temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№8 2 сесії районної ради 7 скликання 1 пленарне засідання від 01.12.2015року

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 8

 

01 грудня  2015 року                                   2 сесія 7 скликання

                                                                       1 пленарне засідання

 

                                                                                                         

Про утворення президії районної ради

 

            Відповідно  до ст..ст. 43,57 Закону України " Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"  районна рада ВИРІШИЛА :

            1.Утворити президію районної ради в складі :   

 

Мельничук Василь Миколайович -  голова районної ради , голова президії ;

 

Сауляк Олександр Васильович  – заступник голови районної ради

 

 

Сандул Галина Володимирівна  –             голова постійної комісії

районної ради з питань   депутатської діяльності та етики , гласності ,  адміністративно – територіального устрою ,   взаємодії з органами місцевого самоврядування ;

 

Якубовський Вадим Антонович  -            голова постійної комісії районної

ради з питань планування , бюджету , фінансів             ;

 

Попов Олександр Вікторович -                             голова постійної комісії районної ради з питань освіти , охорони здоров’я, культури ,  законності та правопорядку ;

 

Гринько Тамара Степанівна   -                  голова постійної комісії                                                                                                                районної ради з питань

                                                                       регулювання комунальної                                                                                                            власності ,соціальної 

                                                                              політики , побутового та  

                                                                            торговельного

                                                                             обслуговування населення ;

             

Дідов Анатолій Григорович  -                               голова постійної комісії районної ради з питань

земельних відносин, контролю за дотриманням охорони природного навколишнього середовища, розвитку агропромислового комплексу ;

 

            2.Затвердити положення про президію районної ради ( додаток №1).

 

 

            Голова районної ради                                             В.Мельничук

Додаток №1  до рішення № 8   2 сесії районної ради 7 скликання 1 пленарне  засідання

 від 01 грудня  2015  року

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про президію Чернівецької  районної ради

1.   Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом. До складу президії входять за посадою

- голова районної ради;

- заступник голови районної ради;

-  голови постійних комісії;

-    уповноважені представники депутатських груп і фракцій

2.  Персональний склад президії районної ради затверджується на сесії районної ради.

3.  Президія районної ради працює на громадських засадах. Вона підзвітна раді. Президія забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи ради у період між сесіями.

4.   Засідання президії скликаються головою ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочним при наявності більшості від її загального складу.

5.   Засідання президії протоколюються. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.

6.   Президія районної ради організовує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами , політичними партіями і громадськими організаціями, органами громадського територіального самоврядування, самодіяльними об'єднаннями та формуваннями громадян у вирішенні питань економічного і соціального розвитку, виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

7.  Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради враховує при прийнятті розпоряджень, а районна рада при прийнятті рішень на сесії.

8.   Президія інформує депутатів районної ради про свою роботу не рідше одного разу на рік. Крім того, інформація про роботу президії може заслуховуватися у будь-який час на вимогу не менше однієї третини від загального складу ради.

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                         М.Смеречинський

 

Повернутись