temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

 

Проект

У К Р А Ї Н А

ЧЕНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

  ___  серпня 2012 року                                                     20 сесія 6 скликання

 

Щодо звернення до Верховної Ради України з

пропозицією невідкладного знаття з розгляду проекту

Закону України «Про засади державної мовної політики»

 

 

            Відповідно до статей 5, 140 Конституції України, враховуючи Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року, де зазначено, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом, з метою недопущення порушення положень Основного закону України та гарантування визнання української мови як єдиної державної мови в Україні, відповідно до ст. 10, ч. 2 ст. 43  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада В И Р І Ш И Л А :

 

1. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією невідкладного зняття з розгляду проекту Закону України «Про засади державної мовної політики» (р. н. 9073 від 26.08.2011 р.).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

3. Опублікувати це рішення в газеті «Чернівецька зоря».

 

 

        Голова районної ради                                                                 Ю.Какурін

 

                                                                                                              Проект

У К Р А Ї Н А        

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

 

_________________ 2013 року                26 сесія 6 скликання

 

Про затвердження технічної документації з

 нормативної грошової оцінки  земельних ділянок ,

 що перебувають  в оренді  ПМП "Ювасер" для

ведення товарного сільськогосподарського

виробництва на території Володіївецької сільської ради

Чернівецького району Вінницької області

 

                        Розглянувши клопотання ПМП "Ювасер" від 27.05.2013 року , технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельних ділянок , що перебувають в оренді ПМП "Ювасер" для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Володіївецької сільської ради  ( за межами населеного пункту ) Чернівецького району Вінницької області , керуючись ст.. ст.. 10, 93, 124, 186 Земельного Кодексу України , ст..ст. 13, 23 Закону України " Про оцінку земель", Податкового Кодексу України, п.21 ч.1.ст.43 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  земельних ділянок , що перебувають  в оренді ПМП "Ювасер" для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Володіївецької сільської ради  ( за межами населеного пункту ) Чернівецького району Вінницької області площею 113 га з визначеною сумою 2540983 гривень.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, контролю за дотриманням охорони природного навколишнього середовища (М.М.Гоцуляк).

 

                   Голова районної ради                                       Ю.Какурін

 

                                                                                                  Проект

 

У К Р А Ї Н А        

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

 

_________________ 2013 року                26 сесія 6 скликання

 

 Про програму розробки містобудівної  документації у

Чернівецькому районі  на період до 2013-2017 років

 

                     Розглянувши звернення Чернівецької районної державної адміністрації від 28.03.2013 року № 01-20-823, відповідно до п.16ч.1.ст43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", Законів України "Про основи містобудування ", "Про регулювання містобудівної документації", "Про генеральну схему планування території України ", враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань соціальної , побутового та торговельного обслуговування  населення та з питань планування , бюджету , фінансів  районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити програму розробки містобудівної документації у Чернівецькому районі на період 2013-2017 років ( додається).
 2. Доручити районній державній адміністрації  забезпечити своєчасне та  якісне  виконання заходів  і завдань , передбачених програмою.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної політики , побутового та торговельного обслуговування населення (О.М.Іванець).

 

 

 

Голова районної ради                                 Ю.Какурін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення №  26 сесії районної ради 6 скликання від

____________            2013 року 

                                                   

 

Програма

розробки містобудівної документації у Чернівецькому районі на період 2013-2017 років

1. Загальні положення

                        Програма розробки містобудівної документації у  Чернівецькому  районі на 2013 - 2017 років (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про основи містобудування", „Про регулювання містобудівної діяльності", „Про Генеральну схему планування території України", „Про місцеві державні адміністрації".

2. Мета і завдання

                         Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове  забезпечення розроблення містобудівної документації на території Чернівецького  району  для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів регіонального розвитку, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку територій, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій у район.                                                                                                                                                                               Основними завданнями Програми є:                                                                                                            -  регулювання соціально-економічного розвитку і дієвого  інструменту  реалізації довгострокової політики розбудови району;                                                                                                                                     - обґрунтування по забезпеченню екологічної рівноваги, громадської стабільності, її конкурентоспроможності у системі розподілу праці та соціально-культурного розвитку;

- визначення змісту стратегічної і оперативної діяльності органів виконавчої влади щодо раціонального використання території району;

комплексна оцінка екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших передумов і обмежень використання території;

- оцінка опорного каркасу території населених пунктів району (ріки та водоймища,  транспортні комунікації, поклади корисних копалин, тощо) та його вплив на майбутнє використання території;

- визначення та обґрунтування шляхів вирішення проблем використання території, інженерно транспортної і соціальної інфраструктури;                                                                                                                -  взаєморозміщення виробництва, розселення, природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних, іторико - культурних об'єктів, встановлення, передбачених законодавством, обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-  обґрунтування та встановлення режиму перспективного використання території по кожній зоні;                                                                          -  обґрунтування напрямків вдосконалення системи розселення та сталого розвитку населених пунктів;

-  рекомендації щодо змін у територіальному розподілі праці та розміщення виробничих сил району;

- особливості геополітичного розташування району та населених пунктів району, обґрунтування принципових трас транспортних коридорів, інших інфраструктурних магістралей міждержавного, міжрегіонального та регіонального значення з урахуванням сучасного і майбутнього взаєморозміщення виробництва, розселення, природоохоронних, оздоровчих, рекреаційних історико-культурних об'єктів;

- обґрунтування розміщення підприємств, які мають значний вплив на довкілля, на територіальну організацію економіки та інших об'єктів районного значення (заповідники, національні природні парки, тощо);

-  визначення територій, що мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних, районних потреб та умов їх тимчасового використання;

- організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;                                                                                                                     -  врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;                                                                                                                                         -  виконання топогеодезичних та картографічних матеріалів на

території району;                                         

  - визначення та коригування меж району;

- охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- аналіз законодавчих вимог щодо планування території.

3. Існуючий стан проблеми

                        Проект районного планування Чернівецького району був розроблений Київським НДІ містобудування  у 1996 році і на сьогоднішній день діючий. Середній показник терміну дії схеми планування становить в межах 20 років. Території населених пунктів та за їх межами забудовуються без врахування загальної стратегії розвитку. Виникають труднощі в інженерному забезпеченні, частина ділянок, виділених під будівництво, використовується не за призначенням. Відсутність сучасної містобудівної документації призводить до хаотичної забудови населених пунктів, неефективного використання територій, стримує реалізацію інвестиційних проектів.        

