного життя; виховання  дітей здійснюється без знання вікових та індивідуальних особливостей, здебільшого інтуїтивно. Встановлено: чим вище рівень освіти батьків і чим вони старші, тим демократичніше складаються стосунки між ними та дітьми. Ступінь демократизаціїцих стосунків серед селянства найменший. Збільшення кількості  малозабезпечених сімей, погіршення стану здоров’я населення, порушення традиційних  сімейних ролей, збільшення кількості неповних сімей, свавілля батьків, оздоровлення та відпочинку дітей зумовлює іхню девіантну поведінку.

Виявлено, що сільські батьки застосовують такі методи впливу на дитину: сувора розмова з попередженням 59,2%, прохання більше так не робити 38,1%, фізичне покарання 17,5%, забороненазайматися улюбленою справою 11,9%, поставити у куток 11,1%, не розмовляти із дитиною, доки не вибачиться 10,8%, примус виконувати роботу, яка не дуже подобається дитині 6,7%.

Зараз більше мільйона дітей виховуються у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Кожна десята дитина народжена матір’ю до 30 років поза шлюбом . Скорочується час спілкування і спільної діяльності батьків і дітей. Соціологи стверджують, що мати, яка працює витрачає в середньому 17 хвилин на добу на виховання дитини і 15 хвилин на догляд за нею.

Аналіз стану справ щодо захисту прав та інтересів дітей в Україні свідчить про загострення низки проблем.

Сиріцтво та дитяча безпритульність, бездоглядність, жебрацтво – це наслідок недостатньої уваги суспільства, насамперед  органів опіки та піклування, до соціальних проблем сімей з дітьми. Невчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зволікання з вилученням із них дітей, недостатній контроль суспільства за вихованням дітей у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах призводить до того, що дедалі більше дітей немають належного захисту. Існування дитячої злочинності свідчить про необхідність удосконалення виховної роботи, пошуку ефективних форм взаємодії усіх зацікавлених організацій.

У сучасних умовах проблема поліпшення становища дітей набуває особливої значущості, її розв’язання залежить не тільки від сім’ї, а й від діяльності суспільних інститутів, які сприяють соціалізації, беруть участь у вихованні та навчанні дітей.

У зв’язку з цим потребує активізації розроблення економічних, соціальних та правових заходів щодо створення умов для повного задоволення потреб і запитів дітей.

Специфіка та головна спрямованість соціальної політики стосовно дітей у сучасних умовах має сприяти , насамперед зменшенню впливу на них негативних явищ, що виникають у ході реформування суспільства.

Дану програму розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядуванні в Україні». Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Постанови КМУ №895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб) , які перебувають в складних життєвих обставинах ». Постанови КМУ №896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб) які перебувають в складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг  та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)».

В ході роботи Чернівецького РЦСССДМ з дітьми із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,  постало питання про роль і важливість соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, як системи та необхідність  створення єдиної програми для вирішення цієї проблеми. Соціальний супровід сімей, які опини лися в складних життєвих обставинах – це вид соціальної роботи, який передбачає здійснення виконавцями програми системи комплексних заходів тривалої допомоги сім’ям з метою їхнього збереження, відновлення родинних стосунків, захисту і реалізації прав у родині і прав сім’ї у суспільстві через створення  умов для цього у суспільстві та сім’ї, здійснюється соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, члени яких (діти чи батьки) – перебувають на обліку в органах внутрішніх справ, порушують нормативно – правові норми суспільства, а також порушують права членів сім’ї у родині внаслідок зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами  чи психотропними речовинами або їх аналогами, вживання одурманюючих засобів, ведуть  аморальний спосіб життя, вчиняють фізичне чи психічне насильство  по відношенню до членів сім’ї; сімей, які мають несприятливі  умови для виживання, захисту і розвитку дітей, не виконують своїх функцій у суспільстві.

Соціальний супровід здійснюється з членами сім’ї для попередження рецидивів неблагополуччя, надання можливостей сім’ї для подолання причин і наслідків неблагополуччя.

