temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№28 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне засідання від 18.12.2015року

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 28

 

18  грудня  2015 року                                                                                 2 сесія 7 скликання

                                                                                                                      2пленарне засідання

 

 

 

Про районну цільову  соціальну програму  оздоровлення ,

 відпочинку дітей  і молоді, розвитку  мережі дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку до 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши листа районної державної адміністрації від 10.12.2015 року №01-20-3304, відповідно до п.16.ч.1.ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну  цільову , соціальну програму  оздоровлення ,  відпочинку дітей  і молоді, розвитку  мережі дитячих закладів  оздоровлення та відпочинку до 2018 року

 ( додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти , охорони здоров’я, культури , законності  та правопорядку  (О.В.Попов).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                    В.Мельничук 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1до рішення №28  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 
 
Загальна характеристика Районної цільової соціальної програми
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Сектор сім’ї ,молоді та спорту  райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України від 4 вересня 2008 року №375-VI«Про оздоровлення та відпочинок дітей»

розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 549-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період до 2017 року»

3.

Розробник Програми

Сектор сім’ї ,молоді та спорту  райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Відділ освіти райдержадміністрації, РЦ ПМСД, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5.

Відповідальний виконавець Програми

Сектор сім’ї ,молоді та спорту  райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Сектор сім’ї,молоді та спорту  райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації, Чернівецьке відділення поліції  Могилів Подільського відділу поліції ГУ НП  України у Вінницькій області, міжрайонне управління ГУ держсанепідемслужби у  Вінницькій області, РЦ СССДМ, селищна та сільські ради                                                       

7.

Термін реалізації Програми

2016 – 2018 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, селищний та сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

2 650 000 грн.

9.1

У тому числі коштів районного бюджету

900 000 грн.

10.

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна цільова соціальна програма оздоровлення,

відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів

оздоровлення та відпочинку до 2018 року

І. Загальна характеристика програми та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Суспільство і держава відповідальні  перед сучасним та майбутнім поколінням за рівень здоров'я та збереження генофонду України. Турбота  про здоров’я  дітей - пріоритетний напрям діяльності    держави. Одним із найважливіших завдань   органів місцевої влади  в забезпечені соціального  захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення і відпочинок.

   Проте, протягом останніх років в районі, як і в цілому по Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей  і молоді . Не вирішення її може зумовити формування фізично - неповноцінного покоління , яке потребуватиме значних витрат  на лікування і підтримання  життєдіяльності.

   В районі проживає 3681 дитина. На диспансерному обліку перебуває  1500  дітей.

   Внаслідок нестійкої соціально-економічної ситуації більше 50 % дітей району мешкають у родинах, середньомісячний прибуток яких не перевищує рівня забезпеченості прожиткового мінімуму . В районі проживає 38  дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування .

ІІ. Мета програми.

Метою Районної цільової соціальної програми оздоровлення,відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року є створення  сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей і молоді.

ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів роз’яснення проблеми, строки та етапи виконання Програми.

  Районна цільова соціальна програма оздоровлення,відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року розрахована до 2018 року , заходи, що дадуть можливість досягнути основної мети Програми, передбачають виділення коштів з районного бюджету  в сумі  900 000 гривень.

 IV.  Завдання Програми та результативні показники.

- збільшення кількості  дітей та молоді, охоплених організованими формами відпочинку  та оздоровлення;

- удосконалення  мережі дитячих оздоровчих закладів ;

- поліпшення матеріально - технічного, науково - методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів ;

- створення сприятливих умов для реалізації соціально - педагогічних, медико - оздоровчих  інноваційних проектів   відпочинку та оздоровлення дітей і молоді;

- зміцнення кадрового потенціалу та престижу праці в дитячих  оздоровчих  закладах;

- підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення дітей.         