                        Не оновлюється планувальна документація, що викликано з одного боку відсутнім фінансуванням в необхідних обсягах цих робіт з районного бюджету та з місцевих бюджетів, відсутністю топографо-геодезичного матеріалу в електронному вигляді та відповідних сучасних геоінформаційних технологій. З іншого боку - недостатнім контролем та організаційною роботою з боку органів місцевого самоврядування за організацією розроблення та затвердження містобудівної документації відповідно до вимог Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності". Враховуючи зміни в законодавстві, проект районного планування Чернівецького району потребує розробки.

                        З метою збереження природно - заповідного фонду, історико-культурної спадщини,  та недопущення безконтрольних дій з боку забудовників, пропонується: забезпечити містобудівною документацією територію Чернівецького району ( генеральні плани населених пунктів).

4. Заходи реалізації Програми

           Реалізація Програми передбачає підготовку вихідних даних на розробку генеральних планів населених пунктів Чернівецького району. Виконання робіт по розробці  генеральних планів населених пунктів Чернівецького району буде

здійснюватись відповідними організаціями, які мають ліцензію на розробку містобудівної документації. У відповідності  до діючого  законодавства програма  реалізується  селищною та сільськими радами, структурними підрозділами районної державної адміністрації, спеціалізованими проектними та вишукувальними організаціями.

5. Фінансування Програми

                Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок:

  -  державних  субвенцій на виконання містобудівних робіт;

  -  коштів місцевих бюджетів на роботи пов’язані з розробкою генеральних планів  населених пунктів;

  -  потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом.  
                        Фінансування Програми може здійснюватись також за рахунок благодійних внесків.

        Обсяг видатків з районного бюджету на відповідний рік визначається районною радою при затвердженні районного бюджету. та з місцевих бюджетів відповідними селищною  та сільськими радами .

        Фінансування Програми за рахунок районного бюджету  і місцевих бюджетів здійснюється  виходячи з їх реальних можливостей та пріоритетів.

 

                6. Очікувані результати реалізації Програми

                        За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання території Чернівецького району  та його найбільш інвестиційно привабливих територій з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури району, поглиблення процесів ринкової трансформації її економічного потенціалу, визначення територій, які мають бути зарезервовані для задоволення майбутніх загальнодержавних та власних  потреб із встановленням режиму їх використання, визначення напрямків

 

сталого розвитку населених пунктів, забезпечення раціонального використання ресурсів.

                        Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій та містобудівного освоєння території всього Чернівецького району.

                        Також реалізація Програми дасть змогу залучити інвестиції, раціонально використовувати території, розробити проекти з визначенням природоохоронних, прибережних захисних та водоохоронних зон, встановити санітарно-захисні зони, розробити окремі розділи містобудівної документації з інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

 

            Розробники програми:

 Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації,

Селищна та сільські ради народних депутатів,

Фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

Керуючий справами

 виконавчого

апарату районної ради                                М.Смеречинський

 

 

Додаток до рішення №  26 сесії районної ради 6 скликання від

____________            2013 року 

Програма розробки

містобудівної документації населених пунктів у Чернівецькому районі на період    2013 – 2017 років

 

№ з/п

Населений пункт

Види робіт

Необхідні кошти, джерела фінансування

 

 

             2013 рік

 

1

смт. Чернівці

Розробка генерального плану

91 тис. гривень – селищний бюджет

2

с. Бабчинці

Розробка генерального плану

67,641 тис. гривень – сільський бюджет

3

с. Березівка

Розробка генерального плану

61,904 тис. гривень – сільський бюджет

4

с. Борівка

Розробка генерального плану

69,905 тис. гривень – сільський бюджет

5

с. Мазурівка

Розробка генерального плану

71,423 тис. гривень – сільський бюджет

 

Разом

 

91 тис. гривень – селищний бюджет;

270,873 тис. гривень – сільські бюджети

 

 

2014рік

 

6

с. Вила Ярузькі

Розробка генерального плану

25,943 тис. гривень – сільський бюджет

7

с. Гонтівка

Розробка генерального плану

45,092 тис. гривень – сільський бюджет

8

с.  Моївка

Розробка генерального плану

60,443 тис. гривень – сільський бюджет

9

с. Сокіл

Розробка генерального плану

48,612 тис. гривень – сільський бюджет

 

Разом

 

180,09 тис. гривень – сільські бюджети

 

 

2015рік

 

10

с. Лозове

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

33,145 тис. гривень - сільський бюджет

11

с. Саїнка

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

36,830 тис. гривень  – сільський бюджет

12

с. Володіївці

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

38,305 тис. гривень – сільський бюджет

13

с. Біляни

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

55,249 тис. гривень – сільський бюджет

14

с. Шендерівка

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

25,610 тис. гривень - сільський бюджет

15

с. Дубина

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

17,433тис. гривень – сільський бюджет

16

с. Трактове

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

19,209 тис. гривень – сільський бюджет

 

Разом

 

225,781 тис. гривень – сільські бюджети

 

 

2016рік

 

17

с. Весняне

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

17,211 тис. гривень – сільський бюджет

18

с. Абрамівська Долина

Розробка генерального плану 

21,540 тис. гривень – сільський бюджет

19

с. Лужок

Розробка генерального плану

23,242 тис. гривень – сільський бюджет

20

С. Букатинка

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

22,983 тис. гривень – сільський бюджет

 

Разом

 

84,976 тис. гривень – сільські бюджети

 

 

2017рік

 

21

с. Пелинівка

Оновлення топографічних карт в цифровій формі на паперових та електронних носіях

21,614 тис. гривень – сільський бюджет

22

Чернівецький район

Розробка схеми планування території Чернівецького району

216,902 тис. гривень  –  районний бюджет

 

Разом

 

216,902 тис. гривень  –  районний бюджет

21,614 тис. гривень – сільський бюджет

 

Всього за період дії програми

 

1091,236тис. грн. в тому числі:

216,902 тис. гривень  –  районний бюджет

91 тис. гривень – селищний бюджет;

783,334 тис. гривень – сільські бюджети

Керуючий справами

 виконавчого

апарату районної ради                                М.Смеречинський

 

Проект

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А


ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №

 

__________________ 2013 року                                                    26 сесія 6 скликання

 

 

Про програму зайнятості населення

Чернівецького району Вінницької області  на період до 2017 року

 

 

 

 

 

                     Заслухавши інформацію директора районного центру зайнятості О.О.Погорілко , відповідно до п.16.ч.1.ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада ВИРІШИЛА:

 

 

 

 

 1. Інформацію директора районного центру зайнятості О.О.Погорілко прийняти до відома.
 2. Затвердити Програму зайнятості населення Чернівецького району Вінницької області на період до 2017 року ( додається).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціальної політики , побутового та торговельного обслуговування населення (О.М.Іванець).

