temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Проект рішення 4 сесії районної ради 7 скликання

 

Проект

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

 

__________   2016 року                   4  сесія 7 скликання

 

Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки  населених

пунктів та об'єктів усіх    форм    власності,  розвитку

 пожежної охорони в Чернівецькому

районi на 2016 - 2020 роки

 

 

Враховуючи лист  Чернівецької районної державної адміністрації  від 19.01.2016 року №01-21-180, відповідно  до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та погодження постійної комісії районної ради з питань планування , бюджету , фінансів  районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони у Чернівецькому районi на 2016-2020 роки (додається)

 

2. Зосередити зусилля органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, керівників підприємств ,  організацій, установ  на забезпеченні безумовного виконання основних показників Програми та програмних заходів відповідно до встановлених термінів.

 

3. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування розробити місцеві програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку підрозділів пожежної охорони на 2016-
2020 роки, розглянути та затвердити їх на сесіях  селищної та сiльських рад району.

 

4. Зняти з контролю рішення 2 сесії районної ради 6 скликання від 30.12.2010 "Про програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони у Чернівецькому районi на 2011-2015"( зі змінами).

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  районної ради з питань планування , бюджету , фінансів (В.А.Якубовський ).

 

 

Голова районної ради                                                    В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

Загальна характеристика

Програми поліпшення техногенної та  пожежної безпеки населених пунктів та об¢єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони в Чернівецькому районі на 2016-2020 роки.

 

1.

Ініціатор розробки програми:

ДПРЧ- 32 смт. Чернівці Чернівецького району ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

Доручення голови РДА

3.

Розробник програми

ДПРЧ- 32 смт. Чернівці Чернівецького району ДПРЗ-2 ГУ ДСНС України у Вінницькій області

4.

Відповідальний виконавець  програми

Чернівецький районний сектор та ДПРЧ- 32 смт. Чернівці

5.

Учасники  програми

Сільські та селищна ради, підприємства, установи та організації району

6.

Термін реалізації  програми

2016 – 2020 роки

6.1.

Етап виконання  програми

 

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні  програми

Районний, сільські та селищний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

1млн. 450 тис. грн.

8.1

в тому числі бюджетних коштів

1млн. 450 тис. грн.

 

-          з них коштів районного бюджету 

708 тис. грн.

9.

Основні джерела фінансування  програми

Районний, сільські та селищний бюджети

 

 

 

 

Додаток 1 до  рішення №

4  сесії районної ради 7 скликання

                                                                                  від _______________ 2016   року 

ПРОГРАМА                 
поліпшення техногенної та  пожежної безпеки населених пунктів та об¢єктів
усіх форм власності, розвитку пожежної охорони в Чернівецькому районі

на 2016-2020 роки

I. Загальна характеристика програми

Програма поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об¢єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони на 2016-2020 роки в Чернівецькому районі  (далі - Програма) розроблена відповідно до:

Доручення голови районної державної адміністрації в зв’язку з закінченням терміну дії програми поліпшення пожежної безпеки населених пунктів та об¢єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони на 2011-2015 роки в Чернівецькому районі прийнятої 30 грудня 2010 року на 2 сесії районної ради 6 скликання рішення № 24,  для покращення ефективності роботи 32-гої державної пожежно-рятувальної частини при виконанні дій за призначенням та попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру:                                                 

Кодексу  цивільного захисту України від 02.10.2012 р.;       

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від
21.05.1997 р.;

Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9.04.1999 р.;

Закону України "Про об¢єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р.;

Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ;                           

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 р. № 508 "Про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку", (із змінами);    

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1999 року № 1943 "Про стан забезпечення пожежної безпеки і заходи щодо її покращання",(із змінами);  

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 5 "Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону";

Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1995 р. № 232 "Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування відомчої і сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд)", (із змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. № 440 "Про затвердження порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки";      

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 р. № 1128"Прозабезпечення колісних  транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння", (із змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення іх експертизи", (із змінами);                 

Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1102 "Про деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій".