Мета програми

Забезпечення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно зі службою у справах дітей райдержадміністрації, сектором у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, підрозділом кримінальної поліції у справах дітей органів внутрішніх справ.

Завдання програми.

1.      Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

2.      Контроль за дотриманням прав членів сім’ї у родині.

3.      Психолого – педагогічна, правова просвіта членів сім’ї, їх самореалізація.

4.      Створення умов для розвитку кожного члена сім’ї.

5.      Залучення членів сім’ї до подолання складних життєвих обставин.

Обєкти програми:

-          Діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

-          Батьки;

-          Найближче оточення дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Виконавці програми.

1.      Чернівецький РЦСССДМ;

2.      Служба у справах дітей райдержадміністрації;

3.      Чернівецький ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області

4.      Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації .

Партнери для реалізації програми.

1.      Відділ освіти райдержадміністрації.

2.      Чернівецький ВП Могилів - Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області .

3.      Органи місцевого самоврядування

Спільні функції центру СССДМ та партнерів соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: виявлення, інформування, обстеження, надання адресної допомоги.

 

Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді:

-          Веде облікову документацію (картки клієнтів, особові справи сімей та осіб, які перебувають під соціальним супроводом, журнали обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, реєстрації Актів соціального інспектування тощо) з надання соціальних послуг сім’ям та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах;

-          Сприяє організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах свят, змагань тощо, зміцнення родинних традицій, відновлення стосунків між членами сім’ї;

-          Проводить просвітницьку роботу  з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою захисту прав членів сім’ї у родині, подолання стресів і конфліктних ситуацій, корекції сімейних стосунків між членами сім’ї, пропаганди здорового способу життя.

Служба у справах дітей:

-          Здійснює реабілітацію членів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах через мережу притулків;

-          Виявляє сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах у районі;

-          Обстежує  житлово – побутові умови сімей, за результатами обстеження складає акт за висновками;

-          Веде облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, для проведення необхідної  профілактичної та соціальної роботи та з метою захисту прав та інтересів дітей.

-          Щоквартально аналізує про проведену роботу з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах та звіряє облік з державними службами та організаціями, які його ведуть;

-          Проводить рейди у сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах з метою профілактичної роботи та визначає результати профілактичної роботи;

-          Здійснює інформаційну роботу – збір, узагальнення і доведення до зацікавлених служб і організацій даних статистики і оперативної інформації про сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах;

-          Ініціює клопотання про позбавлення батьківських прав батьків відповідно до чинного законодавства;

-          Вирішує питання щодо захисту прав дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на комісії із захисту прав дітей.

Інспекторисектору патрульної поліції:

-          Виявляють і беруть на облік:

-          Батьків або осіб, які їх замінюють, котрі не виконують   обов’язків з виховання та навчання дітей і своєю протиправною поведінкою сприяють вчиненню ними правопорушень;

-          Осіб, які допускають конфлікти у сфері сімейно – побутових відносин після винесення офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

-          Осіб, які на грунті  пияцтва допускають інші порушення громадського порядку чи правил співжиття, створюють конфліктні ситуації в сім’ї;

-          Виявляють осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, вживають до них заходів передбачених законодавством України;

-          Проводять профілактичну роботу серед неповнолітніх, які перебувають на обліку у кримінальній поліції у справах дітей;

-          Подають пропозиції відповідним службам у справах дітей щодо застосування заходів впливу до підлітків, які схильні до протиправної поведінки;

-          Оформляють  матеріали для вирішення питання про направлення членів сімей та осіб, котрі вчиняють насильство в сім’ї, порушують  права членів сім’ї у родині внаслідок зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або їх аналогами на корекційну програму.