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                                Ю.Какурін

 

 

 

 

 

                                                                       Додаток №1 до рішення №

                                                                       26 сесії районної ради 6 скликання від

                                                                       __ ______________________ 2013 року

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

зайнятості населення Чернівецького району Вінницької області

на період до 2017 року

 

 

 

 


І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення

Чернівецького району за період 2012року

      Зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у  2012 році були спрямовані на реалізацію положень  « Програми»

         Цей період характеризується:

       -  Збільшенням  надходжень до бюджету району ; 

       -  Зростанням середньомісячної заробітної плати ;

       -  Збільшенням обсягу    товарообігу ;

       -  Збільшенням обсягів промислової продукції 

   В 2012 році   в районі працювали два  промислових  підприємства :

        -СТОВ « Хлібопродукт»;

        -ТОВ « Подільські цукроварні »

 СТОВ « Хлібопродукт»  вироблено 114 тонн хлібобулочних виробів,  що складає 100 % до 2011 року. ТОВ « Подільські цукроварні»   вироблено 31343 тонни цукру, що на 10,6 % більше ніж в попередньому році.

                 Заробітна плата.          

          В 2012 році забезпечено  зростання  середньомісячної  заробітної плати, її розмір збільшено  до 2259  грн., або на  28,7  %. ( в попередньому 2011 році -1755грн, ріст в порівняні з 2010 роком - 24,1%)

Капітальне  будівництво

   В другому кварталі  введено в дію приміщення приватної аптеки  площею 74 м2 на суму 113 тис. грн.., кількість робочих місць - 3, зерносклад і сушку зернових культур  вартістю основних фондів 839,4 тис. грн.., завершено капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Березівка вартістю 400,6 тис. грн..

   Активно ведеться будівництво газопроводів в районі. За 2010 -2011 роки  газифіковано с. Моївку, с. Сокіл, с. Грабовець.

    В 2012 р. завершено  роботи  та введено в дію підвідний газопровід до с.Борівка,  в даний час проводяться роботи по підключенню будинків.   Проводиться будівництво  розподільчого газопроводу  високого тиску до смт. Чернівці  з підключенням  села Мазурівка  протяжністю 19,5 км.  Виділено коштів з державного бюджету на суму 8416,4  тис. грн..(НАК «Нафтогаз України»)

    Розроблено проектно-кошторисну  документацію на будівництво розподільчого газопроводу  високого тиску до с. Бабчинці. на суму 3420,4 тис. грн..

    Розроблено проектно-кошторисну документацію на створення міні цеху  по виробництву  твердих сирів на базі приміщень ковбасного цеху.

   В даний час ведуться переговори з потенційними інвесторами  про залучення інвестицій  в розвиток тваринницької галузі з метою будівництва на території району цехів  по переробці сільськогосподарської продукції.

Сільські ради району приймають участь у обласних конкурсах:

   Згідно із рішенням  Конкурсної ради  по Чернівецькому району в 2012р. переможцям  виділено з обласного , районного  та сільських бюджетів  342 тис.грн.

     Чотири сільські громади району співпрацюють з  Проектом  ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду –2»

Малий  та середній  бізнес:

    В 2012 році   в районі  започаткували діяльність  12 юридичних осіб    та  78 фізичних осіб .    Скасовано за цей період  25  юридичних осіб та  43  фізичних  осіб.

    Адміністратором дозвільного  офісу видано  997  дозволів  .

Кількість діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва -69(зареєстровано 104 разом з СФГ)     Кількість фізичних осіб –підприємців 650 з них діючих-642, всього суб’єктів підприємницької діяльності -754 в т.ч діючих 642.

     Торгівельними підприємствами  та організаціями району  за 9 місяців 2012 року  реалізовано товарів на суму 23007 тис. грн., що складає  106,9 відсотка до   минулого року. В розрахунку на одного жителя на суму   1000.3грн.

      Обслуговуючими підприємствами та організаціями району за рік надано платних послуг 5282,5тис.грн, що  складає 105,8% до 2011 року.  На одного жителя -  231 грн.

Сільське господарство

  Складно утримувати позитивні тенденції в аграрному секторі економіки. Валова продукція сільського господарства за 2012 рік 314,7млн.грн., що на 22,6 млн.грн. менше ніж за 2011 рік або на 6,8%.  Зернових та зернобобових отримано 57,5 тис. тонн., технічних культур - 64,9 тис. тонн.            :

            Всього   ріллі  в обробітку по всіх категоріях  господарств  району - 42,8 тис. га. в  т.ч. по сільськогосподарських підприємствах – 31,6 тис. га.

 

Тваринництво

  Станом на  01.01.2013 року  в сільськогосподарських підприємствах району нараховується 349 голів великої рогатої худоби, з них 120 корів.

   В даний час в приватному секторі утримується 6393 голів ВРХ в т. ч. 4600 корів.

      У приватному секторі організовано і працюють 15 пунктів штучного занасінення ВРХ, 14 молокоприймальних пунктів, з них  2 створено  в 2012 році.

    Заготовлено м’яса 439,6 тонни, молока -18878,7 тонни.

  Зареєстровано  документів  про нарахування дотацій за молодняк ВРХ  всього на 2465 голів, фактично нараховано дотації на суму  – 1млн 112 тис. грн.(1643  громадян)

Зайнятість населення

          Протягом 2012 року в районі спостерігалося збільшення потреби населення у послугах районного центру зайнятості - у звітному періоді кількість звернень збільшилась на 263 особи порівняно з відповідним періодом минулого року і становила 1566 чол., а загальна чисельність незайнятого населення на обліку в районному центрі зайнятості дещо збільшилась і становила 2429 чоловік (протягом 2011 року вона становила 2401 чоловік). 

