temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Проект рішення 4 сесії районної ради 7 скликання

Проект

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

 

__________   2016 року                   4  сесія 7 скликання

 

    Про внесення змін та доповнень до рішення №524 

43 сесії районної ради 6 скликання від 24.07.2015 р.

«Про правоохоронну програму Чернівецького району на 2015-2019 роки»

( з внесеними рішенням №32  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне

засідання від 18.12.2015 року змінами) 

 

 

 

 

       Розглянувши лист Чернівецької райдержадміністрації від 23.03.2016 р. № 01-21-661,

        відповідно ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернівецька районна рада Вирішила:

  1. Внести такі зміни та доповнення до рішення №524  43 сесії районної ради 6 скликання від 24.07.2015 р. " Про правоохоронну програму Чернівецького району на 2015-2019 роки":

1.1. Доповнити розділ І «Загальні положення» додатку №1 програми текстом:  … Закону України «Про судоустрій і статус суддів України», Указу Президента України «Про Концепцію вдосконалення суддівства для затвердження справедливого суду  в Україні відповідно до Європейських стандартів».

1.2. Доповнити розділ ІІ «Мета та головні напрямки  програми»додатку №1 програми текстом: 

-          подальше становлення районного суду як органу незалежної судової влади;

-          створення належних умов для ефективного, об’єктивного і неупередженого

здійснення правосуддя в інтересах громадян, підприємств, організацій, які

звертаються за захистом конституційних прав і свобод;   

-          реалізація через удосконалення організаційної діяльності суддів, матеріально-

технічної бази, впровадження комп’ютерних технологій у процесуальній  сфері

судочинства.

1.3.Доповнити розділ ІІІ «Очікувані результати  виконання програми» додатку №1 програми текстом:        

- забезпечити діяльність Чернівецького районного суду на основі комплексного

  підходу щодо розв’язання нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних проблем в діяльності суду;

-          сприяння подальшій реалізації конституційних гарантій судового захисту прав і свобод людини і громадянина;

-          здійсненню правосуддя (розгляд судових справ) на основі принципів і приписів Конституції України, обмеження будь-якого впливу на суд і бути спрямованим на гарантуванні судової діяльності;

-          створення системи кадрового забезпечення судової системи, формування високо кваліфікаційного  суддівського корпусу, кадрового резерву.

1.4. Доповнити розділ ІУ «Фінансове забезпечення виконання програми» додатку №1 програми текстом:       Фінансування програми розділу «Удосконалення діяльності суду» здійснюється за рахунок коштів, що  передбачаються в районному бюджеті на відповідний рік, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних на реалізацію заходів правосуддя  правоохоронної програми  Чернівецького району на 2015-2019 роки складає:

Районний, селищний та сільські бюджети -   60.00  тис. грн..

1.5. Доповнити розділ «Загальна характеристика» табличним матеріалом;

1

Ініціатор доповнення до програми

Чернівецький районний суд

2.

Назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Про судоустрій і статус суддів України».

3.

Розробник програми

Чернівецький районний суд.

4.

Учасники програми

Чернівецький районний суд

5.

Термін реалізації програми

На період до 2019 р.

5.1

Етапи виконання програми (для

Довгострокових програм)

2016-2019 роки

6.

 

Перелік бюджетів,які беруть участь у виконанні програми

Районний, селищний та сільські бюджети

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми Всього

В тому числі:

2016 р. – 15.00 тис. грн..

7.1

Кошти районного, селищного та сільських

Бюджетів.

2016 р. – 15.00 тис. грн

7.2

Кошти не бюджетних джерел

2016 р. --

 

  1. Доповнити розділ заходів 3.0 текстом: «Удосконалення діяльності суду».

2.1.  Доповнити пунктом 3.1.  «Організаційне забезпечення  діяльності Чернівецького районного суду»

2.2.  Всього коштів за напрямом викласти в такій редакції:

Районний бюджет  2016 р.-- 15.00 тис. грн

                                 2017 р. –15.00 тис.грн

                                 2018 р. – 15.00 тис.грн

                                              2019 р. – 15.00 тис. грн.

      3. Викласти текст всього коштів за розділом в новій редакції.

         Районний бюджет:

                            Всього:     2015 р          2016 р.        2017 р.        2018 р.       2019 р.

                                              235                185             195              205             205

 

 

 

Голова районної ради                                                    В.Мельничук

 

 

Повернутись