-          Проводить роботу щодо запобігання правопорушенням дітей;

-          Виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми, вживає в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, бере участь у правовому вихованні дітей;

-          Виявляє, веде облік осіб, які вчиняють відносно неповнолітніх  будь-якої форми фізичне чи психічне насильство, образи недбало і жорстоко поводяться з ними, експлуатують, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють, а також які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, до вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, схиляють до вживання одурманюючих засобів, спонукають до застосування допінгу та осіб, які залучають неповнолітніх до екстреміських, релігійних, психокультових  угруповань та течій, використовують їх для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів примушують до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягують до азартних ігор тощо;

-          Виявляє та веде обліки неповнолітніх, які схильні до вчинення правопорушень, бродяжництва, жебрацтва, у тому числі з сімей, в яких вчиняється насильство;

-          Відвідує неповнолітніх правопорушників з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, місце їхнього проживання, проводить бесіди з ними, їх батьками (усиновителями)  опікунами (піклувальниками), іншими особами, які мають відношення до справи.

-          Складає протоколи про адміністративні правопорушення вчинені неповнолітніми, а у передбачених законодавством випадках також про накладення стягнення на їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо виховання та навчання неповнолітніх;

-          Вилучає в невідкладних випадках неповнолітніх із сімей, перебування в яких загрожує життю або здоров’ю  дітей та влаштовує таких дітей до притулків для неповнолітніх  до винесення рішення судом;

-          Повідомляє відповідні служби у справах дітей про дітей, які зазнали насилля та інших форм жорстокого  ставлення, а також про тих, які схильні до вчинення правопорушень, бродяжництва, жебрацтва.

Психологічна служба системи освіти:

-          Вивчає психологічні причини та умови девіантної поведінки дітей, особливості виховання у сім’ї;

-          Здійснює соціально – психологічну профілактику девіантної поведінки неповнолітніх;

-          Виявляє дітей в закладах освіти, що зазнали насилля та інших форм  жорстокого ставлення, надає їм консультативну допомогу та здійснює психокорекційну роботу;

-          Повідомляє місцеву службу у справах дітей  про дітей, які зазнали насилля та інших форм жорстокого поводження;

-          Надає методичну допомогу учасникам програми  у здійсненні профілактичної, колекційної та консультативної роботи з дітьми;

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації:

-          Координує послуги для надання адресної допомоги членам сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Органи місцевого самоврядування:

-          Проведення опікунських рад при виконкомах сільських (селищної) рад з питань соціально ї роботи  з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, за ініціативою та за участю працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Очікувані результати програми:

-          Зменшення порушень прав членів сім’ї у родині (насильства різних видів);

-          Зменшення кількості батьків, позбавлених батьківських прав, соціального сирітства;

-          Підвищення правової та психолого – педагогічної культури батьків і дітей;

-          Самореалізація членів сім’ї у суспільстві (професійна, особистісна);

-          Попередження дитячого алкоголізму, наркоманії, токсикоманії тощо;

-          Збереження посад фахівців із соціальної роботи, по можливості, відповідно до штатного розпису Чернівецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді станом на момент прийняття рішення.

Джерела фінансування:

-          Субвенції з сільських та селищного бюджетів, районний бюджет,  інші джерела не заборонені Законом.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                   М.Смеречинський

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення №30  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 

 «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

районноїпрограми «Соціальна робота з сім’ями, які опинилися  життєвих обставинах у Чернівецькому районі на 2016 – 2018 роки»

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Виконання районноїпрограми

Всього витрат на виконання програми

2016рік

2017рік

2018рік

 

Обсяги ресурсів, в тому числі:

596,3

737,3

824,1

2157,7

Районний бюджет

204,8

305,8

352,6

863,2

Селищний та сільські бюджети

391,5

431,5

471,5

1294,5

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                    М.Смеречинський

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення №30  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Районної програми Соціальна робота з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах на території Чернівецького району на 2016 - 2018 роки

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

у тому числі за роками

Очікуваний результат

2016

2017

2018

Соціальна робота з сім’ями, які опинилися  життєвих обставинах у Чернівецькому районі

 

Вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

Закріплення шефства органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах

 2016, 2017, 2018роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вкладень коштів не потребує

 