        Протягом 2012 року забезпечено в повному обсязі виконання завдань з надання соціальних послуг незайнятому населенню, які визначені районною програмою зайнятості населення на 2012 рік. За сприяння районного центру зайнятості  працевлаштовано 792 чоловіки. Тривала робота з розширення обсягів та видів оплачуваних  громадських робіт, в яких взяли участь 295 чоловік. Питома вага учасників громадських робіт серед незайнятого населення, яке перебувало на обліку в районному центрі зайнятості протягом 2012 року, становила 12,1 %. Центром зайнятості вживалися заходи, направлені на підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці – 220 з них проходили професійне навчання.

Завдяки Єдиній технології надання соціальних послуг та модернізованій Єдиній інформаційно-аналітичній системі (NET) розширилися можливості центру зайнятості у сфері обслуговування незайнятого і зайнятого населення та співпраці з роботодавцями, зокрема в підборі кадрів на їх замовлення. 

        Проблема молодіжного безробіття протягом 2012 року залишалася однією з найважливіших в районі. Серед громадян, незайнятих трудовою діяльністю, що перебували на обліку в службі зайнятості протягом звітного періоду, 37,9% складають особи у віці до 35 років. Всього за допомогою  в працевлаштуванні до служби зайнятості звернулося 922 чол. молоді до 35 років. Всі вони  взяли  участь у проведенні цільових семінарів. Протягом звітного періоду працевлаштовано 278 осіб із числа молоді віком до 35 років.

        Чернівецьким районним центром зайнятості спільно із службою у справах дітей і відділом у справах сім’ї та молоді Чернівецької районної державної адміністрації на 2012 рік укладено угоду про співпрацю з питань надання соціальних послуг молоді, в тому числі неповнолітнім, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

           Протягом звітного періоду за допомогою в працевлаштуванні до центру зайнятості звернулось 26 осіб (станом на 01.01.12. перебувало 7 осіб) із числа громадян з обмеженими фізичними можливостями. П’ятнадцять чоловік працевлаштовано за направленням центру зайнятості.

           Порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшилась чисельність вивільнених громадян у зв’язку із змінами в організації виробництва, скороченням чисельності чи штату і станом на 01.01.13. становила 31 чоловік (протягом 2011 року фактично вивільнено 11 чоловік), основна маса вивільнених (26 чоловік) із районної санітарно-епідеміологічної станції.   

       Чисельність осіб, що проживають у сільській місцевості,  на обліку в районному центрі зайнятості  станом на 01 січня 2013 року збільшилась порівняно з відповідною датою минулого року на 12,1 % і становила 897 чоловік.

       Районний  центр зайнятості постійно активізує  зусилля для збільшення можливостей працевлаштування сільських мешканців.  Протягом 2012 року працевлаштовано 724 сільських мешканці, що складає 91,4 % від загального числа працевлаштованих центром зайнятості.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

Стратегічним завданням до 2017 року залишається посилення ролі держави у створенні умов для структурно-інноваційних змін виробництва. Триватимуть започатковані у посткризовий період процеси з модернізації та технічного переозброєння виробництва та реалізації соціальних ініціатив Президента України.

         В промисловій галузі району основною  ціллю до 2017 року буде нарощування випуску  продукції, приріст обсягів в поточних цінах на 4,7%

        Активізація підприємницької діяльності – збільшення кількості діючих малих підприємств на  4,7 %, зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – на 2 %.

   В агропромисловому комплексі до 2017 рокуобсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств зростатиме на 2,6 % . У 2013 році  становитиме 322,8 млн. грн. (у цінах 2010 року). Збільшення обсягів  виробництва  відбудеться за рахунок продукції рослинництва на 3,4% та продукції тваринництва на 0,1%. Приріст буде   досягнуто   завдяки зростанню врожайності основних сільськогосподарських культур.    Посіяно озимих під урожай 2013 року:

         Всього  зернових– 9540 га в т.ч. озимої пшениці – 7750 га, озимого жита -210 га, озимого     ячменю -1580 га, крім того   озимого ріпаку -  878 га.

      Планується посіяти  в 2013 році  ярих культур всього 29653 га  з них по с/г підприємствах-20786 га

 • Торгівля-приріст обсягу роздрібного товарообігу  підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у порівняних цінах на 16,5%.

В інвестиційній політиці першочерговим завданням залишається   підвищення інвестиційної привабливості регіону, зміцнення іміджу та нарощування обсягів залучення інвестицій за рахунок всіх джерел.

В 2013 році освоєння інвестицій в основний капітал прогнозується в обсязі 26,5млн грн. До 2017 року до 80 млн.грн.

 Відповідно до заходів щодо підвищення  інвестиційної привабливості   у 2013 році плануються до реалізації :

- реконструкція приміщень колишнього ковбасного цеху для будівництва цеху по виробництву твердих сирів . Потужність – переробка 40 тонн молока за добу , планується відкрити додатково 60 робочих місць;

-Відновлення виробництва мінеральної води та інших безалкогольних напоїв;

-Відновлення тваринництва  в СТОВ «Росія» с.Борівка.(розширення комплексу ВРХ)

-будівництво розподільчого газопроводу  високого тиску  до смт. Чернівці з підключенням    сіл  Мазурівка та  Борівка   довжиною 19,5км. вартістю  18027,8 тис. грн.

 -  будівництво розподільчого газопроводу високого тиску до  с. Бабчинці Чернівецького району (1 черга)

- реконструкція будівлі ЗОШ  № 1  1-111 ступенів  в смт. Чернівці

- реконструкція існуючої будівлі  для 5-11 класів та благоустрій території загальноосвітньої школи  в с. Лозове

- реконструкція  школи №2 в смт. Чернівці

- реконструкція загальноосвітньої школи в с. Бабчинці

- реконструкція дитячого садка  смт. Чернівці

- продовження реконструкції водогону  в смт. Чернівці.

- реконструкція будинків культури в с.Борівка, с.Володіївці

-  реконструкція вуличного освітлення в с.Березівка , в с. Вила _Ярузькі, Букатинка, с. Гонтівка.