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як національного, так і світового значення. Нерідко екологічні наслідки від пожеж набувають катастрофічного характеру, що особливо відчувається під час реформування економіки та виведення її із кризового стану. В Чернівецькому районі за останні роки  збільшилась кількість пожеж та наслідки від них. 

Як свідчить аналіз, основні причини та умови, що сприяють виникненню пожеж та загибелі людей на них пов'язані з соціально - економічним загальнодержавними процесами, до яких слід віднести:

1.            Погіршення технічного стану житлового (державного, кооперативного відомчого) фонду, зменшення асигнувань на виконання необхідних протипожежних заходів:

·         ремонт електромереж, систем опалення;

·         очищення підвалів, горищ та здійснення заходів щодо неможливості доступу до них сторонніх осіб.

2.            Періодичне відключення житлового фонду від електропостачання призводить до застосування свічок, гасових ламп та використання в них відповідного палива.

3.            Неспроможність населення придбати нові, пожежобезпечні електропобутові прилади призводить до використання електропобутових приладів, термін експлуатації яких вийшов.

4.            Збільшення кількості окремих соціальних груп підвищеного ризику, неможливість проведення протипожежної пропаганди серед осіб без постійного місця проживання та тих, хто зловживає алкоголем, наркотиками й використання останніми для проживання непристосованих для житла місць (підвалів, горищ будинків, тощо).

5.            Недостатня кількість будинків для розміщення поодиноких, пристарілих, хворих людей та інвалідів.

6.            Недостатня інформованість населення про пожежі та шляхи їх попередження з причин значного зменшення передплати періодичних видань, відключення теле- радіомовлення в сільській місцевості.

7.            Зростання загибелі дітей на пожежах зумовлено, насамперед, зменшенням кількості дитячих дошкільних закладів, що призводить до збільшення кількості дітей, які знаходяться без нагляду дорослих.

8.            За останні роки відмічається тенденція значного скорочення посад начальників пожежно-сторожової охорони, які раніше займалися профілактикою пожеж і навчанням населення правил пожежної безпеки.

9.            Відсутність сільській місцевості пожежних підрозділів (ПСО), де організовано цілодобове чергування членів ПСО на пожежній та пристосованій для цілей пожежогасіння техніці;

I.3 Мета програми

            Програма забезпечення пожежної безпеки визначає шляхи вдосконалення системи протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів, організаційні засади його функціонування, забезпечення життєво важливих інтересів району в сфері пожежної безпеки.

            Програмою передбачаються заходи, спрямовані на:

            - розроблення організаційних засад діяльності, щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах;

            - удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки в районі;

- ефективне розв’язання завдань із забезпеченням протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку;

            -  посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах незалежно від форм власності, організація гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

-          удосконалення тактичних прийомів і технологій гасіння пожеж;

    -  інформаційне забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ і населення з питань пожежної безпеки;

-          зміцнення кадрового потенціалу пожежної охорони;

    -  досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки.

 

І.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання програми

Для виконання програми пропонується райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування передбачити в районному та місцевих бюджетах відповідно до діючого законодавства кошти на фінансування заходів по розвитку пожежної охорони на 2016-2020 роки.

 За поточний 2015 рік на території району виникло 17 пожежа,  на  яких загинуло  2 особи,  економічні втрати складають понад  650 тис. грн.

Слід зазначити, що розміри негативних наслідків від пожеж значною мірою стримуються завдяки активному реагуванню Державної пожежної охорони, підрозділи якої щорічно в середньому виїжджають за викликом понад 5 тис. разів, рятують матеріальних цінностей на суму понад 6,5 млн. грн. та життя 48 осіб.

Відсутність належного фінансування на утримання Державної та
місцевої пожежної охорони, скорочення її чисельності, призвели до зростання часу ліквідації однієї пожежі, а від цього - щорічні збитки від них сягнули річного кошторису утримання підрозділів пожежної охорони області.