    Виконання  Програми дасть змогу збільшити  кількість дітей та молоді, охоплених організованими  формами    відпочинку   та оздоровлення , зокрема дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки :

-          дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ;

-          дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-          дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

-           дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

  -   дітей, зареєстрованих, як внутрішньо переміщені особи,

  -   бездоглядних та безпритульних дітей;

  -   дітей-інвалідів;

        -   дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ;

        -   дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

            катастроф;                  

        -   дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;

        -   дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

            виконання службових обов'язків;

        -  дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

        -  талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, 

           обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,    

           відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих   

           колективів та спортивних команд;

       - дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
 

    Буде можливість  урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг, підвищити контроль за організацією оздоровлення та відпочинку, забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів, підвищити рівень науково - методичного та інформаційного забезпечення .

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                                           М.Смеречинський    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення №28  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 
Ресурсне забезпечення 
Районної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів  оздоровлення та відпочинку до 2018 року
                                                                                                                                                                                                                                тис. грн.

                                                            

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2016 рік

 грн

2017 рік

 грн

2018 рік

 грн

Всього витрат на виконання Програми,

 грн

обсяги ресурсів всього, в тому числі:

750 000

900 000

 1000 000

2 650 000

районний бюджет

200 000

300 000

400 000

900 000

селищний та сільські  бюджети

350 000

400 000

400 000

1 150 000

кошти небюджетних джерел

200 000

200 000

200 000

60 000

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                              М.Смеречинський   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення №28  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

Показники продукту 
Районної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього за період дії Програми

І. Показники продукту Програми

1.

Загальна кількість дітей та молоді області, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку

осіб

1203

1230

1240

1250

3720

1.1.

у тому числі оздоровлено в стаціонарних оздоровчих закладах

осіб

63

115

120

130

365

1.2.

оздоровлено в пристосованих таборах денного перебування

осіб

1140

1145

1150

1155

3450

2.

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

 

 

 

 

 

 

2.1

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

осіб

      20

22

24

26

72

2.2

діти з обмеженими функціональними можливостями

осіб

      25

 

27

30

32

89

2.3

діти із багатодітних та малозабезпечених сімей

осіб

365

370

375

380

1125

2.8

талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій)

осіб

          38

40

42

45

127

3.

Кількість оздоровлених дітей працюючих батьків

осіб

           655

660

670

680

2010

4.

Кількість дитячих закладів оздоровлення

закладів

1

1

1

1

1

5.

Кількість дитячих закладів відпочинку

закладів

16

16

16

16

16

6.

Кількість видів розроблених та виданих методичних матеріалів з питань оздоровлення та відпочинку дітей

одиниць

1

2

2

2

6

7.

Кількість публікацій з 

інформацією про діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і послуги, які вони надають у друкованих ЗМІ

одиниць

12

12

12

12

36

8.

Кількість проведених  координаційних рад, нарад, семінарів, прес-конференцій, виставок-ярмарків оздоровчих послуг

заходів

3                   

3

3

3

9

 

1.

Середня вартість перебування в дитячому закладі оздоровлення

грн/

добу

126

136

140

145

 

2.

Середня вартість перебування в дитячому закладі відпочинку

грн/

добу

7

8

9

10

 

3.

Сума коштів, виділених на оздоровлення однієї дитини

грн

371

405

422

440

 

4.

Середня наповнюваність дитячих закладів оздоровлення

%

60

63

65

68

 

5.

Питома вага дітей, охоплених оздоровчими послугами

%

70

71

72

73

 

6.

Збільшення кількості виробленого інформаційного продукту з питань оздоровлення

 

10

10

10

10

30

 

 

1.

Збільшення кількості дітей, охоплених різними формами оздоровлення та відпочинку

осіб

+7

+27

+37

+47

+111

2.

Збільшення кількості дітей, оздоровлених в стаціонарних оздоровчих закладах

осіб

+3

+52

+57

+63

+172

3.

Збільшення кількості дітей, охоплених відпочинковими послугами

осіб

+11

+5

+10

+15

+30

4.

Збільшення кількості оздоровлених дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

осіб

+5

+20

+20

+20

+60

                 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                               М.Смеречинський    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до рішення №28  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

Напрями діяльності та заходи 
Районної  цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року
 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікуваний результат

2016

2017

2018

 

1.