- капітальний ремонт приміщення амбулаторії ЗМ в с. Березівка

-  капітальний ремонт приміщення  Чернівецької амбулаторії ЗПСМ в смт. Чернівці

Політика енерго- та ресурсозбереження надасть можливість забезпечити більш ефективне використання власних енергетичних ресурсів району.

Головною метою соціальної політики в районі є створення необхідних умов для збільшення доходів населення, підвищення його економічної активності.

У 2013 році середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника досягне 2430 грн.  до 2017 р. на 30-40% .Зростання заробітної плати відбудеться завдяки стабільному функціонуванню базових галузей виробництва та поступовому підвищенню рівня мінімальної заробітної плати. До 2017р. чисельність зайнятих працівників планується утримати  на рівні 2012р.

В усіх сферах економічної діяльності у 2013 році буде створено 175 нових робочих місць. До 2017 р. кількість новостворених робочих місць планується утримувати 180 р.м. 

        За прогнозом, протягом 2013-2017 років, чисельність незайнятого населення, яке звернеться до районної служби зайнятості, зростатиме незначно, та залишатиметься на рівні минулих років. Найбільш характерним для ринку праці району будуть:

 • сезонне безробіття в сільському господарстві та харчовій промисловості;
 • поступове зростання попит на працю, у структурі якого збільшуватиметься частка тимчасової та сезонної зайнятості;
 • переважна більшість селян та працівників цукрової галузі у загальній чисельності безробітних;
 • зменшення обсягів тіньової зайнятості.

серед пріоритетних напрямів роботи у сфері організації зайнятості населення залишатиметься:

 • вдосконалення методів професійної орієнтації населення, насамперед молоді, шляхом виконання системних заходів, які враховують індивідуальні особливості, інтереси кожної людини, а також потреби ринку праці;
 • вдосконалення взаємодії з роботодавцями, підвищення ефективності використання вакансій, в тому числі попередньої професійної підготовки та перепідготовки;
 • вдосконалення технології обслуговування незайнятого населення, персоніфікація соціальних послуг, що надаються безробітним, підвищення їх якості;
 • посилення соціального захисту осіб, які неспроможні скласти конкуренції на ринку праці, у тому числі інвалідів.

При розробленні Програми зайнятості населення Чернівецького району на 2013-2017 роки враховані такі проблеми та ризики:

 • переважна чисельність сільського незайнятого населення, повна відсутність сфери застосування праці у значній частині сільських населених пунктів;
 • незбалансованість обсягів підготовки робітників та спеціалістів навчальними закладами з потребами ринку праці.

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

Програма здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного, селищного та сільських бюджетів, підприємств, установ, організацій, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах норм, передбачених законодавством України), Фонду соціального захисту інвалідів .

       Координацію роботи по реалізації Програми зайнятості населення Чернівецького району на період до 2017 року здійснюватимуть управління праці та  соціального захисту населення райдержадміністрації , Чернівецький районний центр зайнятості та відділ економіки  райдержадміністрації.

 Хід виконання заходів Програми зайнятості населення Чернівецького району на період до 2017 року та найбільш актуальні проблеми в ході виконання Програми систематично будуть розглядатися на засіданнях  робочої групи ,  нарадах  керівників підприємств, тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


п/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць.

 

1.1

Сприяти розширенню напрямів застосування праці за рахунок створення  нових робочих місць протягом 2013-2017 рр. на підприємствах району. В тому числі:Сільське господарство  360 р.м.

Переробна промисловість 100 р.м.

Будівництво 85 р.м.

Торгівельна промисловість  382 р.м.

Транспорт  28 р.м.

Побутове обслуговування 60 р.м.

Інші галузі  10

 

Управління та відділ райдержадміністрації : економіки , праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку; підприємства, установи, організації району, виконкоми селищної, сільських рад.

Протягом 2013-2017 років.

1.2

Здійснювати моніторинг виконання заходів районної ,  сільських, селищної програм зайнятості населення, програми розвитку  малого підприємництва з точки зору їх впливу на ринок праці.

Відділ  економіки райдержадміністрації, районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

1.3

Для стимулювання самозайнятості населення, підприємницької ініціативи надавати безоплатні індивідуальні і групові консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Районний центр   зайнятості

Протягом 2013-2017 років

1.4

       Сприяти самозайнятості безробітних шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності.

Районний центр   зайнятості

Протягом 2013-2017 років

1.5

З метою стимулювання роботодавців до працевлаштування на нові робочі місця за направленням служби зайнятості безробітних з числа недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці забезпечувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в межах затверджених видатків бюджетної програми (з врахуванням фінансових можливостей Фонду).

Районний центр зайнятості,

керівники підприємств, установ, організацій

Протягом 2013-2017 років

 

1.6

Забезпечувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності (з врахуванням фінансових можливостей Фонду).

Районний центр зайнятості, суб'єкти малого підприємництва

Протягом 2013-2017 років

 

1.7

Для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб організовувати проведення громадських робіт, що відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби територіальних громад з фінансуванням за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

Структурні підрозділи райдержадміністрації , виконавчі комітети сільських, селищної  рад,

Районний центр зайнятості,

керівники підприємств, установ, організацій

Протягом 2013-2017 років

 

1.8

У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснювати пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. З цією метою:

- визначати види громадських робіт з врахуванням їх тимчасового характеру і неможливості використання для їх організації постійних робочих місць та вакансій, виконання на умовах неповного робочого дня,  економічної, соціальної та екологічної користі для регіону, можливості тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки;

- передбачити у місцевих бюджетах обсяги коштів на фінансування організації громадських робіт;

 

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищної  рад, Районний центр зайнятості

 

 

 

 

Протягом 2013-2017 років

Щорічно, протягом 2013-2017 років

 

Щорічно, протягом 2013-2017 років

 

 

 

1.9

Забезпечити виконання норм чинного законодавства щодо профілактики настання страхових випадків (з врахуванням фінансових можливостей Фонду) шляхом:

- фінансування витрат роботодавця на оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи;

- фінансування витрат роботодавця на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників, щодо яких є загроза вивільнення у зв’язку з реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи;

- надання допомоги по частковому безробіттю.

Районний центр зайнятості,

керівники підприємств, установ, організацій

Щорічно, протягом 2013-2017 років

 

1.10

Вживати заходів щодо попередження негативних наслідків масового вивільнення з ініціативи роботодавця, передбачувати їх колективними договорами.