За умов збереження існуючої тенденції погіршення стану забезпечення пожежної безпеки, відсутність виваженої політики у галузі пожежної безпеки та достатність фінансування і матеріально-технічного забезпечення підрозділів Державної, відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони району прогнозується збільшення щорічної загибелі на пожежах , а збитків від пожеж, втрат – понад 200 тис. грн.

 

В  районі  пожежне депо і автомобілі підрозділів пожежної охорони не відповідають нормативним вимогам.Разомз тим, при активізації будівництва об¢єктів різних форм власності,мають місце факти, коли дані об'єкти споруджуються поза нормативноюзоною обслуговування пожежних частин.

Мають місце випадки здійснення будівництва, реконструкції,
технічного переоснащення, впровадження нових пожежонебезпечних виробів без проведення експертизи відповідності протипожежним вимогам або з грубими відхиленнями від діючих норм та стандартів.

Потребує значного покращання стан справ із впровадженням, ремонтом та технічним обслуговуванням систем автоматичної пожежної сигналізації (АПС) на об'єктах різної форми власності.

На споживчому ринку району значними обсягами реалізується
несертифікована продукція та надаються послуги протипожежного
призначення організаціями, які не мають відповідних ліцензій. Низька якість зазначеної продукції та послуг, їх невідповідність державним стандартам з пожежної безпеки у багатьох випадках стають причинами виникнення пожеж
і загибелі людей.

Не виконуються вимоги чинного законодавства України в частині страхування об'єктів, технологічних процесів, майна тощо та обов'язкового - членів добровільних протипожежних формувань.

Відмічається формальне ставлення керівників відомчих організацій та об'єктів усіх форм власності до створення та належної організаціїроботидобровільних протипожежних формувань, до питань підвищення рівня
обізнаності працюючих правилам пожежної безпеки, забезпечення
протипожежною наочністю та знаками пожежної безпеки робочих місць.

Суб'єктами господарювання не належним чином виконуються вимоги чинного законодавства України щодо отримання від органів державного пожежного нагляду дозволів на початок роботи підприємств та оренди приміщень, внаслідок чого відмічається погіршення загального рівня протипожежного захисту. Особливо це стосується сільгосппідприємств, об'єктів  зернопереробної галузі.

В умовах реформування аграрного сектора особливої гостроти набуває актуальність збереження існуючих сільських протипожежних формувань.

Стан їх боєздатності, а разом з тим і ступінь захищеності від сільських населених пунктів, викликає серйозне занепокоєння.

Внаслідок відсутності мінімально необхідної кількості пально-мастильних матеріалів, забезпеченості пожежно-технічним озброєнням  пожежні автомобілі не в змозі своєчасно прибути до місця виникнення пожежі та якісно здійснювати її гасіння.

Разом із зниженням рівня боєздатності сільських протипожежних формувань викликає стурбованість стан пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів на селі. Припинили діяльність пожежно-сторожова охорона сільгосппідприємств та позаштатні пожежні інспектори.

Відсутність дієвого підходу до здійснення пожежно-профілактичної роботи створює реальну загрозу виникненню пожеж зі значними матеріальними збитками хлібних масивів та лісового фонду. Залишається невирішеною проблема утилізації пожнивних залишків, спалювання яких нерідко стає причиною знищення продукції нового врожаю, лісонасаджень, завдає непоправних втрат рідкісній флорі і фауні лісостепової зони.

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                             М.Смеречинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до  рішення №

4  сесії районної ради 7 скликання

                                                                                  від _______________ 2016   року 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми поліпшення техногенної та  пожежної безпеки населених пунктів та об¢єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони в Чернівецькому районі на 2016-2020 роки.

                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Комплексної програми

І етап виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

Обсяги ресурсів, в тому числі:

260.0

270.0

285.0

300.0

335.0

1450.0

Районний бюджет

128.0

135.0

140.0

145.0

160.0

 708.0

Селищний та сільські бюджети

132.0

135.0

145.0

155.0

175.0

742.0

Кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                             М.Смеречинський

 

 

 

 

Додаток 3 до  рішення №

4  сесії районної ради 7 скликання

                                                                                  від _______________ 2016   року 

Показники продукту

програми поліпшення техногенної та  пожежної безпеки населених пунктів та об¢єктів усіх форм власності, розвитку пожежної охорони в Чернівецькому районі на 2016-2020 роки.