-

-

-

-

Зменшення кількості сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

Проведення заходів до Дня Святого Миколая, новорічних та Різдвяних свят із врученням подарунків дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам,  дітям з багатодітних сімей, дітям із сімей, які опинились в тяжких життєвих обставинах, обдарованим дітям

2016, 2017, 2018роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

районний бюджет

 

27,0

5,0

10,0

12,0

 

 

Здійснення своєчасного виявлення та соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах шляхом надання   комплексу адресних соціальних послуг та проведення навчальних семінарів, тренінгів, нарад  для фахівців, які здійснюють соціальну роботу

2016, 2017, 2018 роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Бюджети сільських, селищної рад, районний бюджет

 

2157,7

 

596,3

 

737,0

 

824,1

 

Підвищення ролі батька у вихованні дитини

 

Розповсюдження соціальної реклами, спрямованої на підвищення відповідального батьківства, попередження раннього соціального сирітства, та ролі батька у вихованні дітей

 2016, 2017, 2018роки

Сектор  у справах сім’ї імолоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

районний бюджет

 

1,5

0,5

0,5

0,5

Покращення стану загального та репродуктивного здоров’я населення

Забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між подружжям, батьками та дітьми

 

Проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній з попередження насильства в сім’ї

2016, 2017, 2018роки

Сектор  у справах сім’ї імолоді та спорту райдержадміністрації,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

районний бюджет

 

1,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 

 

 

Зменшення жорстокості та насильства в сім’ї

Підготовка фахівців та проведення навчальних семінарів, тренінгів для осіб, які працюють з випадками насильства в сім’ї та з дітьми сімей трудових мігрантів

2016, 2017, 2018роки

Сектор  у справах сім’ї імолоді та спорту райдержадміністрації,  відділ освіти райдержадміністрації, Чернівецький ВП Могилів - Подільського ВП ГУН П у Вінниькій області , районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Бюджети сільських, селищної рад, районний бюджет

 

4,5

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

Розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведення інформаційних кампаній щодо рекрутизації кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу

2016, 2017, 2018роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

районний бюджет

 

4,5

1,5

1,5

1,5

 

 

Зниження рівня соціального сирітства

Здійснення підготовки випускників шкіл-інтернатів до сімейного життя

2016, 2017, 2018роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

0,9

0,3

0,3

0,3

 

Здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Розвиток та забезпечення діяльності  мобільних  консультаційних пунктів соціальної роботи для проведення роз‘яснювальної роботи щодо збереження сімейних цінностей та попередження торгівлі людьми

2016, 2017, 2018роки

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

 

районний бюджет

 

 

     19,0

 

5,0

 

6,0

 

8,0

 

Підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми

Надання психологічної медичної, правової допомоги постраждалим від торгівлі людьми

2016, 2017, 2018роки

Чернівецька лікарня планового лікування , районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

районний бюджет

 

2,5

0,5

0,5

0,5

 

Захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми

Фінансове забезпечення виконання програми

районний бюджет

863,2

204,8

305,8

352,6

 

Бюджети сільських селищної рад

1294,5

391,5

431,5

471,5

Всього

2157,7

596,3

737,3

824,1

 

 

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                      М.Смеречинський

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до рішення №30  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

Показники продукту районної  програми «Соціальна робота з сім’ями, які опинилися  життєвих обставинах у Чернівецькому районі на 2016 – 2018 роки»

                                                                                 з/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
І етап виконання програми
ІІ етап (200_-20_ р.р.)
ІІІ етап (200_-20_ р.р.)
Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)
2016 рік
2017 рік
2018 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Показники продукту програми
1
Загальна кількість клієнтів
Індивідуальна робота
Чол.
298
420
480
530
 
 
1430
2
Профілактично просвітницька робота
Групова робота
Чол.
256
470
560
690
 
 
1720
3
Кількість сімей у складних житєвих обставинах на обліку центру
Сім'ї
51
70
100
130
 
 
300
4
Кількість сімей під соціальним супроводом центру
Сім'ї
19
40
55
70
 
 
165
                     

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                   М.Смеречинський

Повернутись