У разі визнання ситуації на ринку праці в регіоні або на відповідній території кризовою, для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників  утворювати спеціальні комісії.

Райдержадміністрація,керівники підприємств, установ, організацій, Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

2 Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1

Провести аналіз потреби підприємств району в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітничих кадрів

Управління та відділ райдержадміністрації : економіки , агропромислового розвитку

Протягом 2013-2017 років

2.2

Забезпечувати інформування підприємств району з питань професійного навчання кадрів на виробництві

Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

2.3

 

Забезпечити професійне навчання безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби регіонального ринку праці (в т.ч. за інтегрованими професіями) та працевлаштування після набуття професії. Використовувати сучасну навчально-технічну базу центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

 

2.4

Проводити семінарські навчання із працівниками кадрових служб підприємств з питань організації підготовки кадрів на виробництві та навчально-виробничого процесу.

Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

2.5

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою формування  у суспільстві соціально-відповідального бізнесу позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника , формування активної життєвої позиції у молоді:

 • здійснювати публікації в ЗМІ;
 • проводити радіопередачі;

 

Управління  праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділи райдержадміністрації:

освіти , у справах сім’ї та молоді , культури і туризму ; сектор з питань внутрішньої політики у справах заcобів  масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, Районний центр зайнятості,

виконкоми селищної та сільських рад , об’єднання роботодавців та профспілок району.

Протягом 2013-2017 років

2.6

Забезпечити організацію професійного  навчання безробітних  на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця, як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві.

Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

3 Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

3.1

Забезпечити контроль за застосуванням праці іноземців на підприємствах району з метою запобігання їх нелегальній зайнятості

Районний сектор управління державної міграційної служби

Протягом 2013-2017 років

3.2

Забезпечити організацію інформаційних заходів, пов’язаних із регулюванням проблем внутрішньої трудової міграції, легалізації зайнятості, надання соціальних послуг трудовим мігрантам у разі настання безробіття.

Управління  праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управління ПФУ у Чернівецькому районі сектор з питань внутрішньої політики у справах заcобів  масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, Районний центр зайнятості,

виконкоми селищної та сільських рад , об’єднання роботодавців та профспілок

Протягом 2013-2017 років

3.3

Здійснювати професійну переорієнтацію незайнятого населення, в тому числі молоді, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу з урахуванням потреб особистості, виробництва та ринку праці.

Районний центр зайнятості, райдержадміністрація, виконкоми  місцевих рад

2013-2017

роки

3.4

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботущодо попередження та запобігання неврегульованій зовнішній трудовій міграції та протидії торгівлі людьми серед незайнятого населення та молоді, що навчається, шляхом організації тематичних семінарів та тренінгів, просвітницьких студентських акцій тощо.

Відділ у справах  сім’ї та молоді райдержадміністрації, Районний центр зайнятості,

2013-2017

Роки

 

4 Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

4.1

    Сприяти працевлаштуванню молоді яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, на перше робоче місце за отриманими професіями (спеціальностями).

Районний центр   зайнятості,  підприємства, організації, установи

 

Протягом 2013-2017 років 

4.2

          Сприяти організації навчання безробітних в першу чергу з числа молоді та осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за професіями, які є актуальними на ринку праці з подальшим працевлаштуванням.

 

Районний центр   зайнятості,

 

Протягом 2013-2017 років

4.3

Сприяти підвищенню рівня зайнятості осіб, які мають додаткові гарантії, зокрема, працевлаштуванню безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Районний центр   зайнятості, роботодавці району

 

Протягом 2013-2017 років

4.4

Сприяти працевлаштуванню безробітних осіб з інвалідністю шляхом  укомплектування робочих місць, що створюються роботодавцями за рахунок отриманої фінансової допомоги з Фонду соціального захисту інвалідів.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Районний центр зайнятості,  підприємства, організації, установи

Протягом 2013-2017 років

 

4.5

Проводити   активну   інформаційну   політику   щодо   професійної орієнтації населення через засоби масової інформації, соціальну рекламу, а також шляхом проведення засідань «круглих столів», прес-конференцій, брифінгів тощо.

Управління праці та соціального захисту населення, відділ  освіти , у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр  зайнятості, райдержадміністрація, виконкоми місцевих  рад

2013-2017

Роки

4.6

Проводити профорієнтаційну роботу з молоддю з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки, а саме організовувати різноманітні заходи: акції, марафони, інтерактивні заходи (змагально-мотиваційний, інтелектуально-ігровий тощо), профорієнтаційні уроки та семінари, презентації професій, презентації роботодавців, професіографічні екскурсії, ярмарки професій, ярмарки кар’єри тощо.

Відділ  освіти райдержадміністрації; відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації; Районний центр зайнятості

2013-2017

роки

4.7

Охопити індивідуальними профконсультаційними послугами, в т.ч. із застосуванням психодіагностичних методик, усіх без виключення неповнолітніх, які звернулися до служби зайнятості, зокрема, дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, працездатних дітей-інвалідів, неповнолітніх, що перебувають на обліку в кримінальній міліції з метою визначення їх інтелектуально – мотиваційної готовності щодо майбутньої професійної діяльності.

Районний центр зайнятості; відділи у справах молоді та спорту, освіти  райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;  Чернівецький відділ відділ  УМВС  України у Вінницькій області

2013-2017

роки

4.8

Організувати надання профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування.

відділи освіти , у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, Районний центр зайнятості

2013-2017

роки

4.9

Для забезпечення мобільності профорієнтаційних послуг, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та засоби зв’язку у процесі профорієнтаційної роботи (зокрема, програмно-апаратні комплекси "Мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до професійного самовизначення").

Районний центр зайнятості, відділи освіти, у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації, райдержадміністрація, виконкоми місцевих  рад

2013-2017

роки

4.10

Організувати надання у повному обсязі адресних профорієнтаційних послуг інвалідам з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці:

проводити групові та масові профорієнтаційні заходи (тематичні семінари, соціально-психологічні тренінги, ярмарки професій, ярмарки кар’єри тощо);

надавати індивідуальні профконсультації, в т.ч. із використанням діагностичних методик, з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних в інваліда кваліфікації, знань, професійних інтересів, нахилів, здібностей та з урахуванням його побажань.