№ з/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
І етап виконання програми
Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)
2016 рік
2017рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
І
Показники продукту програми
1
Виготовлення листівок на протипожежну тематику
шт.
100
300
400
500
550
600
2350
2
Проведення лекціїйщодо попередження виникнення НС
год.
50
100
150
180
200
220
850
3
Проведення показових навчань  серед населення для попередження НС
год.
20
70
75
80
85
90
90
ІІ
Показники ефективності програми
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ
Показники якості програми
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                             М.Смеречинський

 

 


ІV. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

 

з/п

Назва напряму діяльності(пріоритетні завдання )

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)

Очікува-ний результат

роки

2016

2017

2018

2019

2020

                       
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Здійснювати координацію діяльності органів місцевого масоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій

2016-2020 роки

ДПРЧ-32 смт. Чернівці,  ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області, райдержадміністрація,

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Підвищення ефективності управління в сфері цивільного захисту

2.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Створення та функціонування служб пожежної безпеки в апараті РДА, сільських та селищній радах, на підприємствах, в установах та організаціях

2016-2020 роки

ДПРЧ-32 смт. Чернівці ,  ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області, райдержадміністрація, керівники підприємств, установ, організацій

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення пожежної безпеки в апаратах органів виконавчої влади

3.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Ведення щорічної державної статистичної звітності про кількість пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території району

2016-2020 роки

ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області,    райдержадміністрація

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Запобігання пожежам та загибелі людей на них

4.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Ретельне розслідування кожної пожежі на підвідомчих об’єктах, притягнення до відповідальності винних осіб та вжиття запобіжних заходів

2016-2020 роки

Відділи  райдержадміністрації, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області,

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Запобігання пожежам та загибелі людей на них

5.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Створення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в населених пунктах району, що розташовані на значній відстані від підрозділів державної пожежної охорони

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку, райдержадміністрація, селищні та сільські ради, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області,

Районний бюджет

 

 

 

 

 

Оперативне реагування на пожежі та надзвичайні події

6.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Провести заміну та ремонт непридатних пожежних гідрантів, водоймищ, обладнання водонапірних башт для забирання води пожежною технікою та улаштування під’їздів з твердим покриттям до природних водоймищ, в містах та населених пунктах

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, керівники підприємств та організацій, ДПРЧ-32 смт. Чернівці,

ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Районний бюджет

 

 

 

 

 

Забезпечення протипожеж-ного захисту населених пунктів району

7.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Організувати згідно із законодавством проведення періодичного контролю продукції, що реалізується через торгівельну мережу, на її відповідність вимогам пожежної безпеки

2016-2020 роки

ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Запобігання реалізації несертифікова-ної проти­пожежної продукції

8.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Підприємствам, організаціям, установам незалежно від форм власності, відповідно до Переліку об’єктів та підприємств, укласти угоди з Головним управлінням ДСНС України у Вінницькій області на підключення сигналів від приладів установок пожежної автоматики на пульт цілодобового пожежного спостереження державної пожежної охорони

2016-2020 роки

Керівники підприємств, установ  та об’єктів, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Кошти підпри-ємств, установ, організа-цій

 

 

 

 

 

Оперативне реагування на пожежі

9.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Організувати та провести навчання керівників, відповідальних фахівців та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій їх структурних підрозділів, які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки об’єктів

2016-2020 роки

ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області, Керівники відомств, підприємств, установ та об’єктів

Кошти підпри-ємств, установ, організа-цій

 

 

 

 

 

Забезпечення пожежної безпеки на підприєм-ствах, установах та організаціях

10.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Проводити для працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щорічні наради, семінари, огляди та конкурси з питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки

