temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Проект рішення 4 сесії районної ради 7 скликання

Проект

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №

 

__________   2016 року                   4  сесія 7 скликання

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення

№314  26 сесії районної ради 6 скликання від 27.08.2013 року "Про програму

зайнятості  населення Чернівецького  району Вінницької області

на період до 2017 року "

 

 

 

Розглянувши листа районної державної адміністрації від 11.03.2016 року №01-21560, відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"районна рада ВИРІШИЛА:

1.      Внести такі зміни  та доповнення до рішення №314  26 сесії районної ради 6 скликання від 27.08.2013 року "Про програму зайнятості  населення Чернівецького  району Вінницької області  на період до 2017 року " :

1.1.Додаток №1  програми доповнити додатком "Паспорт ( загальна характеристика)  програми  зайнятості населення Чернівецького району Вінницької області  ( на період до 2017 року (додається).

1.2.Частину  першу  розділу ІІІ "Напрями та заходи  щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Чернівецького району до 2017 року "викласти  у новій редакції : "Фінансування  заходів , визначених програмою зайнятості , здійснюватиметься за рахунок коштів ":

-          коштів районного бюджету , передбачених на відповідний рік , у межах реальних фінансовийх можливостей ;

-          коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ;

-          субвенцій з сільських та селищної рад ;

-          інших джерел не заборонених законодавством .

1.3.п.1.7 розділу 1 "Розширення сфери  застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць доповнити частиною другою  (додається).

1.4.Доповнити програму додатками №№2,3,4 (додаються).

 

 

 

 

Голова районної ради                                                         В.Мельничук

 

 

 

Додаток  до рішення №    4 сесії районної

                                                           ради 7 скликання від ____ _________ 2016 року

районних  (комплексних) програм

                                                                              ПАСПОРТ ( загальна характеристика)

Програми зайнятості населення Чернівецького району Вінницької області на період до 2017 року

 

1

Ініціатор розроблення програми:

Чернівецька райдержадміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Протокол наради в голови Чернівецької РДА від 09.03.2016 року №8

3

Розробник програми

Чернівецький районний центр зайнятості

4

Співрозробники програми

Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької райдержадміністрації

5

Відповідальний виконавець програми

Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької райдержадміністрації

6

Учасники програми

Філія  «Могилів-Подільська ДЕД», Філія «Муровано-Куриловецький райавтодор», Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької райдержадміністрації, Чернівецький районний центр зайнятості,

7

Терміни реалізації програми

На період до 2017

7.1

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

2016

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Фонду загальнообов»язкового соціального страхування України на випадок безробіття, районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

20 тис грн., в тому числі 2016 рік  20 тис грн.

9.1

В тому числі бюджетних коштів

10 тис грн., в тому числі 2016 рік  10 тис грн.

 

- з них коштів районного бюджету

10 тис грн., в тому числі 2016 рік  10 тис грн.

 

Коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

10 тис грн., в тому числі 2016 рік  10 тис грн.

10

Основні джерела фінансування програми

Бюджет Фонду загальнообов»язкового соціального страхування України на випадок безробіття, районний бюджет


 

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення Чернівецького району до 2017 року

 

 

п/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць.

 

1.7.

Організовувати та проводити громадські роботи з благоустрою придорожніх смуг на дорогах загального користування на території Чернівецького району шляхом залучення осіб, зареєстрованих як безробітні

Чернівецька районна державна адміністрація, Чернівецький районний центр зайнятості, Філія «Муровано-Куриловецький райавтодор», Філія «Могилів-Подільська ДЕД»

Протягом 2016 року


 

 

 

 

Додаток 2 до рішення №    4 сесії районної

                                                           ради 7 скликання від ____ _________ 2016 року

Ресурсне забезпечення  Програми зайнятості населення Чернівецького району Вінницької області на період до 2017 року

 

                                                                                                                          

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
І етап виконання програми
ІІ етап (200_-20_ р.р.)
ІІІ етап (200_-20_ р.р.)
Всього витрат на виконання програми
2016 рік
2000 рік
200_ рік
1
2
3
4
5
6
7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:
20
-
-
-
-
20
державний бюджет
-
-
-
-
-
 
обласний бюджет
-
-
-
-
-
 
Районні, міські (міст обласного значення бюджети)
10
-
-
-
-
10
Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування
-
-
-
-
-
--
кошти не бюджетних джерел
10
-
-
-
-
10

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                       М.Смеречинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення №    4 сесії районної

                                                           ради 7 скликання від ____ _________ 2016 року

Показники продукту районної  (комплексної)  Програми зайнятості населення Чернівецького району Вінницької області на період до 2017 року

___________________________________________________________________________________________________

                                                                                 назва програми

№ з/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
І етап виконання програми
ІІ етап (200_-20_ р.р.)
ІІІ етап (200_-20_ р.р.)
Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)
2016 рік
20--рік
200_ рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
І
Показники продукту програми
1
Чисельність безробітних
чол
20
20
 
 
 
 
20
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ
Показники ефективності програми
1
Забезпеченість тимчасової зайнятості населення та  чистоти довкілля
чол
20
20
 
 
 
 
20
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ
Показники якості програми
1
Зменшення негативних явищ безробіття та забрудненості навколишнього середовища
чол
20
20
 
 
 
 
20
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                       М.Смеречинський

 


Додаток 4 до рішення №    4 сесії районної

                                                           ради 7 скликання від ____ _________ 2016 року

Напрями діяльності та заходи  районної    Програми зайнятості населення Чернівецького району Вінницької області на період до 2017 року

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі:

І етап: 2016 р.

200-р.

200_р.

ІІ етап: 200,- 20__рр.

ІІІ етап: 200_ - 20__рр.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Благоустрій

Впорядкування доріг загального користування та придорожніх смуг

2016

Філія «Могилів-Подільська ДЕД», Філія «Муровано-Куриловецький райавтодор», Чернівецький районний центр зайнятості

Бюджет Фонду загальнообов»язкового соціального страхування України на випадок безробіття, 

районний бюджет

10

 

 

 

 

10

Зменшення негативних явищ безробіття та забрудненості навколишнього середовища

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                       М.Смеречинський

Повернутись