Організаційна робота щодо створення умов для оздоровлення дітей і молоді

Проведення   районних нарад, навчальних семінарів тощо з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей, поширення досвіду роботи у сфері оздоровлення

2016 – 2018 роки

Сектор сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координація роботи усіх структур, причетних до оздоровлення дітей і молоді

2.

 

Створення та забезпечення роботи оперативних штабів з координації проведення оздоровчої кампанії на районному рівні

2016 – 2018 роки

Сектор сім’ї, молоді та спорту  , відділ освіти райдержадміністрації,Чернівецьке відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області,  Могилів-Подільське міжрайонне управління ГУ держсанепідемслужби у  Вінницькій області,  селищна та сільські ради                                                       

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

3.

 

Проведення анкетування для вивчення потреб дітей та їхніх батьків у послугах із оздоровлення та відпочинку з урахуванням віку та статі дитини

2016 – 2018 роки

Сектор сім’ї, молоді та спорту  , відділ освіти райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

4.

 

Забезпечення безпеки дітей і молоді під час перевезень до місць відпочинку та перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

2016 – 2018 роки

Чернівецьке відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

5.

 

Організація в дитячих закладах оздоровлення і відпочинку належної охорони громадського порядку, забезпечення дотримання вимог протипожежної безпеки, правил безпеки під час купання, масових заходів

2016 – 2018 роки

Чернівецьке відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, Чернівецький  районний сектор ГУ ДСНС у Вінницькій області, керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

6.

 

Забезпечення безкоштовним медичним обстеженням за місцем проживання дітей, які направляються в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, та працівників цих закладів

2016 – 2018 роки

Могилів-Подільське міжрайонне управління ГУ держсанепідемслужби у  Вінницькій області, РЦ ПМСД, РЛПЛ

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

7.

 

Сприяння безперебійному електро-, водо-, газо- та теплопостачанню, виконанню інших робіт щодо життєво важливих складових функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку під час перебування в них дітей

2016 – 2018 роки

Райдержадміністрація, селищна та сільські  ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, покращення рівня надання оздоровчих послуг

8.

Збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Здійснення підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом сприяння встановленню пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків та зборів

2016 – 2018 роки

Райдержадміністрація, селищна та сільські ради

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

9

 

Забезпечення першочергового оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

2016 – 2018 роки

Сектор сім’ї, молоді та спорту  , відділ освіти райдержадміністрації , селищна та сільські ради

Районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад, кошти не бюджетних джерел

200,0

 

350,0

 

 

200,0

300,0

 

400,0

 

 

200,0

 

400,0

 

400,0

 

 

200,0

 

10

 

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в УДЦ «Молода гвардія»

2016 – 2018 роки

Сектор сім’ї, молоді та спорту  , райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

11

 

Організація під час літнього оздоровлення спортивних заходів для дітей

2016 – 2018 роки

Сектор сім’ї, молоді та спорту  , райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

12

 

Організація проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку виїзних майстер-класів з народних промислів

2016 – 2018 роки

Сектор культури райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

13

 

Організація на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку роботи мобільних консультативних пунктів щодо формування здорового способу життя дітей і молоді та їх забезпечення соціально-рекламною продукцією

2016 – 2018 роки

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

14

 

Організація направлення в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку педагогічних працівників

2016 – 2018 роки

Відділ освіти райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

15

 

Організація направлення в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку кваліфікованих лікарів-педіатрів та середніх медичних працівників та надання їм допомоги у роботі

2016 – 2018 роки

РЦ ПМСД , РЛПЛ

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

16

 

Сприяння висвітленню інформації про дитячі заклади оздоровлення і відпочинку району та їх діяльність, хід оздоровлення дітей в засобах масової інформації

2016 – 2018 роки

Редакція районної газети «Чернівецька зоря»

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                   М.Смеречинський    

 

Повернутись