2016-2020 роки

Райдержадміністрація,

ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

Забезпечення пожежної безпеки в органах виконавчої влади

11.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З метою попередження загибелі дітей під час пожеж та надзвичайних ситуацій та їх навчання правилам безпечної життєдіяльності, забезпечити щорічне проведення районного етапу всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників та Всеукраїнського збору-змагання “Школа безпеки ”

2016-2020 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Районний бюджет,

 

 

 

 

 

 

12.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Забезпечити проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах “Тижнів знань безпеки життєдіяльності ”

2016-2020 роки

Відділ освіти  райдержадміністрації

 

Вкладень коштів не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення безпечної життєдіяль-ності дітей

13.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Забезпечити встановлення біля будівель сільських , селищної рад стендів для розміщення наочної протипожежної агітації.

З метою проведення масово-розяснювальної роботи серед населення, попередження надзвичайних ситуацій організувати проведення показових навчань у населених пунктах району.

2016-2020 роки

Селищна, сільські ради, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області, РДА

Бюджети сільських та селищної ради,

Районний бюджет

12000

 

 

 

 

8000

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

 

10000

 

15000

 

 

 

 

10000

20000

 

 

 

 

10000

20000

 

 

 

 

10000

Забезпечення безпечної життєдіяль-ності населених пунктів

14.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Визначити додаткові джерела та механізми фінансового і матеріально-технічного забезпе­чення ДПРЧ-32 смт. Чернівці за рахунок позабюджетних, спонсорських коштів, шляхом виділення підприємствами, господарствами, суб’єктами підприємницької діяльності благодійної допомоги будівельними, пально-мастильними матеріалами, запчастинами, а також на одержання платних протипожежних послуг відповідно до чинного законодавства

2016-2020 роки

Райдержадміністрація 

За рахунок позабюд-жетних, спонсор-ських коштів, благодій-ної допомоги

 

 

 

 

 

Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби

15.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Забудовникам (замовникам) та проектним організаціям, незалежно від форм власності, відомчої належності та джерел фінансування, за винятком об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетів всіх рівнів, в проектно-кошторисній документації на нове будівництво,  реконструкції, розширення, капітальний ремонт та переоснащення об’єктів виробничого, адміністративного, соціально-побутового та житлового призначення передбачати витрати для пайової участі всіх учасників інвестування будівництва для розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби Чернівецького району

2016-2020 роки

ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Кошти забудов-ників

 

 

 

 

 

Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби

16.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань техногенної та пожежної безпеки, положень Законів України “Про пожежну безпеку ” та “Про правові засади цивільного захисту ”

2016-2020 роки

Засоби масової інформації, райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Районний   бюджет

 

 

 

 

 

Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки

17.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Розробити та організувати виконання перспективних план-заходів щодо суттєвого покращання протипожежного захисту лісів (забезпечення необхідної кількості пожежної техніки, засобів зв’язку, виконання протипожежних інженерно-технічних заходів в лісових масивах, проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи)

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, селищні та сільські ради, суб’єкти господарювання, які мають на балансі лісовий фонд

Районний бюджет

 

 

 

 

 

Забезпечення протипожежного захисту лісів

18.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Створення і обладнання необхідною кількістю наочної агітації кімнат по навчанню населення правилам пожежної безпеки при селищних і сільських радах

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, селищні та сільські ради

Районний бюджет

 

 

 

 

 

Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки

19.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Відповідно до Закону України “Про соціальну рекламу” виготовити та встановити довгострокові стенди-банери з попередження загибелі людей на виїздах з селищ, сіл, у місцях масового перебування людей

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, селищні та сільські ради

Районний бюджет

 

 

 

 

 

Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки

20.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки виробництв проводити технічне переоснащення та впровадження нових пожежонебезпечних виробів, технологій і устаткування лише після розгляду документації  в органах державного нагляду у сфері  техногенної та пожежної безпеки

2016-2020 роки

Керівники установ

Кошти підпри-ємств

 

 

 

 

 

Впроваджен-ня пожежонебез-печних виробів, технологій

21.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З метою оперативного реагування на надзвичайні події та рятування людей, забезпечити ДПРЧ-32 смт. Чернівці аварійно-рятувальним обладнанням, пожежними рукавами.

