temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Проект рішення 4 сесії районної ради 7 скликання

Проект

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

 

__________   2016 року                   4  сесія 7 скликання

 

 

 

Про  затвердження Порядку  використання коштів ,

передбачених в районному бюджеті  на організацію

проведення  громадських робіт по благоустрою придорожніх смуг

на дорогах  загашьного користування  на території Чернівецького району

шляхом залучення осіб , зареєстрованих як безробітні

 

 

 

                        Враховуючи рішення №   4 сесії районної ради 7 скликання від ____ 2016 року  " Про внесення змін та доповнень до рішення №314  26 сесії районної ради 6 скликання від 27.08.2013 року "Про програму  зайнятості  населення Чернівецького  району Вінницької області  на період до 2017 року ", відповідно до ст..ст. 43, 65 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити   Порядок використання коштів ,  передбачених в районному бюджеті  на організацію проведення  громадських робіт по благоустрою придорожніх смуг на дорогах  загашьного користування  на території Чернівецького району шляхом залучення осіб , зареєстрованих як безробітні ( додається).

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань планування , бюджету, фінансів (Якубовський В.А.)

 

 

 

Голова

районної ради                                                                  В. Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до рішення №    4 сесії районної

                                                           ради 7 скликання від ____ _________ 2016 року

 

Порядок

використання  коштів, передбачених у районному бюджеті на організацію і проведення громадських робіт по благоустрою придорожніх смуг на дорогах загального користування на території Чернівецького району шляхом залучення осіб, зареєстрованих як безробітні

 

І. Загальні положення

1.1. Даний порядок визначає механізм використання коштів районного бюджету на організацію і проведення громадських робіт по благоустрою придорожніх смуг на дорогах загального користування на території Чернівецького району шляхом залучення осіб, зареєстрованих як безробітні з метою реалізації районної Програми зайнятості населення на період до 2017 року.

1.2. Головним розпорядником коштів районного бюджету та координатором роботи по проведення громадських робіт по благоустрою придорожніх смуг на дорогах загального користування на території Чернівецького району шляхом залучення осіб, зареєстрованих як безробітні є Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької районно державної адміністрації.

1.3. Одержувачами бюджетних коштів на організацію і проведення громадських робіт по благоустрою придорожніх смуг на дорогах загального користування на території Чернівецького району шляхом залучення осіб, зареєстрованих як безробітні є:

- Філія «Муровано-Куриловецький райавтодор»;

- Філія «Могилів-Подільська ДЕД»;

                                      ІІ. Порядок використання бюджетних коштів

2.1. Мета Порядку полягає в забезпеченні прозорої та ефективної процедури використання бюджетних коштів, передбачених в районному бюджеті на організацію та проведення громадських робіт на дорогах загального користування на території Чернівецького району шляхом залучення осіб, зареєстрованих як безробітні у Чернівецькому районному центрі зайнятості.

2.2. Фінансування видатків з районного бюджету на організацію та проведення громадських робіт на дорогах загального користування на території Чернівецького району шляхом залучення осіб, зареєстрованих як безробітні здійснюються за КТКВК 090501 «Організація та проведення громадських робіт».

2.3. Головний розпорядник бюджетних коштів щороку укладає договори з одержувачами бюджетних коштів на виконання громадських робіт в межах затверджених в районному бюджеті обсягів видатків на вказану ціль.

2.4. На підставі укладених договорів головний розпорядник бюджетних коштів перераховує кошти, в межах відповідних бюджетних призначень, на рахунки одержувачів відкриті в управлінні Державної казначейської служби України в Чернівецькому районі Вінницької області.

.ІІІ.Вимоги щодо використання бюджетних коштів

   Одержувачі бюджетних коштів використовують отримані бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік.

    3.1. Кошти районного бюджету використовуються одержувачами бюджетних коштів для співфінансування спільно з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування україни на випадок безробіття на:

            - оплату праці залучених осіб, зареєстрованих як безробітні у Чернівецькому районному центрі зайнятості на проведення громадських робіт на дорогах загального користування на території Чернівецького району;

           - сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхувння, зокрема у період тимчасової  непрацездатності в межах дії строкового трудового договору;

         -   оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності в межах дії строкового трудового договору.

      Крім того,бюджетні кошти використовуються на 

Оплату проїзду в межах району до місця виконання робіт та у зворотньому напрямку осіб,які беруть участь у громадських роботах;

Придбання господарських матеріалів,малоцінних та швидкозношувальних предметів,їх ремонт та обслуговування.

Витрати з оплати праці та нарахування єдиного внеску за рахунок коштів районногобюджету сумарно повинні становити не менше як 80 відсотків загальної суми,зазначеної у кошторисі витрат із фіннсування організації та проведення громадських робіт.

3.2 Відкриття рахунків,реєстрація,облік зобов’язань та проведення операцій,пов’язаних з використанням бюджетних коштів,здійснюється у порядку,встановленому Державною казначейскою службою України.

 

IV. Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням.

 

4.1.   Складання та подання фінансової звітності одержувачами бюджетних коштів про використання бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

4.2. Відповідальність за правильність використання бюджетних коштів покладається на головного розпорядника коштів та одержувачів бюджетних коштів.

4.3. Використання та обробка персональних даних осіб, що одержані з метою виконання цього Порядку, здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних.»

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                       М.Смеречинський

 

Повернутись