 Управління праці та соціального захисту населення;відділи освіти ; у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Районний центр зайнятості

2013-2017

роки

4.11

Організувати надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні.

 Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; Районний центр зайнятості, райдержадміністрація, виконкоми місцевих  рад

2013-2017

Роки

4.12

Здійснювати аналіз інформації дотримання роботодавцями квоти для працевлаштування категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та за результатами аналізу інформувати уповноважений орган з реалізації державної політики з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення.

Районний центр зайнятості

Щорічно у січні-лютому протягом 2014-2017 років

4.13

Сприяти укомплектуванню заявлених роботодавцями вакансій особами з числа громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню,  у разі звернення роботодавців за сприянням у працевлаштування даної категорії громадян до служби зайнятості.

Районний центр зайнятості, керівники підприємств, установ, організацій

Протягом 2013-2017 років

4.14

Сприяти працевлаштуванню на нові робочі місця  безробітних з числа молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту і якій надається перше робоче місце, та за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Державного бюджету.

Районний центр зайнятості, керівники підприємств, установ, організацій

Протягом 2013-2017 років

4.15

Сприяти працевлаштуванню на нові робочі місця безробітних з числа інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку як безробітні, але яким відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, та за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

керівники підприємств, установ, організацій

Протягом 2013-2017 років

4.16

Сприяти працевлаштуванню безробітних з числа інвалідів, які потребують створення спеціального робочого місця, з наданням дотації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітних (з врахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів).

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості, керівники підприємств, установ, організацій

Протягом 2013-2017 років

 

4.17

Організовувати навчання осіб з інвалідністю, з числа безробітних, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Районний центр зайнятості

Протягом 2013-2017 років

 


 

                                                                                        Додаток до Програми

                                                                                   зайнятості населення Чернівецького

                                                                                     району Вінницької області

                                                                              на період до 2017 року

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

 

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

 

 

 

 

 

 

 

       З  неї зайнятого населення  працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

віком  15 - 70 років

 

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

віком 15 - 24 роки

 

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

 

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

 

 

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

 

віком 15 - 24 роки

 

 

 

 

 

 

 


 

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

-

-

-

-

-

-

-

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

 

з них працевлаштовані як молоді працівники

 

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

-

-

1

1

1

1

1

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

-

-

1

1

1

1

1

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

 

-

-

      1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

 

 

 

одноразової адресної допомоги

 

-

-

1

1

 

    1

 

    1

 

   1

житла

-

-

-

-

-

-

-

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

 

 

 

 

 

3,0

2,8

2,7

2,7

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

 

2,8

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

    -

 

 

 

 

 

 

 

    -

 

 

 

 

 

 

 

   -

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

6,4

7

5,8

5,6

5,1

5,6

5,6

9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

7

9

8

6

5

6

 

7

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

 

-

-

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

 

за власні кошти

 

-

-

-

-

-

-

-

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

-

-

10

13

15

15

15


 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

 1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

173

242

 

 

220

 

 

225

 

 

225

 

 

225

 

 

225

з них:

1.1 юридичними особами

 

120

160

 

130

 

125

 

125

 

125

 

125

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

53

82

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

18

19

50

75

75

75

85

  Переробна промисловість

3

9

60

20

10

10

-

 Торгівля

116

155

95

105

85

96

96

Комунальні , колективні гром. та особисті послуги.

5

7

10

15

15

10

10

Транспорт та зв’язок

20

21

5

5

10

8

-

Будівництво

6

6

-

5

30

20

30

Фінансова діяльність

1

2

 

 

 

 

 

Операції з нерухомістю

 

--

11

 

 

 

 

 

Виробництво та розприділення

електроенергії газу та води

---

2

 

 

 

 

 

Діяльність готелів та ресторанів

4

1

 

 

 

 

 

Державне управління

---

9

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

6

4

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

-

-

13

14

14

14

14

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

-

-

11

12

12

12

12

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

11

12

12

12

12

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

-

-

2

2

2

2

2

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

2

2

2

2

2


Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

                 (тис. осіб)

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

23

41

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

2378

2388

2300

2200

2300

2200

2200

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

3

15

20

20

20

20

20

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

780

777

770

770

770

770

770

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

208

220

220

222

223

224

225

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

330

295

269

 

 

 

 

 

275

 

 

 

 

 

275

 

 

 

 

 

275

 

 

 

 

 

275

з них зареєстрованих безробітних

112

89

59

 

65

 

65

 

65

 

65

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

475

282

280

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

280

з них організували власну справу

4

5

5

 

5

 

5

 

5

 

5


 

Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів(осіб)

 

Найменування

показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

очікуване

2014

прогноз

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

115

87

100

115

115

115

115

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

 

20

33

35

35

35

35

35

3.1. з них зареєстровані безробітні

20

33

35

35

35

35

35

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

 

12

15

17

17

17

17

17

4.1. з них зареєстровані безробітні

12

15

17

17

17

17

17

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

-

-

-

-

-

-

-

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

1

0

0

0

0

0

0

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

1

0

0

0

0

0

0

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

2

3

3

3

3

3

3

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

-

-

-

-

-

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

-

-

-

-

-

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

-

-

1

1

1

1

1

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємствах, установах, організаціях шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

 

-

-

-

--

-

-

-

 

 

                                                                                                               Проект

У К Р А Ї Н А


ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ №

 

__________________ 2013 року                                                    26 сесія 6 скликання

 

 

Про  виконання районної програми

"Обдарована дитина " на період 2011-2015 років

 

 

                        Заслухавши  інформацію начальника відділу  освіти райдержадміністрації О.М.Гнатишиної  районна рада зазначає , до відповідно до цієї програми :

 • Розроблено соціально – педагогічну карту кожного здібного та обдарованого учня ;
 • Створено інформаційний банк даних  "Здібність та обдарованість " в кожному навчальному закладі  та такий же банк  даних в відділі освіти райдержадміністрації;
 • Створено програмно – методичний комплекс психолого – педагогічної підготовки кадрів до роботи по виявленню та вихованню  обдарованих дітей ;
 • Передбачене моральне та матеріальне стимулювання саморозвитку ;
 • Створено умови для самореалізації , розвитку  та здібностей у системі  науково – дослідницької діяльності ;
 • Організовано сітку гурткової освіти  (Будинок дитячої та юнацької творчості , загальноосвітні школи району ).