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Бюджети сільських та селищної рад,

Районний бюджет

10000

 

 

 

 

 

20000

10000

 

 

 

 

20000

10000

 

 

 

 

20000

10000

 

 

 

 

20000

10000

 

 

 

 

20000

Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби

22.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З метою оперативного реагування та якісного виконання ДПРЧ-32 смт. Чернівці завдань, пов’язаних із рятуванням людей, ліквідацією пожеж та інших надзвичайних подій, здійснювати придбання необхідних запасних частин до пожежної та спеціальної пожежної, аварійно-рятувальної техніки

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Бюджети сільських та селищної рад,

Районний бюджет

15000

 

 

 

 

 

10000

15000

 

 

 

 

 

10000

15000

 

 

 

 

 

10000

20000

 

 

 

 

 

15000

25000

 

 

 

 

 

20000

Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби

23.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

У зв’язку із розширенням функцій, покладених на ДПРЧ-32 смт. Чернівці здійснити капітальний ремонт, реконструкцію, перепланування  пожежного депо, проводити оновлення матеріально-технічної бази та комплектування сучасним устаткуванням і навчально-тренувальним обладнанням у відповідності до існуючих вимог

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Бюджети сільських та селищної рад,

Районний бюджет

20000

 

 

 

 

 

10000

20000

 

 

 

 

10000

20000

 

 

 

 

10000

20000

 

 

 

 

 

10000

30000

 

 

 

 

 

10000

Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби

24.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З метою оперативного реагування та якісного виконання оперативно-рятувальною службою завдань, пов’язаних із рятуванням людей, ліквідацією пожеж та інших надзвичайних подій, надати допомогу в побудові транспортної телекомунікаційної мережі, прив’язки центру служби до вузлів спеціальних служб та служб екстреного реагування, придбанні комплектів автомобільних УКХ радіостанцій, комплектів переносних УКХ радіостанцій, комп’ютерної та оргтехніки

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Бюджети сільських та селищної рад,

Районний бюджет

20000

 

 

 

 

 

15000

 

20000

 

 

 

 

 

15000

20000

 

 

 

 

 

15000

20000

 

 

 

 

 

15000

20000

 

 

 

 

 

15000

Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби

25.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

З метою належного реагування на надзвичайні ситуації та події, розслідування надзвичайних ситуацій, подій, в тому числі пов’язаних з пожежами передбачити придбання паливно-мастильних матеріалів (А-92, А-95,) для ДПРЧ-32  смт. Чернівці.

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Бюджети сільських та селищної рад,

Районний бюджет

20000

 

 

 

 

30000

25000

 

 

 

 

35000

30000

 

 

 

 

 

40000

30000

 

 

 

 

 

40000

35000

 

 

 

 

 

45000

Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації

26.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Придбання багатофункціонального переносного атомно-абсорбційного аналізатору ртуті РА-915М з приставками РП-91, РП-91С, ПИРО-915 для визначення концентрації парів ртуті в місцях з масовим перебуванням людей.

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Бюджети сільських та селищної рад,

Районний бюджет

15000

 

 

 

 

 

10000

 

15000

 

 

 

 

10000

15000

 

 

 

 

10000

15000

 

 

 

 

 

10000

15000

 

 

 

 

 

10000

Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації

27.

Підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Придбання спеціального ( бойовки) та робочого (літнього, зимового) одягу для захисту пожежних під час гасіння пожеж, та інших надзвичайних ситуацій.

2016-2020 роки

Райдержадміністрація, ДПРЧ-32 смт. Чернівці, ДПРЗ-2 ГУ  ДСНС України у Вінницькій області

Бюджети сільських та селищної рад,

Районний бюджет

20000

 

 

 

 

 

25000

20000

 

 

 

 

25000

20000

 

 

 

 

25000

20000

 

 

 

 

25000

20000

 

 

 

 

30000

Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

260000

 

270000

 

285000

 

300000

 

335000

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                             М.Смеречинський

 

 

Повернутись