В 2012  - 2013 навчальному році  в ІІ ( районному ) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з базових дисциплін взяло участь 596 учнів, в яких 177 учасників отримали призові місця. Найбільшу кількість  призових місць вибороли учні Сокільської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 29, Чернівецьких ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та №2 – по 27, Борівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 20.

Якщо проаналізувати участь  нашого району в обласних (ІІІ етап) , Всеукраїнських ( ІVетап) олімпіадах з базових дисциплін , то за період з 2011  по 2013 рік  вибороли 25 призових місць в області та 7 призових місць в Україні ( учні Сокілської ЗОШ І-ІІІ ступенів  під керівництвом Лук’яненка С.Д.).

Значно зросла , в порівнянні з попередніми роками . активність учнів  шкіл району у конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт . Якщо в 2011-2012 роках було 56 учнів – членів Вінницького територіального відділення МАН ( районне наукове товариство "Надія" при Борівській ЗОШ І-ІІІ ступенів , то в 2012 – 2013 роках – 94. В ІІ етапі ( обласного) конкурсу МАН взяли участь  20 учнів району , 5 з яких вибороли призові місця : Бойко Ю ( німецька мова), Таран О. ( біологія) , Чернова К. ( німецька мова) , Підгурська В. ( німецька мова), Чорна Я. ( англійська мова ) . Всі переможці з Борівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  ( директор Крамар В.В.). Учениця Бойко Ю. взяла участь  в ІІІ етапі ( м.Київ) захисту  науково – дослідницьких робіт .

За період 2011-2013 років  призових місць обласного етапу Чернівецький район виборов 16 , в республіканському етапі взяли участь 3 учні . Цей високий результат – наполеглива праця учителів  - предметників , наукових керівників секцій. Протягом 2011-2013 років  педагоги району спонукали учнів до участі в різноманітних творчих та інтелектуальних конкурсах :

 • Мількевич Надія , учениця Мазурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів виборола І місце  в міжнародному дитячому  конкурсі з української мови  ім..Петра Яцика ;
 • Команда Моївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Діхтяр Т.М.) зайняла І місце у захисті проектів на обласній виставці досягнень школярів на навчально – дослідних земельних ділянках;
 • Команда Борівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник Їжаковська О.І.) виборола ІІІ місце в еколого – природоохоронній конференції " Творчість  юних екологів  - дослідників ";
 • Моївська ЗОШ І-ІІІ ступенів виборола ІІІ місце в  зльоті учнівських лісництв , а учениця цієї школи  Щіпанська С  зайняла ІІ місце ;
 • Учениця Лозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Назарчук А. виборола ІІ місце в обласному конкурсі експериментально – дослідницьких робіт з біології "Юний дослідник" ( керівник Продан М.В.);
 • Всеукраїнський конкурс "Ідея Соборності України " в номінації "Історія України  та державотворення" : переможці учні  Борівської ЗОШ І-ІІ ступенів ( керівник Попов О.В.). Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( керівник Соляр І.З.) . Робота Якубовського А, учня Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 виборола ІІІ місце в області ;
 • В обласному краєзнавчому конкурсі    "Мій рідний край" кращою роботою визнали роботу  учителя Білянської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Черняка В.В. ;
 • Команда Березівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник Керніцька Т.П.) перемогла  в Всеукраїнському фестивалі – конкурсі "Молодь обирає здоров’я ";
 • Команда Борівської ЗОШ І-ІІ ступенів перемогла в Всеукраїнському конкурсі захисті сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров’ю";
 • В конкурсі  "Кращий юний майстер народних ремесел" перемогли учні  Мазурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник  Півторак В.П.) ;
 • Учні Лозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник Продан М.В.) , Борівської ЗОШ І-ІІ ступенів (керівник Попова Т.О.) зайняли І місце в обласному етапі серед шкільних первинних осередків  Українського товариства охорони природи ;
 • Моївська ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Діхтяр Т.М.) виборола ІІІ місце в виставці – презентації досягнень учнівських лісництв  та ІІ місце в захисті науково – дослідницьких робіт ;
 • Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник Гасич С.В.) виборола ІІІ місце  в еколого – природничій конференції "Творчість юних екологів – дослідників ";
 • Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник Продан М.В.) виборола ІІІ місце в обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу експерементальних  дослідницьких  робіт з  природознавства та біології "Юний дослідник ".

В 2011 році 48 обдарованих учнів отримали стипендії  районної ради  та райдержадміністрації на суму 29900 гривень, в 2012 році – 50 учнів  отримали стипендії на суму 31400 гривень.

Відділ освіти райдержадміністрації . методичний кабінет , усі педагогічні колективи працюють на успішну реалізацію завдань , визначених програмою. Відрадно відзначити  методичні напрацювання з цього питання : методичка Василик Л.В. "Психолого – педагогічні основи виявлення , навчання  та розвитку обдарованих дітей " та робота Рибчук Т.Г. "Досвід роботи  Борівської загальноосвітньої школи  з обдарованими дітьми ".

В нашій державі  з’явилася нагальна потреба суспільства в творчих , діяльних , обдарованих , інтелектуально й духовно  розвинених громадянах.  Обдаровані діти – це честь і гордість нації , майбутнє нашої держави .

Враховуючи вищевикладене , відповідно до статті 43 Закону України "Про  місцеве самоврядування  в Україні " районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію О.М.Гнатишиної, начальника відділу  освіти райдержадміністрації прийняти до відома.
 2. Відзначити активну роботу  з обдарованими дітьми  Борівської, Мазурівської , Моївської, Сокілської , Чернівецьких №1 та №2  загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів , Будинку дитячої та юнацької  творчості , Чернівецької дитячо – юнацької спортивної школи , відділу освіти  Чернівецької райдержадміністрації.
 3. Відзначити роботу районного наукового товариства "Надія" при Борівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 4. Відділу освіти райдержадміністрації (О.М.Гнатишина )  вжити заходів щодо пошуку  нових форм, удосконалення методів  роботи  з обдарованими дітьми , більше висвітлювати це питання в засобах масової інформації .
 5. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти , охорони здоров’я, культури( О.М.Гнатишина).

 

Голова районної ради                                 Ю.Какурін